Inrichtingsplan van de gemeente

Inrichtingsplan (26 mei 2020)

Informatiepagina van de gemeente met reactiemogelijkheid

Eindrapport Inrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburg

Handout Inrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburg

Schetsontwerp Inrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburg

Enqueteresultaten

Reacties op het inrichtingsplan

Uitgebreide reactie van de Stichting Vrienden van het Roomburgerpark

Persbericht van de Stichting n.a.v. het plan

Reactie van Helias A. Udo de Haes, Rinny E. Kooi en Dick de Vos: Het inrichtingsplan van het Roomburgerpark en de gevolgen voor de biodiversiteit

Opdracht

Amendement 19.0039 van de Gemeenteraad

Motie 19.0039/01 van het CDA

Participatieleidraad Wijksportpark Roomburg

Reactie van de Vrienden van het Roomburgerpark op de participatieleidraad

Werkgroep 1: 3 februari 2020

Notulen

Bijlage 1: presentatie Albert Vliegenthart (ecoloog)

Bijlage 2: samenvatting open vragen enquete via e-tool

Bijlage 3: samenvatting King for a day, resultaten participatie jeugd

Bijlage 4: opbrengst werkgroep associaties wijk-sport-park

Reactie van de Stichting Vrienden van het Roomburgerpark n.a.v. 1e werkgroep

Werkgroep 2: 17 februari 2020

Notulen

Bijlage 1: initiatiefvoorstel Stichting Vrienden van het Roomburgerpark

Werkgroep 3: 3 maart 2020

Notulen

Bijlage 1: presentatie

Inrichtingsplan Wijksportpark Roomburgerpark met reactie van de Stichting

De gemeente heeft een nieuw plan gepresenteerd voor een extra hockeyveld in het Roomburgerpark. Zie de website van de gemeenteraad (agendapunt 8). Hierop is door 24 insprekers ingesproken tijdens de Raadscommissie Onderwijs en Samenleving op 22 september 2020. Je kunt de uitzending terugkijken of onder agendapunt 8.c de inspraakbijdragen lezen.

Lees onze inspraakreactie.

Start inrichtingsplan Roomburgerpark

Beste buurtbewoners, deze maand start de gemeente met het maken van een inrichtingsplan voor het Roomburgerpark. De gemeente heeft van de gemeenteraad de opdracht gekregen om een inrichtingsplan te maken voor het Roomburgerpark met o.a.:

  • aantoonbare uitbreiding van de biodiversiteit en ecologische waarden
  • ongestoorde / prettige parkbeleving
  • (indien mogelijk) aanleg van een extra hockeyveld in het park

Zie voor details het amendement van de raad. Of al deze eisen verenigbaar zijn moet nog blijken.

De Gemeente start met een bewonersenquête die tot en met zondag 26 januari kan worden ingevuld. U kunt de enquête invullen via internet doemee.leiden.nl. Informatie over de enquête kunt u vinden in de bewonersbrief die de gemeente verspreidt.

Indien u belang hecht aan een goede groene inrichting van het park roepen wij u op deze enquête in te vullen. Laat weten hoe het park aantrekkelijker en groener kan worden en laat vooral weten hoe u denkt over een extra hockeyveld in het park! Tot onze verbazing wordt over het extra hockeyveld geen vraag gesteld, terwijl het de gemeente daar toch allemaal om te doen is. We raden u aan uw mening daarover te geven in de laatste vraag (6. Als er nog iets is dat niet in deze vragenlijst niet aan bod is gekomen en u aan ons wil laten weten, dan kunt u dat hier kwijt).

Tot slot nog een nieuwtje: deze maand richten de Vrienden van het Roomburgerpark een Stichting op. De Stichting zal zich sterk maken voor een groen park, dat voor iedereen toegankelijk is. Binnenkort meer informatie hierover.

Amputatie van park groeit niet meer aan

Ingezonden brief uit het Leidsch Dagblad van 14 december 2019. De bezwaren van 94 burgers waarop de auteur doelt zijn met behulp van een WOB-verzoek opgevraagd en worden gepubliceerd op deze site. Lees de ingezonden brief als PDF-document via deze link.

VVE’s spreken in bij Raadscommissie over participatie Roomburgerpark

Mark Leenhouts heeft namens 7 VVE’s uit de omgeving van het Roomburgerpark ingesproken bij de Raadscommissie Onderwijs & Samenleving op 10 december 2019. Hij verzet zich er tegen dat de VVE’s die direct omwonenden vertegenwoordigen in het participatietraject aan de kant zijn gezet. Zijn spraakreactie is terug te lezen via deze link.

De inspraak kan ook worden teruggekeken op de website van de Gemeente, bij agendapunt 7 “Motie vreemd aan de orde van de dag (VOD) VVD – Sportgeld voor Sport”.

Aansluitend werd gedebatteerd over een motie van de VVD om het haalbaarheidsonderzoek naar de herinrichting van het park niet uit sportbudget te financieren, maar uit groenbudget. Deze motie werd niet aangenomen. Opvallend in de discussie was dat voor de raadsleden niet vaststaat dat er een 4e hockeyveld in het park gaat komen. Of dit kan moet in het participatietraject worden aangetoond.