Inspraak Wijksportpark Roomburgerpark

Op dinsdag 22 september was er gelegenheid tot live inspreken bij de Raadscommissie O&S over het inrichtingsvoorstel van de gemeente, zie deze link.

In totaal waren er 24 insprekers die dit in de commissie hebben gedaan. Ook de Stichting heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Zie onze inspraakreactie:

Open brief aan de Gemeenteraad van Leiden

Op verzoek van oud-huisarts Jan de Bruijne en bioloog Helias Udo de Haas publiceren wij deze open brief aan de gemeenteraad.

Aanzet voor een compromis over het Roomburgerpark

Binnenkort zult u een besluit nemen over het door B&W voorgestelde vierde hockeyveld in het Roomburgerpark. In de afgelopen periode kwam er vooral nieuwe informatie over de financiële kant van dit voorstel: een kostenpost van bijna 6 mln euro. Daarmee is een toename van 158 extra leden mogelijk, d.w.z. bijna 40.000 per extra lid.  We vinden dat onverantwoord veel, zeker nu we een lange periode van financiële schaarste tegemoet gaan. En al helemaal als we daarbij ook de verdere aantasting van het karakter van het Roomburgerpark en de ongewenste verplaatsing van de huidige speeltuin in beschouwing nemen. Is het hele plan niet over the top?

Tegelijk vinden we dat aan het voorstel van wethouder Dirkse van een wijksportpark ook goede kanten zitten; dan denken we met name aan de voorgestelde vergroening van het schoolplein van de Lorenzschool en het afsluiten en vergroenen van een deel van de Vollenhovenkade voor het autoverkeer. We vroegen ons daarom af of daarin niet ook een kans ligt voor een compromis. We denken daarbij aan het volgende: leg tussen de Lorenzschool en de Hazewinkelstraat een of twee oefenvelden voor jonge hockeyers aan. Daarmee wordt ruimte geschapen om jonge nieuwe leden op te nemen en te trainen. Tegelijk nemen we aan dat de huidige velden zullen worden ontlast en er daardoor ook meer ruimte komt voor hockeywedstrijden. Verder zullen de leerlingen van de Lorenzschool hiermee door de week meer speelmogelijkheden krijgen, een grote wens van deze school. Kortom, het realiseren van deze oefenvelden zal leiden tot een zinnige multifunctionaliteit van speel- en sportruimte. En niet in de laatste plaats, het park krijgt met de vergroening van schoolplein en Vollenhovenkade iets terug van de voortgaande verliezen in de afgelopen dertig jaar.

We hebben dit idee – via de wijkvereniging – voorgelegd aan het bestuur van de hockeyvereniging. Het bestuur vond het een sympathiek plan, maar helaas niet voldoende. Dat laatste kwam voor ons niet helemaal als verrassing; dat zou te mooi zijn geweest. Maar we waren wel verheugd over de vriendelijke houding tegenover ons voorstel. We werden daardoor gesterkt in ons idee dat in deze richting wellicht een basis voor een compromis kan worden gevonden.

We zien nog wel een lastig punt: de parkeerproblematiek. Voor parkeren is bij aanleg van een of twee oefenvelden op het schoolplein nog maar weinig plaats. Hierbij wat gedachten. In de eerste plaats zijn we van mening dat de hockeyvelden primair voor voetganger en fiets bereikbaar moeten zijn. Verder is een mogelijkheid dat de Hazewinkelstraat wordt verbreed en een lus krijgt aan het eind, zodat kinderen aan deze lus kunnen worden afgezet. Voor het parkeren kan worden gedacht aan een verbreding van het laatste stuk van de Vollenhovenkade waardoor daar ruimte voor wat meer parkeerplaatsen ontstaat; dat gaat dan wel ten koste van het daar geplande groen. We kunnen ons ook serieus afvragen of een oplossing wel in die richting moet worden gezocht. Waarom geen betere spreiding van de wedstrijden over zaterdag en zondag? En is het tekort aan parkeerplaatsen niet een consequentie van de wens tot uitbreiding van de hockeyvelden in de professoren- en burgemeesterswijk, in plaats van aan de Vliet?

We vragen u als raadsleden om in deze richting naar een compromis tussen sport en park te zoeken. En om tegelijk daarmee de gemeente een onverantwoorde financiële uitgave te besparen. 

Jan de Bruijne, gepensioneerd huisarts

Helias A. Udo de Haes, bioloog