Voorbeeld Zienswijze

College van B&W van de Gemeente Leiden
Postbus 9100
2300 PC Leiden

Leiden, DATUM

Betreft: Z/19/1362522 beleidskader sport en gezondheid

Geacht college,

Hierbij maak ik mijn zienswijze kenbaar met betrekking tot het beleidskader sport en gezondheid, zaaknummer Z/19/1362522.

LICHT HIER ZIENSWIJZE TOE. VERMELD NAUWKEURIG WELKE BEZWAREN U HEEFT TEGEN DE BELEIDSNOTA (BIJVOORBEELD: VOORNEMEN HOCKEYCLUB TE LATEN UITBREIDEN OP / BIJ DE HUIDIGE LOCATIE SPORTPARK ROOMBURG) EN WELKE NADELEN U VERWACHT. U KUNT HIER OOK VRAGEN STELLEN. PROBEER ZO COMPLEET EN ZO SPECIFIEK MOGELIJK TE ZIJN.

GEEF BIJ UW BEZWAREN EEN UITGEBREIDE ONDERBOUWING. ONDERBOUW DEZE BIJVOORBEELD MET DESKUNDIGENRAPPORTEN OF
KRANTENARTIKELEN EN VOEG DEZE ALS BIJLAGE TOE.

Ik verzoek u, op grond van het bovenstaande, de beleidsnota als volgt aan te passen:

GEEF AAN WELKE WIJZIGINGEN IN DE NOTA U VERWACHT VAN DE WETHOUDERS (BIJVOORBEELD: HOCKEYCLUB NIET LATEN UITBREIDEN OP / BIJ DE HUIDIGE LOCATIE SPORTPARK ROOMBURG).

Ik ga ervan uit dat u mij van het verdere verloop van de procedure op de hoogte houdt.

Hoogachtend,

UW NAAM

UW ADRES

UW HANDTEKENING

Bijlagen: OPSOMMEN INDIEN VAN TOEPASSING

Een gedachte over “Voorbeeld Zienswijze”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *