Eerste ronde behandeling inrichtingsplan

Donderdag 15 oktober is het inrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburgerpark inhoudelijk behandeld in de Raadscommissie Onderwijs & Samenleving. Het plan lijkt met beperkte aanpassingen op een kleine meerderheid in de raad af te stevenen. De enige kink in de kabel kan nog komen van dissidente raadsleden uit de coalitie en van een referendum.

Discussiethema’s

In ruim vier uur tijd werd over de volgende onderwerpen gediscussieerd:

  • Biodiversiteit – Neemt deze nu wel of niet toe door het plan?
  • Speeltuin – Moet deze echt verplaatst worden?
  • Algemeen belang – Wordt het algemeen belang gediend met dit plan?
  • Participatie – Hoe is deze verlopen en wat kan er beter?
  • Financiën – Kan het niet goedkoper?
  • Tennis – Kan er niet een tennisbaantje of padelbaantje bij?

Martine van Schaik van de Partij voor de Dieren was scherp en domineerde het debat.

Standpunten van de partijen

Na het debat lijken de volgende posities ingenomen te zijn.

D66 (9 zetels, coalitie)
Steunt de aanleg van een vierde veld in het park. Is enthousiast over het plan maar wel wat kritisch over de kosten, met name die van het clubhuis/theehuis.

Groen Links (8 zetels, coalitie)
Steunt de aanleg van een vierde veld in het park. Hanteert de lenige redenering dat toename van de biodiversiteit weliswaar niet hard aangetoond is maar ziet wel potentie in het plan. Toename van biodiversiteit kan aangetoond worden in de volgende fase met vervolgonderzoek.

VVD (6 zetels)
Steunt de aanleg van een vierde veld in het park. Vindt de kosten echter veel te hoog en kan daarom dit plan niet steunen.

PvdA (4 zetels, coalitie)
Steunt de aanleg van een vierde veld in het park. Eist dat de kosten van het clubhuis/theehuis omlaag gaan.

CDA (3 zetels)
Steunt de aanleg van een vierde veld in het park. Vindt de kosten te hoog en wil dat het clubhuis/theehuis geschrapt wordt uit het plan.

Partij voor de Dieren (3 zetels)
Is tegen de aanleg van een vierde veld in het park en tegen het inrichtingsplan. Steunt een referendum.

Socialistische Partij (3 zetels)
Is tegen de aanleg van een vierde veld in het park en tegen het inrichtingsplan. Steunt een referendum.

ChristenUnie (1 zetel)
Is tegen de aanleg van een vierde veld in het park en tegen het inrichtingsplan.

Partij Sleutelstad (1 zetel)
Is tegen de aanleg van een vierde veld in het park en tegen het inrichtingsplan. Steunt een referendum.

Leiden Participeert (1 zetel)
Is tegen de aanleg van een vierde veld in het park en tegen het inrichtingsplan. Steunt een referendum.

Analyse

Het lijkt er op dat de sleutel voor het College ligt in de verlaging van de kosten van het plan door verlaging van de kosten van het clubhuis/theehuis (nu begroot op 2,2 miljoen). De wethouder leek niet genegen het clubhuis/theehuis geheel te schrappen want het vervult volgens hem allerlei belangrijke nieuwe maatschappelijke functies. Als hij de kosten van dit onderdeel weet te verlagen, dan zou hij wel eens de PvdA over de streep kunnen trekken. Overigens zal ook na kostenverlaging dit plan waarschijnlijk het duurste hockeyveld van Nederland opleveren.

Voorlopige conclusie en vervolg

Met reductie van de kosten van het clubhuis/theehuis lijkt het College een meerderheid achter het plan te kunnen krijgen. Dissidente raadsleden uit de coalitie en een referendum zouden nog wel roet in het eten kunnen gooien.

12 november wordt het voorstel behandeld in de raad en wordt een besluit genomen.