Roomburgerpark Groen

Roomburgerpark Groen is een burgerinitiatief van Jeroen Birnie, werkzaam als huisarts in de wijk. Samen met diverse partijen startte hij de referendumprocedure en werden er 5.848 geldige steunbetuigingen binnengehaald in 5 weken. Dat was ruim voldoende voor de gemeente en referendumkamer om akkoord te kunnen gaan met een Leids referendum over het inrichtingsvoorstel Sportwijkpark Roomburgerpark.

Jeroen: “Mijn beroepscode schrijft voor dat ik in actie kom als de publieke gezondheid geschaad dreigt te worden. En dat is toenemend het geval. Leiden is de op één na meest versteende stad van Nederland(Wageningen Universiteit). Gemeentes moeten van de Gezondheidsraad(2017) openbaar groen uitbreiden. Verblijf vanaf 2 uur per week in een echt groene omgeving draagt bij aan de gezondheid.(Science). Daarom zet ik mij al jaren in om het verlies van 6000 m2 openbaar groen te voorkomen in het Roomburgerpark. Er moet van de gemeente een 4e plastic hockeyveld komen. Intussen zijn er op fietsafstand 3 andere clubs. Er is geen echt velden tekort regionaal. Het aantal leden neemt al jaren af in Nederland, ook in de Leidse regio, met 5% in 2 jaar”

Dit initiatief wordt gesteund door:

STICHTING VRIENDEN VAN HET ROOMBURGERPARK
BOMENBOND RIJNLAND
PARTIJ VOOR DE DIEREN
SOCIALISTISCHE PARTIJ
PARTIJ SLEUTELSTAD
CHRISTENUNIE
LEIDEN PARTICIPEERT
HUISARTSEN DE LAAT DE KANTERSTRAAT
ZUIDERAPOTHEEK
HUISARTS A. BOELS
MILIEUDEFENSIE LEIDEN
WIJKVERENING STATIONSGEBIED LEIDEN
WIJKRAAD STEVENSHOF
BUURTVERENING ‘De Put in de Oude Morsch’
STICHTING GROEN CRONESTEYN
ACTIECOMITE SOS MORS