Persbericht: Buurtbewoners verzetten zich tegen aantasting van het park (23 maart 2015)

Roomburgerpark

Buurtbewoners verzetten zich tegen aantasting van park
Het Roomburgerpark is van ons allemaal!

Omwonenden van Het Roomburgerpark verzetten zich fel tegen de plannen van de hockeyclub en de tennisclub om het sportpark uit te breiden ten koste van openbaar groen. Zij noemen zichzelf de Vrienden van het Roomburgerpark. Zij zeggen over deze plannen: “Er wordt gedaan alsof het om een wijkinitiatief gaat maar eigenlijk gaat het om een lobby van de hockeyclub en de tennisclub. Er is geen enkel draagvlak voor de plannen in deze wijk. Mensen die wij spreken zijn juist boos en gefrustreerd over de zoveelste poging het groen in het park in te ruilen voor een andere bestemming. Daarom ook heeft de wijkvereniging kort geleden besloten niet in te stemmen met de plannen.”

Ruim 10 jaar geleden kwamen de Vrienden van Roomburg ook al in actie toen er plannen waren om een school in het park te huisvesten. Zij verzamelden destijds in korte tijd 2000 handtekeningen voor behoud van het park. Hierna werden de plannen afgeblazen. Hierna werden de plannen gelukkig en terecht afgeblazen. Nu lichten zij hun standpunten toe op hun website roomburgerpark.nl en op de bijbehorende Facebook-pagina.