WOB-verzoek behoefte aan ruimte voor hockey

WOB verzoek en 1e levering

WOB-verzoek
Inkadering WOB-verzoek
Beschikking Gemeente n.a.v. WOB-verzoek
WOB-verzoek documentenlijst (origineel)
WOB-verzoek documentenlijst op A4
0.1 Haalbaarheidsonderzoek 2015 in Raadscommissie O&S (openbare stukken, bij agendapunt 7)
0.2 Tussenevaluatie van de Sportnota in Gemeenteraad (openbare stukken, bij agendapunt 13)
1.1 t/m 1.7 LHC Roomburg aan Gemeente Leiden
2.1 en 2.2 Gemeente Leiden aan LHC Roomburg
3.1 t/m 3.4 Gemeente Leiden intern
4.1 t/m 4.5 KNHB aan Gemeente Leiden
4.6 t/m 4.15 Gemeente Leiden, LHC Roomburg, KNVK, KNHB
5.1 en 5.2 Gemeente Leiden intern
Openbare bijlagen bij deel 4
Bijlage bij 4.8 Contourenplan buitensportaccommodaties
Bijlage bij 4.9 Contourenplan buitensportaccommodaties (andere versie?)
Bijlage bij 4.10 Motie Onderzoek mogelijke herinrichting Roomburgerpark
Bijlage bij 4.11 Projectopdracht haalbaarheidsonderzoek locaties tbv uitbreiding hockey
Bijlage bij 4.12 Startnotitie participatie haalbaarheidsonderzoek
Bijlage bij 4.14 Richtinggevende keuze Sportpark de Vliet
Bjlage bij 4.14 Varianten inrichting Sportpark de Vliet

Bezwaarschrift en 2e levering

Bezwaarschrift n.a.v. WOB-beschikking oorspronkelijke WOB-verzoek

Beschikking op bezwaarschrift

Lijst van documenten geleverd n.a.v. bezwaarschrift

1.1 – 1.4 Correspondentie 2013-2014 over ruimte voor hockey

2.1 – 2.4 Stukken 2014-2015 over ruimte voor hockey

Verslagen Projectgroep Wijksportpark 2018-2019

Memo Ruimtebehoefte hockeysport in Leiden d.d. 23-11-2018

Bijlage wethoudersbrief d.d. 20-09-2018

Parkeeronderzoek d.d. 13-7-2018 (ontbreekt?)

Parkeeronderzoek d.d. 13-7-2018 bijlage 1 zaterdag, dinsdag

Parkeeronderzoek d.d. 13-7-2018 bijlage 2 donderdag

Een gedachte over “WOB-verzoek behoefte aan ruimte voor hockey”

Reageren niet meer mogelijk.