Hangplek,brommers en scooters

Auteur / maker : Jeanette

De container hangplek met de enorme geluidsoverlast in de avond en nacht. Het geschreeuw en gegil en harde muziek. De rotzooi die er wordt achter gelaten, het rijden met scooters door het park ,over de paden en over het grasveld.

Groen

Auteur / maker : MvdH

In het park mag niet gefietst worden of met brommers worden gereden. Volle prullenbakken trekken ratten en muizen aan. Kijk naar Amsterdam, daar zijn meer ratten dan inwoners.
Waar blijft de handhaving? Drie keer per dag door de wijk rijden voor auto’s die niet betaald hebben, dan kan er ook nog wel een controle rit door de fietsende handhavers die ongeveer 10 minuten daarna komen door het Roomburgerpark.

Waardeloos

Auteur / maker : JG

De beplanting zou wat diverser mogen. Het is jammer dat de mensen die naar de tennisclub gaan altijd fietsen op de wandelpaden. De container hangplek moet een afvalbak in de container krijgen om het zwerfvuil tegen te gaan. Kennelijk is 4 meter lopen naar de dichtstbijzijnde bak te veel.

Verbeterpunten

Auteur / maker : Agnes

Waardeloos vind ik dat er gefietst wordt of met brommers gereden wordt door het park. Het is ook nu al verboden. Waar blijft de handhaving? Grote, duidelijke afvalbakken bij de ingangen van het park. Elders in het park niet (want trekt alleen maar zwerfvuil aan).
Toppunt van waardeloosheid: de container.

waardeloos en voor verbetering vatbaar

Auteur / maker : elzeline

Er moet een verbod komen op brommers en scooters die door het park crossen. Zij gaan naar de hangplek: die “blikken”container weerkaatst geluid en staat de verkeerde kant op. Ander materiaal en 1/4 slag draaien richting hockeyvelden.

Verbetering en overige vragen.

Auteur / maker : R. S. Karni

Voor verbetering is de drainage van het park vatbaar. In de herfst worden de grasvelden en de wandelpaden zompig. Er is slechts één centrale drainagepijp midden onder het grote grasveld.

Eerlijk gezegd mis ik niets in het Roonburgerpark. Het ontwerp indertijd werd onder acclamatie van de buurtbewoners aanvaard. Het is evenwichtig en rijk aan afwisseling, ook in samenspel met de sportvelden.

Voor mij en andere oudere wijkbewoners is het park een beschut en veilig wandelgebied!

Wat er met het park moet gebeuren? Het is goed zoals het is. Als de tennisclub en de hockeyclub aan de hand van argumenten denken te moeten uitbreiden, dan kan dat, hoor ik, in de buurt op het terrein van korfbalclub Trigon, op 10 minuten loopafstand en 3 minuten fietsafstand van het Roomburgerpark. De korfbalsport, verneem ik, kampt met een dalend ledental.
De terreinen van hockey- en tennisclub kunnen dan zonder ongewenste uitbreiding in het Roomburgerpark

Aandacht voor geluidsoverlast

Auteur / maker : Andreas

Een aandachtspunt in het park is de geluidsoverlast door hangjongeren. Uiteraard moet het probleem niet verplaatst worden naar andere delen van de wijk. Wellicht zijn er akoestische oplossingen zoals een geluidsscherm of de container vervangen door een constructie die niet als klankkast fungeert.