Voorstanders wijksportpark vragen uitstel referendum

De voorstanders van het Wijksport Roomburgerpark vragen aan de gemeenteraad uitstel van het referendum. Zie hun brief aan het College. Zij menen dat ze te weinig tijd hebben om een goede campagne voor te bereiden.

Wij vinden dit opmerkelijk. De procedure voor het referendum is zeer zorgvuldig geweest, via Referendumkamer en Gemeenteraad. Realiseren zij zich dat het apart organiseren van een referendum twee keer zo veel kost? De kosten van zo’n apart referendum worden geschat op 450.000 euro. Bij combinatie van het referendum met de tweede-kamer-verkiezingen bedragen de kosten 230.000. Daarnaast vinden we het risico van extra COVID-besmettingen bij een apart referendum onverantwoord.

Wij nemen aan dat de gemeenteraad geen reden ziet om van haar eerdere besluit af te wijken. Verder handhaven wij ons voorstel om het campagnebudget met 25 % te verlagen (zie onze brief aan de raad).

Jeroen Birnie
Stichting Vrienden van het Roomburgerpark
Bomenbond Rijnland

Tegenstanders wijksportpark bepleiten lager campagnebudget referendum

De tegenstanders van het wijksportpark Roomburgerpark bepleiten een lager campagnebudget voor het referendum in maart. Tijdens de Tweede-Kamer-verkiezingen in maart wordt een referendum georganiseerd over de aanleg van een vierde hockeyveld in het Roomburgerpark. Voor het voeren van campagne wil het College 100.000 euro ter beschikking stellen. De tegenstanders van het plan stellen voor het campagnebudget met 25 % te verlagen. 

Zij motiveren dit als volgt: “Er is al genoeg geld over de balk gegooid voor dit slechte plan. Aan participaties die een wassen neus waren is tot nu toe 264.000 euro besteed en de organisatie van het referendum kost 230.000 euro. Gelukkig kan Leiden met het stemmen TEGEN dit onzalige plan 4,5 miljoen euro besparen. Dit geld kan beter besteed worden.” 

De campagnefinanciering wordt 21 januari besproken in de Raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid. 28 januari volgt een besluit in de gemeenteraad. 

Bijlage: brief aan de gemeenteraad

LD 20210116 Ingezonden brieven

Leidsch Dagblad 16 januari 2021. lees het artikel via deze link.

Ongefilterd maar deze keer wel met een begeleidend commentaar. Treurig dat het Leidsch Dagblad weer een podium biedt voor dirty campaigning met op de persoon gerichte aanvallen. Het getuigt bij de auteur van een gebrek aan inhoudelijke argumenten. Ik zou als hockeyclub niet blij zijn met dit type steun.

Klik op de afbeelding om te vergroten

Leiden krijgt (weer) een referendum over groen

Leiden stevent af op een referendum over groen. Het gemeentebestuur is van plan de plaatselijke hockeyclub te laten uitbreiden in het Roomburgerpark. Hiervoor zullen 67 bomen worden gekapt en zal een plastic veld van 6.000 m2 worden aangelegd in een openbaar groen park. Een groep Leidenaren is boos over dit miljoenen kostende project en is een referendumprocedure gestart. Om dit te kunnen organiseren moeten de initiatiefnemers 5.000 steunbetuigingen verzamelen van Leidse kiesgerechtigde inwoners van de stad. Dit is gelukt op 12 januari. Om precies te zijn werden er 5.848 geldige steunbetuigingen binnengehaald in 5 weken.

De initiatiefnemers van het referendum feliciteren de bevolking van Leiden. 

Leidenaren hebben de kans om een bestuurlijke dwaling te corrigeren. 

Stem op 17 maart TEGEN het inrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburgerpark omdat:

  • Voor dit plan openbaar groen wordt vernietigd
  • Leiden te weinig openbaar groen heeft en te veel steen
  • Het plan met 4,5 miljoen euro buitensporig duur is
  • Leiden voor dit plan extra moet bezuinigen op de maatschappelijke dienstverlening
  • Het plan leidt tot minder ruimte en minder speelkwaliteit voor een populaire, groene speeltuin
  • De Leidse regio met vier clubs voldoende hockeyaanbod heeft 
  • Het plan na een nepparticipatie wordt doorgedrukt door het gemeentebestuur, tegen de zin van een grote meerderheid van de buurtbewoners in

Het is niet voor het eerst dat Leidenaren een referendum organiseren over groen. Eva Biesheuvel (levenspartner van schrijver Maarten Biesheuvel) en Enny Gibbels presteerden dit 26 jaar geleden ook, toen de gemeente van plan was tien monumentale bomen te kappen voor een bouwproject. Hiervoor moest ook een deel van het voormalige militair tehuis worden gesloopt. Dit referendum resulteerde voor het  gemeentebestuur in een pijnlijke nederlaag (zie het Trouw-artikel Een terechte afstraffing voor de onbetrouwbare gemeente van 10 maart 1995). Het is nu 26 jaar later en zie het resultaat: de tienprachtige bomen staan er nog steeds fier bij, in het voormalige militair tehuis zijn betaalbare appartementen gerealiseerd en de projectontwikkelaar heeft een appartementencomplex mogen realiseren aan de Burggravenlaan. Onder druk wordt alles vloeibaar!

Achtergrondinformatie

Informatie over het referendum: https://roomburgerparkgroen.nl

Informatie over het Roomburgerpark https://roomburgerpark.nl/roomburgerpark.nl/

Persoverzicht: https://roomburgerpark.nl/roomburgerpark.nl/category/pers/

Informatie over het plan van de gemeente: https://roomburgerpark.nl/roomburgerpark.nl/inrichtingsvoorstel-wijksportpark-roomburgerpark/

Facebookgroep Referendum Roomburgerpark waarin voor- en tegenstanders van het plan van de gemeente met elkaar in debat gaan: https://www.facebook.com/groups/referendumroomburgerpark