Nieuwsbrief 02 Vrienden van het Roomburgerpark – 31 maart 2018

Inhoud

 1. Onderzoek van de Gemeente
 2. Buurt enquête
 3. Politieke partijen over het park

Wil je op de hoogte blijven?

Like onze Facebook-pagina of meld je aan voor onze nieuwsbrief via het contactformulier.

Reactie op projectopdracht haalbaarheidsonderzoek uitbreiding hockey

Acht VVE’s en de Vrienden van het Roomburgerpark hebben een gezamenlijke reactie geformuleerd op de projectopdracht. In de reactie worden aanvullende suggesties gedaan voor de aanpak van het onderzoek:

 • opnemen van “goede ruimtelijke ordening” als haalbaarheidscriterium
 • onderzoek naar nut en noodzaak van uitbreiding van de hockeyclub
 • Uitwerking van 3 extra scenario’s

Nieuw Roomburgpark: Oude wijn in nieuwe zakken?

De initiatiefnemers van het Third Place plan hebben een glossy website gemaakt voor de promotie van hun plan: nieuwroomburgpark.nl.

Enkele citaten van de website

 •  “Door de bestaande ruimte in Roomburgpark slimmer in te richten kunnen we ruimte vrij maken. Deze ruimte benutten we om een extra hockeyveld aan te leggen en nieuwe kleinere sportvoorzieningen voor ongebonden sporten en de tennis te creëren.”
 • “De verbinding (tussen Lorentzschool en park) kan versterkt worden door de aangelegen van Vollenhovenkade te laten vervallen en de speelomgeving direct aan te sluiten op het park. Hierdoor ontstaat extra ruimte voor groen.”
  N.B. Cursieve tekst is door ons voor de leesbaarheid toegevoegd
 • “Er moet in deze situatie een andere oplossing worden gekozen voor het schoolgerelateerde verkeer. Bijvoorbeeld in de vorm van een verkeerslus en/of Verkeer en Parkeren via ingang Kanaalweg”.
 • “Aanvullend op het verplaatsen van de ingang naar de Kanaalweg is er een mogelijkheid om een parkeergarage onder het park te realiseren en deze ook te voet bereikbaar te maken via de van Vollenhovenkade.”
 • “Een centrale ondergrondse sportzaal te realiseren het centrale hart van de wijk, en de toegang voor auto’s vanuit de kanaalweg realiseren.”

De plantekening

De getoonde plantekening op de website is exact dezelfde als de tekening die is gebruikt in het third place plan dat vorig jaar is gepubliceerd, inclusief de annexatie van de private binnentuinen tussen de Oppenheimstraat, Moddermanstraat en Scholtenstraat. Alle hierboven geciteerde punten stonden er al in. Alleen het laatste punt, de ondergrondse sportzaal, is toegevoegd. Dit oogt als een poging bewoners van de Oppenheimstraat te winnen voor het plan (hier staan nu 2 nieuwe gymzalen gepland op de oude locatie van de Josephschool).

Onze conclusie: oude wijn in nieuwe zakken.

Kijkt u ook nog eens naar onze ideeën voor een mooier park die wij vorig jaar hebben gepresenteerd.

 

 

Projectopdracht haalbaarheidsonderzoek uitbreiding hockey

Het College van B&W heeft op 20 maart 2018 deze projectopdracht haalbaarheidsonderzoek uitbreiding hockey goedgekeurd (zie de besluitenlijst). Opvallend is dat niet alleen uitbreiding in het Roomburgerpark wordt onderzocht, maar ook (gelijktijdig) uitbreiding op Sportpark de Vliet.

 

Bijlage van het plan is onderstaande notitie