Groen en lucht

Auteur: Els de Bruin

Het park geeft lucht en groen aan de wijk, het is heerlijk om er te wandelen en een praatje te maken met andere wandelaars, al dan niet met honden. Voor de hond is het één van de weinige plekken waar ze lekker achter de bal aan mag rennen. De kinderen gaan graag mee, ook om af en toe in de speeltuin te belanden natuurlijk! Als het heeft gesneeuwd kun je er fijn met de slee doorheen. Er zitten veel verschillende vogels, ook leuk om die te zien of te horen, zoals de kleine bonte specht.

Een veelzijdig park

Auteur / maker : Karin

Het park is een plek groen van enige omvang. Het is meer dan een kleine postzegel, zodat het ook van betekenis kan zijn voor planten en dieren. Daardoor heeft het een natuurwaarde.
Iedereen kan het gebruiken op zijn eigen moment, op zijn eigen manier. Ik zie wandelaars (oud en jong), kinderen met hun ouders, jongeren, hardlopers. Het park heeft dus voor veel groepen een gebruikswaarde.
Doordat het sloten en vijvers heeft en maar weinig verharding is het een goede waterbuffer. Het kan water opvangen bij nat weer en kan als waterbron fungeren bij droog weer. Het heeft dus ook een milieuwaarde. Dat is belangrijk nu we op zoek moeten gaan naar mogelijkheden om watervoorraden (ook in de wijk) beter te reguleren.

Ons park moet blijven

Auteur / maker : LM

In dit park speelde ik 45 jaar geleden, lekker rennen en verstoppertje spelen, met een picknickkleed op het grasveld waren we uren zoet.
Veilig voor het verkeer. Ik gun dat de toekomstige generatie ook.
Groen is zo belangrijk en in onze wijk is dit park het enige stukje gemeenschappelijk groen.
Dat moet niet vernietigd worden!

GROEN

Auteur / maker : MvdH

Groen is een buffer voor geluid, schone lucht, bescherming voor hitte, wateroverlast opname. Mooie bomen en planten. Wandelpaden.
Groen is schaars in Leiden, laten we nu deze plek behouden. Belangrijk voor iedereen: spelende kinderen, ouderen, wandelaars, vogels, kikkers en andere dieren. En de sporters, in de huidige samenstelling van de banen. Dus geen uitbreiding.

Buitenruimte in de stad

Auteur / maker : JG

Het park heeft naast een groenfunctie ook een sociale functie. Veel mensen met honden komen er dagelijks samen. Ook grote mensen en kinderen uit de buurt zonder honden genieten van een wandeling in het groen, de vogels, zwanen, het watertje. In een stad is de groen ruimte al zo schaars en dit is een mooi parkje!