Tweede werkgroepbijeenkomst Haalbaarheidsonderzoek 19 november 2018

Beste Parkvrienden, U heeft enige tijd niets van ons gehoord maar er is wel een hoop gebeurd.

Op 19 november was de 2e werkgroepbijeenkomst van het Haalbaarheidsonderzoek Wijksportpark Roomburg. Het verslag van de Gemeente vind je via deze link.

Het Haalbaarheidsonderzoek verkeert in een spannende fase. Op de agenda van 19 november stonden 3 onderwerpen:

 1. Terugblik op de excursie naar voorbeeldparken. Wij hebben een eigen excursie georganiseerd en daarvan verslag gedaan op Park TV
 2. Bespreken van beoordelingscriteria waarop scenario’s voor het park moeten worden beoordeeld.
 3. Bespreken van scenario’s voor de toekomst van het park

Beoordelingscriteria

Toekomstscenario’s zullen worden beoordeeld op beoordelingscriteria waarmee ze onderling worden vergeleken. Het mag geen verrassing zijn dat voor ons het groen in het park vooropstaat. De Gemeente heeft de Concept-Beoordelingsmatrix aan ons voorgelegd. Samen met de VVE’s, het Zoete Land, en een bewoner van de Meijerskade hebben wij hierop gereageerd. Onze reactie is er vooral op gericht het groene belang veilig te stellen.

Scenario’s

De Gemeente heeft in totaal 13 scenario’s aan ons voorgelegd waarin de hockeyclub kan uitbreiden. Zonder inhoudelijk op de scenario’s van de Gemeente in te gaan vonden wij het noodzakelijk 4 eigen scenario’s in te dienen samen met de VVE’s die groeimogelijkheden voor de hockeyclub combineren met veilig stellen van het groen in de de wijk. Onze scenario’s zijn:

 • A. Extra hockeyveld op Trigonterrein, korfbal op terrein Lorentzschool
 • B. Extra hockeyveld op Trigonterrein, korfbal wordt uitgeplaatst naar vrijkomende ruimte op voetbalvelden
 • C. Extra hockeyveld op terrein tennispark Roomburg, tennis wordt uitgeplaatst naar vrijkomende ruimte op voetbalvelden (dit scenario heeft de Gemeente zelf al uitgewerkt in 2015).
 • D. Extra hockeyvelden op vrijkomende ruimte van voetbalvelden (oorspronkelijk bedacht door de Wijkvereniging in de variant 2 extra velden bij de Vliet)

Via deze link kunt u meer informatie vinden over deze scenario’s. Van de vier scenario’s heeft scenario D onze voorkeur.

Hoeveel mag de hockeyclub groeien en waar mag de hockeyclub groeien?

In onze ogen zijn essentieel voor het draagvlak in de wijk:

 1. Hoeveel mag de hockeyclub groeien?
 2. Waar mag de hockeyclub groeien?

Zonder in details te treden zijn we van mening dat de hockeyclub met het bestaande ledenaantal goed uit de voeten zou kunnen met 4 velden. Het is dan nog steeds de vraag of dit kan in de Professoren- en Burgemeesterswijk zonder andere belangen ernstig te schaden: wij zijn daar pessimistisch over.

Wij vinden het problematisch dat krampachtig wordt vastgehouden aan het uitgangspunt: de hockeyclub moet groeien in de Professoren- en Burgemeesterswijk omdat dit uitgangspunt gebaseerd is op de aanname dat de hockeyclub een wijkclub is. Op basis van de summiere informatie die wij hebben ontvangen van de hockeyclub hebben wij berekend dat 3 van de 4 leden van de hockeyclub van buiten de wijk komen. Om deze reden hebben wij scenario’s ingediend waarin de hockeyclub haar basis in de wijk (in het Roomburgerpark) kan behouden, maar uitbreidt op locaties buiten de wijk, op het terrein van vrijkomende voetbalvelden (luister nog eens naar berichtgeving daarover op Sleutelstad.nl).

Lees uitgebreid over dit onderwerp in ons memo.

Een gedachte over “Tweede werkgroepbijeenkomst Haalbaarheidsonderzoek 19 november 2018”

 1. Het is mij een raadsel waarom welke politieke partij dan ook groen wil opofferen voor kunstgras terwijl de voetbalvelden leeg staan.
  Tenminste de partijen met het woord groen in hun partijprogramma moeten mrt ons voorkomen dat dit groen kunstgras gaat worden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *