WOB-verzoek behoefte aan ruimte voor hockey

WOB verzoek en 1e levering WOB-verzoek Inkadering WOB-verzoek Beschikking Gemeente n.a.v. WOB-verzoek WOB-verzoek documentenlijst (origineel) WOB-verzoek documentenlijst op A4 0.1 Haalbaarheidsonderzoek 2015 in Raadscommissie O&S (openbare stukken, bij agendapunt 7) 0.2 Tussenevaluatie van de Sportnota in Gemeenteraad (openbare stukken, bij agendapunt 13) 1.1 t/m 1.7 LHC Roomburg aan Gemeente Leiden 2.1 en 2.2 Gemeente Leiden aan … Meer lezen over WOB-verzoek behoefte aan ruimte voor hockey