Groene ruimte voor natuur en buurtgenoten

Auteur / maker : Patrick van Schaik

In onze buurt ontbreekt een nabije ruimte waar je de bebouwing en verkeer kunt ontlopen, waar je jezelf even een wandeling en frisse lucht en de vogels kunt horen.
Park Cronesteyn is een uitstekend voorbeeld voor wat ik bedoel.
Je kunt er een paar rondjes hardlopen, of wandelen met of zonder hond en je kinderen los laten komen van hun games en smartphone en over de natuur vertellen.
Maar Cronesteyn is net even te ver van onze wijk om dit voor werk of school te doen.
Ik zou het Roomburg park zo groen mogelijk maken, met natuurlijk overkomende velden, slootjes en vijvers met alle ruimte voor insecten en vogels en wat er nog meer rond kan kruipen en zwemmen. Ik zou graag vanuit het park zo weinig mogelijk verkeer en bebouwing willen zien, door bijvoorbeeld bomen, houtwallen, struiken en hoge grassen.
Ik zou de sportaccomodaties verhuizen naar een andere locatie buiten het Roomburgpark. Omdat er al te weinig groen is voor de flora en vooral fauna en omdat de sportverenigingen niet voor iedereen meerwaarde heeft, maar een groen park dat publiek toegankelijk is wel.
Als er al een multifunctioneel gebouw moet komen (liever niet!) dan een klein theehuis met klein terras, dat past en verwijst naar bijvoorbeeld de geschiedenis van Roomburg, al of niet naar de Romeinse of vondsten in de buurt, zodat het direct in beeld en mogelijk architectuur informatief is.
Het gebouw zou kleine laagbouw moeten zijn en blijven en dezelfde blijvende kleinschaligheid zou moeten gelden voor het terras.

Ik vind een combinatie van uitbreiding van de sportverenigingen en een groene functie niet reeel, omdat er een veel te smalle strook groen overblijft die ook nu al steeds meer wordt “geclaimd” door sportende groepjes onder leiding van een betaalde trainer.
Dit gaat ten koste van anderen die lekker willen wandelen en de rust opzoeken in het park, doordat er ook nu al teveel ruimte wordt ingenomen door de tennis en hockeyclub. De laatste is ook te prominent aanwezig door de harde omroepinstallatie die in het hockeyseizoen irritant door de wijk en vooral door het park klinkt.

Ik vind iedere commerciele en woonbestemming van het Roomburgpark er niet thuishoren omdat er altijd weer zullen streven naar uitbreiding ten koste van het groen.

Meer informatie via deze link

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *