Raadscommissie blokkeert plannen voor uitbreiding hockey in het park (24 april 2015)

inspraak

Gisteren (23 april) besprak de Raadscommissie Onderwijs en Samenleving de haalbaarheidsstudie van wethouder de Wit voor uitbreiding van hockeyclub Roomburg. In de studie zijn 6 varianten onderzocht voor het aanleggen van extra hockeyvelden in het Roomburgerpark.

Yvonne van Delft van Groen Links en Martine van Schaik van de Partij voor de Dieren dienden een motie in waarin de wethouder werd opgeroepen:

  1. Uitbreidingsruimte voor de hockeyvereniging te zoeken op bestaande sportaccommodaties in Leiden, zoals afgesproken in de Sportnota.
  2. De hockeyvereniging niet te laten uitbreiden ten koste van openbaar groen in het Roomburgerpark.

De motie werd gesteund door alle fracties in de Raadscommissie. De wethouder zegde toe de motie te zullen uitvoeren en verwachtte rond de zomer met een voorstel te kunnen komen.

Voorafgaand aan de behandeling werd ingesproken door Bert Stemerdink (Vrienden van het Roomburgerpark), Ad van der Waals (buurtbewoner), Klaas-Jan Doeven (initiatiefnemer van het plan “Leisurepark Roomburg”) en Roelof Hol (voorzitter van hockeyvereniging Roomburg). Regine Scholten had namens de wijkvereniging een schriftelijke reactie gestuurd. U kunt de zienswijze van de Vrienden van het Roomburgerpark downloaden via deze link.

Wij, Vrienden van het Roomburgerpark, vinden dit uiteraard een positieve uitkomst. We zullen de ontwikkelingen aandachtig volgen en u op de hoogte houden.

Zienswijze van de Vrienden van het Roomburgerpark, ingediend bij de Raadscommissie (23 april 2015)

Roomburgerpark

Geachte leden van de raad, geachte wethouder,

Klik op Download om de zienswijze te lezen

PERSBERICHT: Plannen voor uitbreiding hockeyvereniging in Raadscommissie (21 april 2015)

11150245_1106426176039654_6017764159681065456_n

PERSBERICHT: Plannen voor uitbreiding hockeyvereniging in Raadscommissie

Vrienden van Roomburgerpark spreken in

Op 23 april 2015 bespreekt de Raadscommissie Onderwijs en Samenleving om 20:45 de plannen voor uitbreiding van hockeyclub Roomburg. De Vrienden van het Roomburgerpark zullen inspreken tijdens deze vergadering.

De Vrienden zullen bepleiten dat de buurt behoefte heeft aan groen dat voor iedereen toegankelijk is. Zij roepen de wethouder daarom op plannen te ontwikkelen binnen de kaders van het huidige bestemmingsplan. Daarnaast herinneren zij de wethouder  aan eerdere afspraken vastgelegd in de Sportnota. Hierin staat dat uitbreiding van de hockeyclub moet worden gerealiseerd op basis van ruilverkaveling van de bestaande sportaccommodaties in Leiden. Geen van de planvarianten die de gemeente nu onderzocht heeft voldoet volledig aan dit criterium.

De Vrienden zullen samen met hun zienswijze reacties overhandigen die buurtbewoners hebben geplaatst op het forum van de website roomburgerpark.nl en op de Facebook-pagina. Hierin leggen bewoners uit, vaak met veel emotie, wat het park voor hen betekent. Verder brengen zij interviews op Youtube onder de aandacht die gehouden zijn met bezoekers van het park.

Wij wandelen in het Roomburgerpark (2)

Ik ben voor behoud van dit mooie park!

Dit interview is opgenomen in 2015 naar aanleiding van plannen om de hockeyclub uit te laten breiden in het park.