Oproep aan de leden van Groen Links

Beste leden van Groen Links,

Aanstaande vrijdag voert u met elkaar een discussie over de plannen van het College met het park. Wij verwachten dat de fractie u zal proberen te overtuigen dat dit plan groen is en links. Wij weten dat veel leden daar anders over denken. Wilt u voorbereid deze discussie ingaan dan hebben we hier nog wat achtergrondinformatie:

  1. Inspraakreactie van de Stichting Vrienden van het Roomburgerpark,
    22 september 2020, gaat in op een aantal punten van het amendement waaraan niet voldaan is.
  2. Het inrichtingsplan van Het Roomburgerpark en de gevolgen voor de biodiversiteit, em. prof. Helias A. Udo de Haes, dr. Rinny E. Kooi, Dick de Vos, 12 mei 2020
  3. Inspraakreactie Martijn Epskamp,
    22 september 2020, gaat in op het ruimteoverschot aan hockeyvelden in de Leidse regio en doet suggesties om beter met de beschikbare ruimte om te gaan.
  4. Extra bezuinigen voor het duurste hockeyveld van Nederland?
    9 oktober 2020, gaat in op de bezuinigingen die moeten worden doorgevoerd om dit plan van 5,9 miljoen te financieren.

We snappen dat in coalities soms concessies moeten worden gedaan maar hopen dat Groen Links in dit dossier opkomt voor haar kernwaarden!

Ruim 2.000 handtekeningen voor een referendum

Komt er een kunstgrashockeyveld in het natuur stadspark Roomburgerpark, ja of nee? 

Voor het starten van een referendumprocedure zijn al meer dan 2000 handtekeningen binnen. Er moeten minimaal  750 geldige handtekeningen worden opgehaald. Op woensdag 28 oktober zal initiatiefnemer Jeroen Birnie de handtekeningen aanbieden aan de Referendumkamer. De Referendumkamer zal beoordelen of de handtekeningen voldoen aan de vereisten en adviseren of een referendumprocedure gestart kan worden. Indien de Referendumkamer positief adviseert en de Raad dit bekrachtigt moeten in de volgende ronde 5.000 steunbetuigingen worden binnengehaald in 6 weken.

Jeroen Birnie: “Het binnenhalen van de handtekeningen liep boven verwachting. We hadden ze al in anderhalve week binnen. Ik ben positief verrast door de vele steun die we kregen in de hele stad. Speciaal wil ik bedanken de Bomenbond Rijnland, de Stichting Vrienden van het Roomburgerpark, de Partij voor de Dieren, de Socialistische Partij en Partij Sleutelstad. En bovenal tientallen Leidse burgers.  De volgende ronde zal lastiger worden maar als iedereen zijn schouders er onder zet dan komt het goed!”

Meer informatie over het referendum is na het raadsbeluit 10 novenber a.s. te vinden op de Leidse referendumwebsite: behoudalleleidsstadsgroen