Persoon van het jaar 2020

Het Leidsch Dagblad organiseert een verkiezing van het Leidsch Dagblad persoon van het jaar. Je kunt stemmen via deze link. Onze stem gaat naar Rinny Kooi, onverschrokken strijder voor het groen.

Klik op de afbeelding om te stemmen

Wilt u ons steunen?

Wilt u een bijdrage leveren aan behoud van het park? Meldt u dan aan via roomburgerpark@outlook.com Wij kunnen alle vormen van hulp gebruiken. Denk aan:

 • Kennis en expertise. Heeft u specifieke deskundigheid die van waarde kan zijn voor het park? Laat het ons weten!
 • Invloed. Kent u raadsleden of gemeenteambtenaren? Neem contact met ze op en houd ons op de hoogte.
 • Publiciteit. Laat uw stem horen op social media (Nextdoor, Facebook) of schrijf eens een ingezonden brief naar de krant (redactie@leidschdagblad.nl).
 • Donaties. Met de activiteiten van de stichting zijn kosten gemoeid. Zo verspreiden wij bij bijvoorbeeld 4 keer per jaar een nieuwsbrief in de buurt, de laatste keer in een oplage van 4.000 exemplaren. U kunt doneren op rekening NL36INGB0009466863 t.n.v. Stichting Vrienden van het Roomburgerpark te Leiden onder vermelding van “donatie”. De Stichting heeft de ANBI-status.

Beleidsnota Sport en Gezondheid (2)

Op 5 september bespreekt de Raadscommissie Onderwijs en Samenleving de Beleidsnota Sport en Gezondheid die eerder in maart ter inspraak werd aangeboden. De Beleidsnota staat geagendeerd om 20:30. Tijdens de Commissievergadering is er gelegenheid tot inspreken. De nota wordt inhoudelijk besproken in de Raadscommissie op 26 september en ter besluitvorming voorgelegd aan de Gemeenteraad op 17 oktober. Wij besteden aandacht aan deze nota omdat er richtinggevende uitgangspunten in staan voor Wijksportpark Roomburg en daarmee voor de toekomst van het Roomburgerpark.

Inhoud

De beleidsnota verwoordt het beleid voor de beleidsterreinen Sport en Gezondheid in de periode 2019 – 2023. De belangrijkste documenten zijn:

Alle stukken vindt u op de website van de Gemeenteraad. Onze inspraakreactie op de vorige versie van de Beleidsnota vindt u via deze link.

We zullen nog later inhoudelijk reageren op de laatste versie van de nota maar zo op het eerste gezicht lijken teksten die betrekking op Wijksportpark Roomburg en de uitbreiding van de hockeyclub niet wezenlijk veranderd. Er is zelfs geen enkel spoor terug te vinden van het amendement dat de Gemeenteraad op 20 juni heeft aangenomen over Wijksportpark Roomburg. Merkwaardig want het amendement moet toch worden gezien als een kaderstellend besluit van de Raad.

Geef uw mening

Bent u één van de 117 personen die een reactie gaven op de vorige versie van de Beleidsnota? Lees dan de nieuwste versie en de bespreking van de inspraakreacties door de Gemeente en kijk wat er met uw reactie is gebeurd. Wilt u uw bevindingen met ons delen als reactie op dit websitebericht onderaan deze pagina?

U kunt tijdens de Raadscommissie inspreken op de Beleidsnota. Meldt u daarvoor van tevoren aan bij de griffier van de Commissie Onderwijs en Samenleving Arjo Verweij, a.verweij@leiden.nl, 071-516 52 48 of bij de Griffie griffie@leiden.nl. De Gemeente heeft een handige handleiding: regels en tips bij het inspreken in een Raadscommissie. Inspreektijd is in principe 5 minuten en bij veel aanmeldingen wordt deze ingekort tot 3 minuten.

U kunt ook uw mening geven door contact op te nemen met één van de leden van de Raadscommissie. De leden van deze Commissie vindt u via deze link. U vindt contactgegevens van raadsleden via deze link.

Verslag van de Werkgroepbijeenkomst 17 september 2018

Op 17 september kwam de Werkgroep Haalbaarheidsonderzoek Wijksportpark Roomburg voor het eerst bij elkaar in de Vredeskerk. Vooraf moesten de deelnemers 5 vragen voorbereiden over het park.

Samenvatting

Hieronder een kort (cursief) citaat uit het verslag dat de bijeenkomst treffend samenvat:

Punten die veelvuldig genoemd zijn, zijn onder andere;

 • Het belang van het Groen. Het park als intrinsieke waarde, de rust de ontspanning en ruimte.
 • Verkeersoverlast en parkeren.
 • Overlast van het jeugdhonk
 • Meer variatie zoals biodiversiteit, andere inrichting.
 • Multifunctioneel gebruik van ruimtes, combineren, slim ruimtegebruik
 • Waterhuishouding

Daarnaast zijn er dilemma’s;

 • Verschillende doelgroepen die gebruik maken van het park en hun eigen belangen hebben.
 • Sport versus het groen.
 • Reuring versus rust.

Meer informatie

Via onderstaande links vindt u:

 1. De voorbereidingsopdrachten van de deelnemers
 2. Het volledige verslag van de bijeenkomst
 3. De projectsite van de Gemeente waar alle informatie is verzameld

Wat zijn goede voorbeelden voor een multifunctioneel gebouw?

Wij vroegen u eerder om parken te noemen die een goed voorbeeld vormen voor de toekomst van het Roomburgerpark. Hier zijn leerzame reacties op gekomen. Zie deze link.

Twee ideeën hadden betrekking op een uitspanning in het park. Wij legden deze ideeën weer aan u voor. Uitgangspunt van de Gemeente is dat in het wijksportpark een multifunctioneel gebouw komt. Dit moet de bestaande clubgebouwen vervangen en ook toegankelijk zijn voor de buurt.

Wij vroegen u aan te geven welke van de twee voorbeelden u het meest aanspreekt in een reactie op dit bericht en uw keuze kort toe te lichten. Via de hyperlinks kon u meer informatie vinden over de ideeën.

1. Theehuis Leidse Hout (Leiden)

Theehuis in landschappelijke stijl met rieten dak.

 

 

2. Uitspanning in Van der Werf park (Leiden)

Groene uitspanning in de stijl van een Franse brasserie.

Wat zijn goede voorbeelden voor beplanting en inrichting?

Wij vroegen u eerder om parken te noemen die een goed voorbeeld vormen voor de toekomst van het Roomburgerpark. Hier zijn leerzame reacties op gekomen. Zie deze link.

Wij vroegen u daarna om hier een keuze uit te maken. We hadden 4 voorbeelden uitgekozen die iets zeggen over de inrichting en het type beplanting van het park. Wij vroegen u aan te geven welk voorbeeld of welke voorbeelden u het meest aanspraken en uw keuze kort toe te lichten in een reactie op dit bericht.

U koos in meerderheid voor optie 1 (Burgemeester Berkhoutpark) en 4 (Heempark het Thijssepark).

1. Burgemeester Berkhoutpark (Voorschoten)

Een gevarieerd park met waterpartijen, veel bomen- en plantensoorten en niveauverschillen.

2. Polderpark Cronesteyn (Leiden)

Een polderlandschap met weiden, sloten en bomengroepen.

3. Buurttuin Zoete Aarde (Zoetermeer)

Een stadstuin met o.a. een boomgaard en een bloemen- en kruidentuin.

4. Heempark Het Dr. J.P. Thijssepark (Amstelveen)

Een heempark met een inheemse wilde flora en fauna en waterpartijen. Bevat veel zeldzame plantensoorten.

Welk park vormt een goed voorbeeld voor de toekomst?

Beste Parkvrienden, de Gemeente gaat in de komende periode scenario’s uitwerken voor het park. Aan ons is gevraagd voorbeelden aan te dragen van parken waaraan het Roomburgerpark zich kan spiegelen. Wij vragen u met ons mee te denken. Ingevulde voorbeelden van anderen vindt u via deze link.

U vult het formulier als volgt in:

 • URL (optioneel): web-adres waar meer informatie te vinden is over het park
 • Titel (verplicht): de kop boven uw bijdrage
 • Auteur / maker (verplicht): uw naam
 • Postcategorie (verplicht): u kiest hier “6. Welk park vormt een goed voorbeeld voor de toekomst?”
 • Inhoud (verplicht): u licht toe welk park u mooi vindt en waarom. U kunt in dit veld ook een linkje opnemen naar een Youtube-filmpje
 • Upload een afbeelding (optioneel): u kunt maximaal 5 foto’s in uw bericht plaatsen die uw verhaal illustreren

Druk vervolgens op de button “Verstuur bericht”.

Wilt u meer dan 1 keer bijdrage plaatsen druk dan na het versturen van het bericht op “Formulier opnieuw instellen”.

[user-submitted-posts]

[usp-reset-button]

 

Groen voor de Toekomst

previous arrow
next arrow
Slider

Ons Roomburgerpark, wijkpark

Ons wijkpark is een oase van rust, ontspanning en recreatie voor onze buurt. Het zuivert onze lucht, verbetert onze waterhuishouding, verkoelt ons in de hitte, is mooi om naar te kijken, en huisvest vele planten- dieren- en vogelsoorten. Dit alles draagt bij aan ons welbevinden en onze gezondheid. Iedereen mag er van genieten op elk moment dat hij of zij dat wil.

Is ons wijkpark perfect? Dat niet, maar we geven het wel een dikke 8. Wat moeten we doen om een 9 of een 10 te scoren?

Hiervoor grijpen we graag terug op suggesties die gedaan zijn door wijkbewoners op onze website roomburgerpark.nl (Uw bijdrage aan het haalbaarheids-onderzoek). Wilt u weten hoe ons ideale park eruit ziet? Bezoek dan eens Het Burgemeester Berkhoutpark in Voorschoten of  neem een kijkje in Heempark het Dr. J.P. Thijssepark in Amstelveen.

Van sportpark naar wijksportpark

Het sportpark is op dit moment de locatie waar georganiseerde sportbeoefening aangeboden wordt door de hockeyvereniging en tennisclub. Het sportpark vervult een belangrijke maatschappelijke functie en draagt bij aan de volksgezondheid.

Is er wat te verbeteren? Zeker. Het sportpark heeft nu een gesloten karakter en de clubs zijn relatief in zichzelf gekeerd. Wat moet er gebeuren om van het sportpark een wijksportpark te maken?

Haal de hekken weg die het complex afsluiten en maak het toegankelijk voor de buurt. Zorg er voor dat de terreinen een groene uitstraling hebben met behulp van beplanting. Stel voorzieningen tijdens daluren open voor gebruik door buurtbewoners. De hockeyclub geeft hierin al het goede voorbeeld.

Kies voor een omvang en ambitie die passen bij de wijk. We weten dat de hockeyclub populair is in de hele stad maar grootstedelijke stadsambities passen helaas niet op deze locatie. Probeer niet van het wijksportpark een stadssportpark te maken.

Verbind wijkpark en wijksportpark

Verbind wijkpark en wijksportpark door de paden van beide parken op elkaar aan te sluiten. Zo kan de jogger eventueel in het wijksportpark een groter rondje maken en kan de hockey-ouder in het wijkpark de drukte even ontvluchten.

Vervang de clubkantines van beide sportclubs door 1 ontmoetingscentrum waarin de buurtbewoners zich welkom voelen. Denk qua uitstraling dan eerder aan een Engelse theetuin dan aan een Duitse bierkroeg.

Maak plannen voor het park niet alleen, maar samen!

Zorg goed voor ons ‘Roomburg forest’

Wij horen dat de Gemeente mooie stappen zet met de aanleg van ‘tiny forests’. Onze oproep luidt: behoud allereerst ook ons ‘Roomburg forest’!