Met elkaar 2021 in

De Vrienden van het Roomburgerpark wensen u een groen, gezond en vooral gelukkig nieuw jaar. Het was een roerig jaar dat we in stijl afsluiten met een referendum in aantocht. We willen iedereen bedanken die zich het afgelopen jaar heeft ingespannen het Roomburgerpark groen te houden. U deed dit door in te spreken, te doneren, te folderen, te schrijven en door steun te betuigen voor het referendum.

Stichting Vrienden van het Roomburgerpark
Bert Stemerdink, Jet Lenters, Dirk Vooren

P.S. Heeft u nog niet getekend? Ga naar roomburgerparkgroen.nl

CDA over het referendum en het Roomburgerpark

Verschillende partijen hebben hun standpunt over het referendum en Het Roomburgerpark bekend gemaakt. Op ons verzoek heeft Joost Bleijie, fractievoorzitter van het CDA in Leiden, dit ook gedaan

WAT VINDT HET CDA VAN HET REFERENDUM?

Het CDA is geen voorstander van referenda. Dit soort complexe voorstellen waar een lange voorgeschiedenis aan voorafgegaan is laten zich niet zo eenvoudig vangen in een vraag waar ‘ja’ of ‘nee’ gezegd kan worden. Bovendien valt de nuance weg en dat is jammer. Dit is overigens ook de landelijke lijn van het CDA. Zie hier de tekst over referenda in het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2021. Vandaar geen steun voor een referendum vanuit het CDA. Dat laat onverlet dat we wel van mening zijn dat dit een geldig referendum is. De initiatiefnemers hebben keurig gebruik gemaakt van de Leidse referendumverordening en hebben daaraan voldaan. Dan is ondanks het feit dat wij tegen referenda zijn, het obv de verordening natuurlijk een geldig referendum. 

WAT VINDT HET CDA VAN HET INRICHTINGSVOORSTEL?

Onze opstelling over het Roomburgerpark is de volgende: Wij hebben altijd gestreefd naar groen èn hockey, maar wel op een betaalbare wijze. Dankzij het CDA is er 1,5 miln van  oorspronkelijke plannen af gegaan door het schrappen van een overbodig theehuis. Wij zijn van mening dat er nu een acceptabel voorstel ligt waar zowel groen als hockey een plek hebben. De professorenwijk is een dicht bevolkte wijk waar ruimte schaars is, voor zowel groen als Hockey. Nu ligt er een voorstel dat dus aan beiden voldoet. Echter, het is nog steeds erg duur. 4,5 miln voor een extra hockeyveld is erg veel geld. Meer voorstellen om iets aan kostenreductie te doen hebben het niet gehaald. Wij moeten ons definitieve standpunt dus nog opmaken. We wachten mede de uitslag van een mogelijk referendum af voordat wij de knoop doorhakken

Joost Bleijie
Fractievoorzitter van CDA Leiden

4211 steunbetuigingen binnen voor referendum. Maak het karwei af!

De gemeente heeft bekend gemaakt dat er na drie weken 4.211 steunbetuigingen binnen zijn voor een referendum over Het Roomburgerpark. Er moeten nog 789 worden binnengehaald om het quotum van 5.000 te halen. Lees het persbericht van de gemeente.

Het is het resultaat van hard werken door veel vrijwilligers die mailen, flyeren, posters ophangen, doneren etc. Als we daar op dezelfde voet mee doorgaan gaat het zeker lukken!

Zeelt in de vijver

Weet je dat er in de Roomburgervijver een prachtige mannetjes Zeelt rondzwemt, genaamd Nick? Hij is al te groot om door de duiker terug te kunnen de sloot ernaast in.  Zijn partner zwemt op het onderste plaatje. Er was toen een beetje zuurstoftekort onder de algen, in de warmte, dus die ligt nogal te happen (foto is genomen op 22 juli 2017).

Aaf Verkade
Adviseur Stadsgrachten