Waterberging nog beter benutten

Auteur / maker : Karin

Het is van belang dat onderzocht wordt hoe het park (beter) kan bijdragen aan een waterbergingsfunctie. Dit moet dan gecombineerd worden met de functies voor natuur (planten, dieren) en bewoners (sport, ontspanning, rust).
Het belang van de waterbergingsfunctie wordt duidelijk nu Nederland te maken krijgt met langere en heviger natte en droge periodes. Ook Leiden zal een oplossing moeten vinden voor dit probleem. Daarom moeten we zorgen dat bestaande waterbergingsplekken (zoals het Roomburgerpark) behouden blijven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *