Nog 99 handtekeningen nodig voor referendum

Leiden lijkt op een referendum af te stevenen over groen. Het gemeentebestuur is van plan de plaatselijke hockeyclub te laten uitbreiden in het Roomburgerpark. Hiervoor zullen 67 bomen worden gekapt en zal een plastic veld van 6.000 m2 worden aangelegd in een openbaar groen park. Een groep Leidenaren is boos over dit miljoenen kostende project en is een referendumprocedure gestart. Om dit te kunnen organiseren moeten de initiatiefnemers 5.000 steunbetuigingen verzamelen van Leidse kiesgerechtigde inwoners. Er zijn nu 4.901 geldige handtekeningen verzameld. 

Initiatiefnemer Jeroen Birnie: “Leidenaren, laten we proberen 6.000 handtekeningen binnen te halen. Dat is één handtekening voor elke vierkante meter groen die verloren dreigt te gaan. Dit is uw kans om uw stem te laten horen en een project tegen te houden dat de gemeente tegen heug en meug doordrukt. En stem tijdens het referendum TEGEN het inrichtingsvoorstel Wijkportpark Roomburgerpark!” 

Het is niet voor het eerst dat Leidenaren een referendum organiseren over groen. Eva Biesheuvel (levenspartner van schrijver Maarten Biesheuvel) en Enny Gibbels presteerden dit 26 jaar geleden ook, toen de gemeente van plan was 10 monumentale bomen te kappen voor een bouwproject op de hoek van de Burggravenlaan en het Levendaal. Dit referendum resulteerde voor het  bestuur in een pijnlijke nederlaag (zie het Trouw-artikel Een terechte afstraffing voor de onbetrouwbare gemeente van 10 maart 1995).  

Op 28 januari vergadert de gemeenteraad over het referendum. Dit zal naar verwachting worden georganiseerd op 17 maart, gelijktijdig met de Tweede Kamer verkiezingen. 

Heb je nog niet getekend, doe dat dan via roomburgerparkgroen.nl

CDA over het referendum en het Roomburgerpark

Verschillende partijen hebben hun standpunt over het referendum en Het Roomburgerpark bekend gemaakt. Op ons verzoek heeft Joost Bleijie, fractievoorzitter van het CDA in Leiden, dit ook gedaan

WAT VINDT HET CDA VAN HET REFERENDUM?

Het CDA is geen voorstander van referenda. Dit soort complexe voorstellen waar een lange voorgeschiedenis aan voorafgegaan is laten zich niet zo eenvoudig vangen in een vraag waar ‘ja’ of ‘nee’ gezegd kan worden. Bovendien valt de nuance weg en dat is jammer. Dit is overigens ook de landelijke lijn van het CDA. Zie hier de tekst over referenda in het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2021. Vandaar geen steun voor een referendum vanuit het CDA. Dat laat onverlet dat we wel van mening zijn dat dit een geldig referendum is. De initiatiefnemers hebben keurig gebruik gemaakt van de Leidse referendumverordening en hebben daaraan voldaan. Dan is ondanks het feit dat wij tegen referenda zijn, het obv de verordening natuurlijk een geldig referendum. 

WAT VINDT HET CDA VAN HET INRICHTINGSVOORSTEL?

Onze opstelling over het Roomburgerpark is de volgende: Wij hebben altijd gestreefd naar groen èn hockey, maar wel op een betaalbare wijze. Dankzij het CDA is er 1,5 miln van  oorspronkelijke plannen af gegaan door het schrappen van een overbodig theehuis. Wij zijn van mening dat er nu een acceptabel voorstel ligt waar zowel groen als hockey een plek hebben. De professorenwijk is een dicht bevolkte wijk waar ruimte schaars is, voor zowel groen als Hockey. Nu ligt er een voorstel dat dus aan beiden voldoet. Echter, het is nog steeds erg duur. 4,5 miln voor een extra hockeyveld is erg veel geld. Meer voorstellen om iets aan kostenreductie te doen hebben het niet gehaald. Wij moeten ons definitieve standpunt dus nog opmaken. We wachten mede de uitslag van een mogelijk referendum af voordat wij de knoop doorhakken

Joost Bleijie
Fractievoorzitter van CDA Leiden