Handen af van vrije ruimte – Sport

Sport en bewegen houdt in dat ieder op zijn eigen niveau en eigen manier gezond in beweging is. Voor de jonkies is dat vrij rennen en springen, natuur verkennen, de speeltuin, en als ze iets groter worden ook de bestaande sportfaciliteiten. Behalve sport is het voor vele volwassenen wandelen (ook met de kinderen) of hond uitlaten. Voor onze oudere buurtbewoners kan sport en bewegen soms nog tennis zijn en voor een enkeling zelfs hockey, waarbij de sociale interactie even belangrijk is als het bewegen zelf, maar voor het merendeel van onze ouderen is een stukje wandelen (al dan niet met hond en/of rollator en een praatje onderweg) het maximaal haalbare. Als het vrije deel van het park verder wordt ingeperkt, wordt deze mogelijkheid hun afgepakt en gaan ze echt niet opeens op vaste uren aan een sportclubje meedoen, waarmee ze dus de facto nog veel minder bewegen en verder in sociaal isolement verzeild raken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *