Leidse Speelschans wil eenheid blijven

De Speelschans wil een afgerasterde speeltuin blijven, het liefst dicht bij de huidige plek aan de Leidse Van Vollenhovenkade. Het bestuur vreest dat de speelgelegenheid wordt verplaatst, verkleind en versnipperd over het Roomburgerpark, en doet in een brief een beroep op de ouders om ertegen in verzet te komen. Lees meer in het Leidsch Dagblad van 19 oktober.

Excursie naar voorbeeldparken

previous arrow
next arrow
Slider

Voorbeeldparken

Begin november organiseren wij een excursie naar de voorbeeldparken die de Gemeente heeft uitgekozen voor de toekomst van het Roomburgerpark. De voorbeeldparken zijn het Zuiderpark in Rotterdam en de Bosjes van Pex in Den Haag. Wij voegen daar als derde voorbeeld het Burgemeester Berkhoutpark in Voorschoten aan toe. Mocht u al iets weten over deze parken, deel het dan met ons via een reactie op dit bericht.

Verder lezen Excursie naar voorbeeldparken

Voorbeelden voor de toekomst van het Roomburgerpark

17 september deed de Gemeente aan de werkgroep “Haalbaarheidsonderzoek Roomburgerpark” de uitnodiging voorbeelden van parken in te dienen die model kunnen staan voor de toekomst van het park. Naar de geselecteerde voorbeelden zal een excursie worden georganiseerd.

Wij (Vrienden van het Roomburgerpark) besloten hierin samen te werken met 6 Verenigingen van Eigenaren omdat onze ideeën over de toekomst van het park dicht bij elkaar liggen. Wij adviseren Het Burgemeester Berkhoutpark in Voorschoten als voorbeeld te nemen en Heempark het Dr. J.P. Thijssepark in Amstelveen. Ook hebben wij suggesties ingebracht om het trapveldje en het sportpark te vergroenen en het park aantrekkelijker te maken. U kunt onze brief aan de Gemeente nalezen via deze link.

Al vrij snel kwam de Gemeente met een reactie:

“Bedankt voor jullie inbreng. De voorbeelden worden meegenomen t.b.v. het haalbaarheidsonderzoek, maar we zullen de locaties niet bezoeken. We vinden dat deze onvoldoende aansluiten bij wat we willen laten zien. Op dit moment hebben we dan ook 2 locaties geselecteerd waarvan wij denken dat sport en groen mooi samen gaan.”

Dit was natuurlijk niet de reactie waarop we gehoopt hadden. Wordt vervolgd.

 

Groene ruimte voor natuur en buurtgenoten

In onze buurt ontbreekt een nabije ruimte waar je de bebouwing en verkeer kunt ontlopen, waar je jezelf even een wandeling en frisse lucht en de vogels kunt horen.
Park Cronesteyn is een uitstekend voorbeeld voor wat ik bedoel.
Je kunt er een paar rondjes hardlopen, of wandelen met of zonder hond en je kinderen los laten komen van hun games en smartphone en over de natuur vertellen.
Maar Cronesteyn is net even te ver van onze wijk om dit voor werk of school te doen.
Ik zou het Roomburg park zo groen mogelijk maken, met natuurlijk overkomende velden, slootjes en vijvers met alle ruimte voor insecten en vogels en wat er nog meer rond kan kruipen en zwemmen. Ik zou graag vanuit het park zo weinig mogelijk verkeer en bebouwing willen zien, door bijvoorbeeld bomen, houtwallen, struiken en hoge grassen.
Ik zou de sportaccomodaties verhuizen naar een andere locatie buiten het Roomburgpark. Omdat er al te weinig groen is voor de flora en vooral fauna en omdat de sportverenigingen niet voor iedereen meerwaarde heeft, maar een groen park dat publiek toegankelijk is wel.
Als er al een multifunctioneel gebouw moet komen (liever niet!) dan een klein theehuis met klein terras, dat past en verwijst naar bijvoorbeeld de geschiedenis van Roomburg, al of niet naar de Romeinse of vondsten in de buurt, zodat het direct in beeld en mogelijk architectuur informatief is.
Het gebouw zou kleine laagbouw moeten zijn en blijven en dezelfde blijvende kleinschaligheid zou moeten gelden voor het terras.

Ik vind een combinatie van uitbreiding van de sportverenigingen en een groene functie niet reeel, omdat er een veel te smalle strook groen overblijft die ook nu al steeds meer wordt “geclaimd” door sportende groepjes onder leiding van een betaalde trainer.
Dit gaat ten koste van anderen die lekker willen wandelen en de rust opzoeken in het park, doordat er ook nu al teveel ruimte wordt ingenomen door de tennis en hockeyclub. De laatste is ook te prominent aanwezig door de harde omroepinstallatie die in het hockeyseizoen irritant door de wijk en vooral door het park klinkt.

Ik vind iedere commerciele en woonbestemming van het Roomburgpark er niet thuishoren omdat er altijd weer zullen streven naar uitbreiding ten koste van het groen.

Een Wijngaard voor de Wijk

Het Roomburgerpark ligt opm een steenworp afstand van het een unieke locatie, het Romeinse Castellum Matilo. Dit historische park is onderdeel van de Limes, de noordgrens van het Romeinse Rijk. De plaats waar nu het Roomburgerpark ligt was de Vicus, het landbouwgebied waar de Romeinen hebben geleefd , gelopen, gespeeld, gelachen en gehuild bij de graven van de overledenen. De Leidse Stadswijngaard Matilo haalt met een Wijngaard dit agrarische verleden in deze streek terug en de succesvolle aanplant van druivenstokken rond het Castellum levert jaarlijks enige honderden flessen Matilo wijn op. Het onderhoud van de wijngaard, het stekken, planten, het oogsten, persen en bottelen vormt een jaarlijks buurtfeest waar inmiddels tientallen vrijwilligers bij betrokken zijn. Het onderhoud van de Stadswijngaard wordt betaald met de opbrengst van de flessen en uitgevoerd in het kader van dagbesteding van de Gemiva en de Zijlbedrijven.

Graag biedt de Wijnvereniging een honderdtal geselecteerde druivenstekken aan om die in samenwerking met de buurt te planten en het prachtige Roomburgerpark onderdeel te maken van de Vicus, het landbouwareaal van het Castellum en het park op die manier te betrekken bij de Limesroute. De ervaring het materiaal en de expertise van de Leidse Wijnvereniging Matilo staat het Roomburgerpark geheel ter beschikking.

Daarnaast kunnen in het Park enkele van door de Wijnvereniging ontwikkelde letterraadsels (Magische Vierkanten) worden geplaatst waarmee de geschiedenis van dit historische terrein op een verrassende en intrigerende wijze wordt gepresenteerd.

 

Verslag van de Werkgroepbijeenkomst 17 september 2018

Op 17 september kwam de Werkgroep Haalbaarheidsonderzoek Wijksportpark Roomburg voor het eerst bij elkaar in de Vredeskerk. Vooraf moesten de deelnemers 5 vragen voorbereiden over het park.

Samenvatting

Hieronder een kort (cursief) citaat uit het verslag dat de bijeenkomst treffend samenvat:

Punten die veelvuldig genoemd zijn, zijn onder andere;

 • Het belang van het Groen. Het park als intrinsieke waarde, de rust de ontspanning en ruimte.
 • Verkeersoverlast en parkeren.
 • Overlast van het jeugdhonk
 • Meer variatie zoals biodiversiteit, andere inrichting.
 • Multifunctioneel gebruik van ruimtes, combineren, slim ruimtegebruik
 • Waterhuishouding

Daarnaast zijn er dilemma’s;

 • Verschillende doelgroepen die gebruik maken van het park en hun eigen belangen hebben.
 • Sport versus het groen.
 • Reuring versus rust.

Meer informatie

Via onderstaande links vindt u:

 1. De voorbereidingsopdrachten van de deelnemers
 2. Het volledige verslag van de bijeenkomst
 3. De projectsite van de Gemeente waar alle informatie is verzameld

Kunst in het park

Mij zou het aanspreken als er een paar kunstwerken in het park zouden staan die je op een onverwacht moment even uit je concentratie halen en je een nieuwe blik op de wereld geven.
Het zou wisselende kunst kunnen zijn bv elk jaar, vijf andere werken en de makers geven het in bruikleen met een gepaste vergoeding.
De wijk zou ook bij de keuzes betrokken kunnen zijn. In de periode van Kunst in de wijk de buitenkunst hierbij betrekken.

LeesLunchRelaxRoomburg

Deze week was ik in New York, midden in Manhatten is een klein maar sereen parkje, waar een zeildoek gespannen is, stoeltjes en tafeltjes staan , maar vooral; er liggen boeken, er liggen kranten aan een stok, er is een counter voor een kop koffie. iedereen leest, eet er zijn/haar lunch op, ontmoet elkaar daar. Boeken gaan in een afsluitbare kist, kranten liggen er tot de volgende gebruiker komt. het is een plek waar rondom poezie en boeken activiteiten worden ondernomen. ik ben er twee keer geweest; het sprak mij enorm aan. met je jas aan is het ook leuk. bijgaand 3 foto’s; 1 sfeerimpressie, 1 van de boekenkist, 1 van activiteiten kalender voor de hele buurt. op naar Bryant park in Roomburg zou ik zeggen; Lees en Lunch Relax in Roomburg!

Wat zijn goede voorbeelden voor een multifunctioneel gebouw?

Wij vroegen u eerder om parken te noemen die een goed voorbeeld vormen voor de toekomst van het Roomburgerpark. Hier zijn leerzame reacties op gekomen. Zie deze link.

Twee ideeën hadden betrekking op een uitspanning in het park. Wij legden deze ideeën weer aan u voor. Uitgangspunt van de Gemeente is dat in het wijksportpark een multifunctioneel gebouw komt. Dit moet de bestaande clubgebouwen vervangen en ook toegankelijk zijn voor de buurt.

Wij vroegen u aan te geven welke van de twee voorbeelden u het meest aanspreekt in een reactie op dit bericht en uw keuze kort toe te lichten. Via de hyperlinks kon u meer informatie vinden over de ideeën.

1. Theehuis Leidse Hout (Leiden)

Theehuis in landschappelijke stijl met rieten dak.

 

 

2. Uitspanning in Van der Werf park (Leiden)

Groene uitspanning in de stijl van een Franse brasserie.

Wat zijn goede voorbeelden voor beplanting en inrichting?

Wij vroegen u eerder om parken te noemen die een goed voorbeeld vormen voor de toekomst van het Roomburgerpark. Hier zijn leerzame reacties op gekomen. Zie deze link.

Wij vroegen u daarna om hier een keuze uit te maken. We hadden 4 voorbeelden uitgekozen die iets zeggen over de inrichting en het type beplanting van het park. Wij vroegen u aan te geven welk voorbeeld of welke voorbeelden u het meest aanspraken en uw keuze kort toe te lichten in een reactie op dit bericht.

U koos in meerderheid voor optie 1 (Burgemeester Berkhoutpark) en 4 (Heempark het Thijssepark).

1. Burgemeester Berkhoutpark (Voorschoten)

Een gevarieerd park met waterpartijen, veel bomen- en plantensoorten en niveauverschillen.

2. Polderpark Cronesteyn (Leiden)

Een polderlandschap met weiden, sloten en bomengroepen.

3. Buurttuin Zoete Aarde (Zoetermeer)

Een stadstuin met o.a. een boomgaard en een bloemen- en kruidentuin.

4. Heempark Het Dr. J.P. Thijssepark (Amstelveen)

Een heempark met een inheemse wilde flora en fauna en waterpartijen. Bevat veel zeldzame plantensoorten.