Motie 2005: Belofte maakt schuld

In 2005 ontstond in de Raadscommissie Ruimte en Grond een discussie over de bouwplannen van het Kasteel. Een motie van Groen Links werd aangenomen om geen verdere afwijkingen van het bestemmingsplan toe te staan (er werd een “groene grens” getrokken).

Zie de motietekst hieronder en het verslag van de Commissievergadering, agendapunt 9.