Kunstgras en hittestress

Het is eind juni. De zomer is net begonnen en de temperatuur stijgt naar tropische hoogte. Intussen lees ik de nulmeting Roomburgerpark die de gemeente vorig jaar publiceerde (pg. 23):

De water- en groenstructuur aan de Van Vollenhovenkade en de Kanaalweg, en het park zijn duidelijk koele elementen in de wijk. Ook de hoven zijn koele ruimtes tussen de woonblokken door. Hittestress is duidelijk zichtbaar in de woonwijk en bij de sportvelden.” 

Over de effecten van een vierde kunstgrasveld voor hittestress is in het inrichtingsvoorstel voor het Roomburgerpark niets te lezen. Wel jammer, want de gemeenteraad vroeg om een voorstel met “aantoonbare verbetering van de klimaatadaptatie”. Hoe kan de gemeenteraad nu een besluit nemen, als niet alle belangen objectief kunnen worden gewogen?