Reactie Wijkvereniging op het haalbaarheidsonderzoek Wijksportpark Roomburg

Teken onze petitie: https://geenkunstgrasleiden.petities.nl/

Hieronder de reactie van de Wijkvereniging Professoren- en Burgemeesterswijk op het haalbaarheidsonderzoek en de plannen. Ook de Wijkvereniging plaatst kanttekeningen bij de plannen en het gevolgde proces.

https://www.profburgwijk.nl/#lb79537/update-park-roomburg

Inspraak bij de Commissie Onderwijs en Samenleving 21 maart

Teken onze petitie voor behoud van groen in de wijk! https://geenkunstgrasleiden.petities.nl/

Op 21 maart spraken Bert Stemerdink (Vrienden van het Roomburgerpark) Siebrand van der Ploeg (Het Zoete Land) en Theo Uittenhout (VVE Vollenhovenplein) in bij de Raadscommissie Onderwijs en Samenleving bij agendapunt “Burger aan het Woord”. Het verslag zal worden gepubliceerd op de website van de Gemeente. Hier zal ook een videoverslag te zien zijn.

Bert Stemerdink bracht de motie van de Raadscommissie uit 2017 in herinnering waarmee het haalbaarheidsonderzoek Wijksportpark Roomburg is gestart. Hij vertelde wat daarvan terecht is gekomen en vroeg de Commissie om in te grijpen. Hij reikte daarbij alternatieven voor uitbreiding van de hockeyclub aan. Lees het na in de inspraakreactie van Bert Stemerdink.

Siebrand van der Ploeg ging in op de ecologische en maatschappelijke waarde van het Zoete Land. Hij betoogde dat de plannen van de Gemeente de doodsteek betekenen voor het Zoete Land en vroeg het College en de raadsleden van deze plannen af te zien. Lees het na in de inspraakreactie van Siebrand van der Ploeg.

Theo Uittenhout bracht de motie uit 2015 in herinnering waarin de toenmalige sportwethouder werd opgeroepen uitbreidingsruimte voor de hockeyclub te zoeken in bestaand sportareaal. Hij maakte daarbij een mooie vergelijking tussen de waterpolosport, waarin Theo actief is, en de hockeysport. Hij riep de Commissie op de hockeyclub te laten groeien, maar niet ten koste van het Roomburgerpark of het Zoete Land. Lees het na in de inspraakreactie van Theo Uittenhout.

Na afloop van de inspraak stelde Famke Guler van Partij Sleutelstad, mede namens de SP, kritische vragen over het participatietraject aan wethouder Dirkse. Zij vroeg: Kan er meer tijd worden gestoken om het draagvlak van de buurt werkelijk mee te nemen in het haalbaarheidsonderzoek? Wethouder Dirkse antwoordde dat hij eerst het onderzoek wil afronden volgens de oorspronkelijke opzet en de resultaten wil terugrapporteren aan de Commissie. Daarna kan worden bekeken hoe het verder moet.

Na afloop van de inspraak hadden Siebrand van der Ploeg van het Zoete Land en Bert Stemerdink van de Vrienden van het Roomburgerpark een kort radio-interview met Chris de Waard van Sleutelstad.nl.

Luister naar:

Het radio-interview met Siebrand van der Ploeg

Het radio-interview met Bert Stemerdink

Teken onze petitie voor behoud van groen in de wijk

De Gemeente Leiden wil hockeyclub Roomburg twee extra kunstgrasvelden geven in de Professoren- en Burgemeesterswijk.
Eén veld zou in het Roomburgerpark moeten komen (samen met een extra parkeerterrein), het tweede op het huidige Trigon-terrein aan de Cronesteinkade. Op beide locaties zal hierdoor waardevolle natuur in de wijk moeten sneuvelen. Lees meer in ons persbericht hierover.

Wil je ons steunen? Teken dan onze on-line-petitie voor behoud van groen in de wijk: https://geenkunstgrasleiden.petities.nl

Tussenstand 5 mei

  • 2.635 digitale handtekeningen
  • 1.434 papieren handtekeningen
  • Totaal: 4.069 handtekeningen

Sport of groen? Sport en groen!

In de zoektocht naar uitbreidingsruimte voor de hockeyclub denken velen dat er moet worden gekozen tussen sport of groen. Waarom eigenlijk? Wij laten u zien dat het mogelijk is zowel de hockeyclub te laten groeien als het groen voor onze wijk te behouden en zelfs te versterken. Wij geven u 3 alternatieven.

Verder lezen Sport of groen? Sport en groen!