Brief van een hockey-ouder

We starten met een nieuwe rubriek: “U bent aan het woord”. Hierin kunnen vrienden van het groene park een bijdrage zetten die zij willen delen met de andere bezoekers van deze site. Wilt u hier ook iets delen? Stuur uw bijdrage naar roomburgerpark@outlook.com. Onderstaande opvallende brief stuurde Sander van Opstal aan een aantal raadsleden.

Brief aan de raadsleden

Geachte raadsleden,

Binnenkort gaat u een standpunt innemen inzake de uitbreidingsplannen van hockeyclub Roomburg.

Als wijkbewoner (niet direct betrokken) doe ik een dringend appel op u om deze plannen niet goed te keuren. Ik sluit mij van harte aan bij de actie van wijkhuisarts Jeroen Birnie die strijdt voor het behoud van het toch al zo schaarse groen in de stad Leiden en onze wijk in het bijzonder. Daar waar de plannen van Roomburg een beperkt aantal mensen ten goede komt (het betreft uitbreiding van de bestaande velden) treft het grotendeels verdwijnen van het roomburg park alle inwoners van de stad. Daarnaast staan de verwachte kosten van het “ ombouwen” van het park en de velden (rond de 8 miljoen) in geen enkele verhouding tot de opbrengsten. Tenslotte is ook de noodzaak van uitbreiding discutabel. Er zijn in de directe omgeving van Roomburg verschillende andere hockeyclubs die prima als alternatief kunnen fungeren.

Laten we zuinig zijn op de Leidse stadsparken!

Voor de goede orde: ik draag Roomburg een warm hart toe (alledrie mijn kinderen hebben bij Roomburg gespeeld) maar vind dat het belang van alle inwoners van Leiden zwaarder weegt dan een uitbreiding van een sportvereniging waarvan slechts een klein deel van de bevolking profiteert.

Met vriendelijke groet,

Sander van Opstal