Groene ruimte voor natuur en buurtgenoten

In onze buurt ontbreekt een nabije ruimte waar je de bebouwing en verkeer kunt ontlopen, waar je jezelf even een wandeling en frisse lucht en de vogels kunt horen.
Park Cronesteyn is een uitstekend voorbeeld voor wat ik bedoel.
Je kunt er een paar rondjes hardlopen, of wandelen met of zonder hond en je kinderen los laten komen van hun games en smartphone en over de natuur vertellen.
Maar Cronesteyn is net even te ver van onze wijk om dit voor werk of school te doen.
Ik zou het Roomburg park zo groen mogelijk maken, met natuurlijk overkomende velden, slootjes en vijvers met alle ruimte voor insecten en vogels en wat er nog meer rond kan kruipen en zwemmen. Ik zou graag vanuit het park zo weinig mogelijk verkeer en bebouwing willen zien, door bijvoorbeeld bomen, houtwallen, struiken en hoge grassen.
Ik zou de sportaccomodaties verhuizen naar een andere locatie buiten het Roomburgpark. Omdat er al te weinig groen is voor de flora en vooral fauna en omdat de sportverenigingen niet voor iedereen meerwaarde heeft, maar een groen park dat publiek toegankelijk is wel.
Als er al een multifunctioneel gebouw moet komen (liever niet!) dan een klein theehuis met klein terras, dat past en verwijst naar bijvoorbeeld de geschiedenis van Roomburg, al of niet naar de Romeinse of vondsten in de buurt, zodat het direct in beeld en mogelijk architectuur informatief is.
Het gebouw zou kleine laagbouw moeten zijn en blijven en dezelfde blijvende kleinschaligheid zou moeten gelden voor het terras.

Ik vind een combinatie van uitbreiding van de sportverenigingen en een groene functie niet reeel, omdat er een veel te smalle strook groen overblijft die ook nu al steeds meer wordt “geclaimd” door sportende groepjes onder leiding van een betaalde trainer.
Dit gaat ten koste van anderen die lekker willen wandelen en de rust opzoeken in het park, doordat er ook nu al teveel ruimte wordt ingenomen door de tennis en hockeyclub. De laatste is ook te prominent aanwezig door de harde omroepinstallatie die in het hockeyseizoen irritant door de wijk en vooral door het park klinkt.

Ik vind iedere commerciele en woonbestemming van het Roomburgpark er niet thuishoren omdat er altijd weer zullen streven naar uitbreiding ten koste van het groen.

Een Wijngaard voor de Wijk

Het Roomburgerpark ligt opm een steenworp afstand van het een unieke locatie, het Romeinse Castellum Matilo. Dit historische park is onderdeel van de Limes, de noordgrens van het Romeinse Rijk. De plaats waar nu het Roomburgerpark ligt was de Vicus, het landbouwgebied waar de Romeinen hebben geleefd , gelopen, gespeeld, gelachen en gehuild bij de graven van de overledenen. De Leidse Stadswijngaard Matilo haalt met een Wijngaard dit agrarische verleden in deze streek terug en de succesvolle aanplant van druivenstokken rond het Castellum levert jaarlijks enige honderden flessen Matilo wijn op. Het onderhoud van de wijngaard, het stekken, planten, het oogsten, persen en bottelen vormt een jaarlijks buurtfeest waar inmiddels tientallen vrijwilligers bij betrokken zijn. Het onderhoud van de Stadswijngaard wordt betaald met de opbrengst van de flessen en uitgevoerd in het kader van dagbesteding van de Gemiva en de Zijlbedrijven.

Graag biedt de Wijnvereniging een honderdtal geselecteerde druivenstekken aan om die in samenwerking met de buurt te planten en het prachtige Roomburgerpark onderdeel te maken van de Vicus, het landbouwareaal van het Castellum en het park op die manier te betrekken bij de Limesroute. De ervaring het materiaal en de expertise van de Leidse Wijnvereniging Matilo staat het Roomburgerpark geheel ter beschikking.

Daarnaast kunnen in het Park enkele van door de Wijnvereniging ontwikkelde letterraadsels (Magische Vierkanten) worden geplaatst waarmee de geschiedenis van dit historische terrein op een verrassende en intrigerende wijze wordt gepresenteerd.

 

Kunst in het park

Mij zou het aanspreken als er een paar kunstwerken in het park zouden staan die je op een onverwacht moment even uit je concentratie halen en je een nieuwe blik op de wereld geven.
Het zou wisselende kunst kunnen zijn bv elk jaar, vijf andere werken en de makers geven het in bruikleen met een gepaste vergoeding.
De wijk zou ook bij de keuzes betrokken kunnen zijn. In de periode van Kunst in de wijk de buitenkunst hierbij betrekken.

LeesLunchRelaxRoomburg

Deze week was ik in New York, midden in Manhatten is een klein maar sereen parkje, waar een zeildoek gespannen is, stoeltjes en tafeltjes staan , maar vooral; er liggen boeken, er liggen kranten aan een stok, er is een counter voor een kop koffie. iedereen leest, eet er zijn/haar lunch op, ontmoet elkaar daar. Boeken gaan in een afsluitbare kist, kranten liggen er tot de volgende gebruiker komt. het is een plek waar rondom poezie en boeken activiteiten worden ondernomen. ik ben er twee keer geweest; het sprak mij enorm aan. met je jas aan is het ook leuk. bijgaand 3 foto’s; 1 sfeerimpressie, 1 van de boekenkist, 1 van activiteiten kalender voor de hele buurt. op naar Bryant park in Roomburg zou ik zeggen; Lees en Lunch Relax in Roomburg!

Heempark het Dr. J.P. Thijssepark

Een park met een inheemse wilde flora en fauna.
Er zijn heel veel verschillende bijzondere en zeldzame plantensoorten te bewonderen. Deze planten hebben het moeilijk omdat in Nederland de juiste omstandigheden om te overleven verdwijnen.
Al die verschillende planten trekken weer een heleboel bijzondere
dieren. Vooral veel insecten maar ook vogels, amfibieën en kleine
zoogdieren. In alle rust wandel je door het park en vaak moet je door de knieen om de plantjes in hun volle schoonheid te kunnen bewonderen.

Als bewoner van de wijk en liefhebber van groen hoop ik dat er in de toekomst in het Roomburgerpark net als in het Thijsse heempark ruimte kan worden gemaakt om de juiste voorwaarden te scheppen om “wilde planten” aan te planten en te laten overleven.

Roomburgerpark Forever

• Een park met een open structuur.
• Wij zijn voorstander van een park dat qua beplantingvariatie meegroeit met de jaargetijden.
• Toegangshek tot de hockeyclub weg en daarmee (?) meer mogelijkheden tot het maken van een langere wandeling in het wijkpark.
• Een romantisch wandelpark met wat meanderende paden tussen bomen en struiken door. Ook geschikt voor rollators en scootmobielen.
• Een paar picknicktafels.
• Een oplossing voor het JOP, in ieder geval vervanging van de zeecontainer door een minder resonerend materiaal.
• Daarbij een open grasveld om een balletje te trappen, te spelen, met groepen wat te doen
• Multifunctioneel buurt- en clubhuis.
• Het moet een buurtpark blijven en geen sportpark worden. Nu is al meer dan 50% van het totale oppervlak bestemd voor sportbeoefening.

Buurttuin Zoete Aarde in Zoetermeer

Een indrukwekkend voorbeeld vind ik Buurttuin Zoete Aarde. Het is een grote stadstuin in Zoetermeer met een oppervlakte van ongeveer 1 hectare. Deze wordt geheel gerund door vrijwilligers (70 personen!). Je vindt er een boomgaard, een openbare bloemen- en kruidentuin, schooltuinen, volkstuinen, een kippenren en bijenkasten.

Het is natuurlijk een illusie te denken dat iets op deze schaal mogelijk is in het Roomburgerpark. Bovendien hebben schooltuinen en volkstuinen al een onderdak gevonden in Cronesteyn. Wel kan je er onderdelen uit pikken en op kleine schaal in ons park toepassen, pak hem beet op een schaal van 10-20 %. Ik denk dan met name aan de boomgaard met fruitbomen en de openbare bloemen- en kruidentuin waar buurtbewoners zelf mogen plukken.

Polderpark Cronesteyn

Op de “Groene Kaart Leiden” (kaart.leiden.nl) is zichtbaar dat het groen langs de Rijn-Schiekanaal het Roomburgerpark, Cronesteyn en De Bult met elkaar verbind. Zover deze parken elkaar niet al versterken qua flora en fauna goed om aansluiting te zoeken met deze parken. Qua beleving vind ik Cronesteyn daarbij een goed voorbeeld: ruimte voor natuur, water en ongebonden te sporten. Uiteraard vertaald naar de schaalgrote van het Roomburgerpark.