Ruim 2.000 handtekeningen voor een referendum

Komt er een kunstgrashockeyveld in het natuur stadspark Roomburgerpark, ja of nee? 

Voor het starten van een referendumprocedure zijn al meer dan 2000 handtekeningen binnen. Er moeten minimaal  750 geldige handtekeningen worden opgehaald. Op woensdag 28 oktober zal initiatiefnemer Jeroen Birnie de handtekeningen aanbieden aan de Referendumkamer. De Referendumkamer zal beoordelen of de handtekeningen voldoen aan de vereisten en adviseren of een referendumprocedure gestart kan worden. Indien de Referendumkamer positief adviseert en de Raad dit bekrachtigt moeten in de volgende ronde 5.000 steunbetuigingen worden binnengehaald in 6 weken.

Jeroen Birnie: “Het binnenhalen van de handtekeningen liep boven verwachting. We hadden ze al in anderhalve week binnen. Ik ben positief verrast door de vele steun die we kregen in de hele stad. Speciaal wil ik bedanken de Bomenbond Rijnland, de Stichting Vrienden van het Roomburgerpark, de Partij voor de Dieren, de Socialistische Partij en Partij Sleutelstad. En bovenal tientallen Leidse burgers.  De volgende ronde zal lastiger worden maar als iedereen zijn schouders er onder zet dan komt het goed!”

Meer informatie over het referendum is na het raadsbeluit 10 novenber a.s. te vinden op de Leidse referendumwebsite: behoudalleleidsstadsgroen

Kunstgras en hittestress

Het is eind juni. De zomer is net begonnen en de temperatuur stijgt naar tropische hoogte. Intussen lees ik de nulmeting Roomburgerpark die de gemeente vorig jaar publiceerde (pg. 23):

De water- en groenstructuur aan de Van Vollenhovenkade en de Kanaalweg, en het park zijn duidelijk koele elementen in de wijk. Ook de hoven zijn koele ruimtes tussen de woonblokken door. Hittestress is duidelijk zichtbaar in de woonwijk en bij de sportvelden.” 

Over de effecten van een vierde kunstgrasveld voor hittestress is in het inrichtingsvoorstel voor het Roomburgerpark niets te lezen. Wel jammer, want de gemeenteraad vroeg om een voorstel met “aantoonbare verbetering van de klimaatadaptatie”. Hoe kan de gemeenteraad nu een besluit nemen, als niet alle belangen objectief kunnen worden gewogen?

Radio interviews n.a.v. Gemeenteraad 20 juni

Gepubliceerd op Sleutelstad.nl

Bert Stemerdink van Vrienden van het Roomburgerpark is gematigd positief over het raadsbesluit.

Huisarts Birnie Is Blij Het Het Uitstel Van De Besluitvorming Rond Het Roomburgpark

Bas Pietersen Van Hockeyclub Roomburg Is Positief Getemd Over De Komst Van Een Extra Veld

Raadslid Rembrandt Rowaan Over De Besluitvorming Rond Het Roomburgpark

Sportwethouder Dirkse Over Het Inrichtingsplan Voor Het Roomburgpark En Omgeving

Toekomst Roomburgerpark nog steeds onzeker

Hockeyclub en buurtbewoners hebben op 20 juni van de Raad de opdracht gekregen samen een plan te bedenken voor het Roomburgerpark en de directe omgeving waarin de hockeyclub kan uitbreiden met een 4e veld en dat tevens groen en biodivers is. Als dat niet lukt dan moeten maatregelen voor vergroening toch worden doorgevoerd. Zo interpreteren wij het amendement van Groen Links en andere partijen.

Hoe kijken wij aan tegen deze uitkomst? Deze heeft voor ons plussen en minnen.

Wij zijn erg blij dat de huidige plannen om biodiversiteit en groen te offeren aan 6300 m2 kunstgras en stenen van tafel zijn. Ook is het positief dat de meerderheid van de Raad heeft aangegeven dat zij grote waarde hecht aan groen en biodiversiteit.

Een minpunt vinden wij dat andere criteria die belangrijk zijn voor de leefbaarheid van de wijk verdwenen lijken te zijn: ongestoorde verkeerscirculatie, parkeerdruk, geluidsoverlast en overlast van lichtinval van kunstlicht. Dit zijn heel belangrijke punten om te beoordelen of er sprake is van goede ruimtelijke ordening. Wat gaat het College hiermee doen?

Verbaasd zijn wij dat de wethouder in zijn reactie meent dat aan dit cocreatie-traject niet dezelfde deelnemers kunnen deelnemen die meededen aan het haalbaarheidsonderzoek. Hoezo? De aantoonbare constructieve houding van de deelnemers lijkt zo in diskrediet gebracht te worden. De opgebouwde deskundigheid  van de vertegenwoordigers  uit de verschillende belangengroepen moet dan opnieuw opgebouwd worden. En geldt zijn voorstel voor alle deelnemers (ook voor vertegenwoordigers van de hockeyclub en tennisclub?) of alleen voor buurtbewoners die met enorme inzet hun achterban hebben vertegenwoordigd? De wethouder geeft met deze opmerking echt een fout signaal af!

Dit geeft ook direct het risico dat wij ervaren aan. Om van een volwaardige co-creatie te kunnen spreken zal een voor ieder acceptabele voorzitter aangesteld moeten komen. In de inspraakreacties was te beluisteren dat veel deelnemers het participatietraject als partijdig en niet-objectief hebben ervaren. Hoe voorkomen wij dit in de toekomst?