Beslissend eindspel voor het Roomburgerpark

Voor het Roomburgerpark breekt nu een beslissende fase aan. Het groenste college in Leiden ooit heeft het plan bedacht om voor uitbreiding van de hockeyclub 6.300 m2 park te ruilen voor kunstgras, asfalt en stenen. Op 6 en 20 juni beslist de gemeenteraad over deze plannen. Wij hebben op onze website alle groene verkiezingsstandpunten verzameld om raadsleden te herinneren aan de beloften aan de kiezer. Ook wijzen wij raadsleden op standpunten die partijen eerder innamen over het park.

In 2018 waren de PvdA, het CDA, de SP, de PvdD, PS en de CU van mening dat het Roomburgerpark te allen tijde groen moest blijven en geen andere bestemming mocht krijgen, ook niet sport. Wij rekenen erop dat zij deze verkiezingsbelofte nakomen. D66, Groen Links en de VVD hebben in 2018 aangegeven de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek Wijksportpark Roomburg te willen afwachten. Die liggen er nu. Over het proces en eindproduct van het onderzoek is in de wijk en in de stad veel discussie.

Om twijfelende raadsleden te inspireren bij hun keuze wijzen wij ze hieronder op relevante delen uit hun partijprogramma’s:

‘Mensen zijn gelukkiger in een groene omgeving. Het draagt bij aan de leefbaarheid van de stad en is nodig om met de gevolgen van het veranderende klimaat om te gaan. Groen in de stad verbetert het milieu, vermindert luchtvervuiling, zorgt voor waterberging, dempt geluidshinder en verkoelt in warme periodes. Daarom willen wij het aantal planten en bomen in de stad en haar wijken uitbreiden. Ideeën van inwoners om hun buurt groener te maken, krijgen van ons volop de ruimte.’ (bron: VVD)

‘We koesteren al het groen zoals de Oostvlietpolder, park Cronesteyn, wijkpark Merenwijk en de Bult. D66 wil zoveel mogelijk groen in en om de stad. Groen in de stad voorkomt hittestress en verbetert de luchtkwaliteit en afwatering. Dit is hard nodig omdat Leiden erg versteend is. Er is in Leiden nog veel mogelijkheid voor meer groen.’ (bron: D66)

‘Natuur is goed voor de gezondheid en het welzijn van mensen. Daarom wil GroenLinks meer ruimte voor groen in de stad, zoals parken, bomen en stadstuinen. Dat zorgt voor een mooie en prettige leefomgeving. Wij kiezen voor vergroening, biodiversiteit en voor behoud van bomen. Daarnaast wil GroenLinks ruimte bieden aan initiatieven voor stadslandbouw en natuureducatie.’ (bron: Groen Links)

Bedenk tot slot dat het anders kan. In 2005 trok de Raadscommissie Ruimte en Grond in een motie de groene grens: geen verdere aantasting van het groen in het Roomburgerpark!

Meer informatie over de verkiezingsstandpunten vindt u op onze pagina Groene beloften aan de kiezer. De woordenwolk in de kop van dit bericht is samengesteld uit de groene verkiezingsprogramma’s van alle partijen.

Kom op 6 juni naar de Raadscommissie Onderwijs en Samenleving en kijk wat er met uw stem gebeurt (Stadhuis, aanvang 19:30).
Zie voor meer informatie de Website van de Gemeente.

Groene beloftes aan de kiezer

Op 20 juni zullen de raadsleden de plannen bespreken voor uitbreiding van de hockeyclub in het Roomburgerpark ten koste van openbaar groen. Om ze te helpen bij hun keuzeproces hebben we een bloemlezing gemaakt van groene thema’s uit hun verkiezingsprogramma’s. Indien zij in verkiezingstijd uitspraken hebben gedaan over het Roomburgerpark dan zullen wij deze ook in herinnering brengen.

1. D66: Vergroening van de stad

2. PvdA: We werken aan een prettige groene stad

3. Groen Links: Groene stad

4. CDA: Omdat het een groene stad is

5. VVD: Groen om van te genieten

6. Partij voor de Dieren: Natuurlijk: plaats het kost­baarste wat er is centraal

7. SP: Een groene leefomgeving

8. Partij Sleutelstad: Meer vergroening

9. ChristenUnie: Een groene en gezonde leefomgeving

ChristenUnie: Een groene en gezonde leefomgeving

Verkiezingsprogramma 2018

Vergroening!

Een groene stad en groene buurten zijn van groot belang voor een fijne leefomgeving. Groen in de stad is echter ook duurzaamheid bij uitstek: het haalt verontreiniging uit de lucht en zorgt voor een goede afvoer van regen. Groen is goed voor het welzijn van mensen, voor ontspanning en de stad wordt er mooier van. Groen is vaak het thuis van allerlei dieren die ook thuis horen in de stad en belangrijk zijn voor de biodiversiteit.

De ChristenUnie wil een radicale vergroening van de versteende stad. Het stadsbestuur heeft de afgelopen jaren bij herinrichtingen te weinig gedaan aan vergroening. De ChristenUnie ziet juist veel kansen voor groen in de stad …

Daarnaast vindt de ChristenUnie dat plastic kunstgras in de stad geen goede vervanging is voor echt gras. Hier en daar kan een kunstgrasveld een oplossing zijn voor sportverenigingen, maar de gemeente moet zich veel meer inspannen voor echt gras, zeker waar het speelplaatsen in de openbare ruimte betreft.

Het reeds bestaande groen moet veel beter worden beschermd. De ChristenUnie vindt het onverteerbaar dat voor de Rijnlandroute 9.000 bomen gekapt moeten worden en heeft zich hier tot het einde tegen verzet. Ook in de wijken, bijvoorbeeld in Nieuw Leyden, het Houtkwartier, Leiden Noord en veel andere plekken in de stad is de gemeente niet zuinig omgesprongen met het schaarse groen. Dat is ook te zien in het zogenaamde bomenfonds, waar de gemeente geld
in moet storten voor iedere boom die wordt gekapt. Met dit geld moet het groen worden gecompenseerd. Het bomenfonds wordt echter steeds voller en de Leidse straten worden langzaam maar zeker steeds grijzer. Dat moet stoppen!

Bron: Verkiezingsprogramma ChristenUnie

Verkiezingsenquête 2018

In verkiezingstijd is aan de ChristenUnie gevraagd wat zij met het Roomburgerpark van plan is.

Antwoord: Het park moet te allen tijde behouden blijven met een groene bestemming

Toelichting: Leiden is een versteende stad en we moeten het groen beschermen. Dat is niet uit een soort hobbyisme, dat is gewoon hard nodig. Groen zorgt voor een betere luchtkwaliteit, een fijnere buurt, en bovendien een stad die klaar is voor een toekomst met klimaatverandering doordat water beter weg kan en er minder hittestress is.

Bron: Stemwijzer Professorenwijk-Oost

Wij hopen dat het CDA zich zal laten inspireren door deze groene standpunten en het Roomburgerpark groen zal houden.

Partij Sleutelstad: Meer vergroening

Verkiezingsprogramma 2018

Klimaatdoelstellingen halen door meer vergroening, o.a. van daken, en belasting op verstening.

Groen beschermen en niet afknabbelen voor wegen/huizen. Kap met het eeuwige bomenkappen.

Bron: partijprogramma Partij Sleutelstad

Verkiezingsenquête 2018

In verkiezingstijd is aan Partij Sleutelstad gevraagd wat zij met het Roomburgerpark van plan is.

Antwoord: Het park moet te allen tijde behouden blijven met een groene bestemming

Toelichting: Partij Sleutelstad schaart zich als burgerzeggenschaps-beweging geheel achter de mening van de buurt.

Bron: Stemwijzer Professorenwijk-Oost

Partij Sleutelstad heeft zich recent nog zeer kritisch uitgelaten over de plannen voor uitbreiding van de hockeyclub in het park. Lees dit na in Roomburgerpark

Wij hopen dat Partij Sleutelstad zich zal laten inspireren door deze groene standpunten en het Roomburgerpark groen zal houden.

SP: Een groene leefomgeving

Verkiezingsprogramma 2018

Niet alleen aan de randen van de stad moet de natuur worden beschermd en versterkt, maar zeker ook ín de stad. Dat is belangrijk voor de stadsnatuur en voor het welbevinden van de mensen die er wonen. Parken en stukjes groen zijn plekken om te spelen, te recreëren en elkaar te ontmoeten, ze verdienen daarom veel zorg en aandacht. Niet alleen moet het onderhoud beter en meer gericht zijn op biodiversiteit, er moet ook meer groen bij komen in Leiden.

Bron: Verkiezingsprogramma SP

Verkiezingsenquête 2018

In verkiezingstijd is aan de SP gevraagd wat zij met het Roomburgerpark van plan is.

Antwoord: Het park moet te allen tijde behouden blijven met een groene bestemming

Toelichting: Het park moet volgens de SP absoluut een groene bestemming houden. Het is in Leiden al erg schaars gesteld met het groen, wij zouden graag het Roomburgpark wel groen willen houden. In deze zin dat als er plannen voor het park worden gemaakt, de bestemming groen voor de SP voorrang heeft.

Bron: Stemwijzer Professorenwijk-Oost

De SP heeft haar standpunt ten aanzien van het Roomburgerpark recent herbevestigd op haar website: De SP zegt nee tegen kunstgrasvelden Roomburgerpark.

Wij hopen dat de SP zich zal laten inspireren door deze groene standpunten en het Roomburgerpark groen zal houden.

Radio interviews op sleutelstad.nl

Na de inspraak op 9 mei zijn interviews afgenomen bij 5 insprekers door sleutelstad.nl. Luister het na via onderstaande links.

  1. Huisarts Jeroen Birnie Wil Een Civiele Procedure Tegen Leiden Aanspannen Om Roomburgpark

2. Wijkbewoner Rick Hasselbach Spreekt In Tegen Het Nieuw Roomburgpark

3. Wijkbewoner Esther De Lange Overhandigde 4069 Handtekeningen Tegen Het Nieuw Roomburgpark

4. Wijkbewoner Jeanette De Bolster Vindt Participatie Rond Nieuw Roomburgpark Toneelstukje

5. Wijkbewoner Margot Nicolaas Is Enthousiast Over Het Plan Voor Een Wijksportpark