Verslag van de behandeling in de Raadscommissie op 23 april 2015

Raadscommissie
8. Wethoudersbrief Haalbaarheidsonderzoek uitbreiding Hockey (dd 10 maart 2015 Z/14/131704)
Tijdens de raad van 9 april is door de fracties van de PvdD en GL verzocht om de wethoudersbrief over het haalbaarheidsonderzoek
Hockey te agenderen voor OS van 23 april.
De beide fracties hebben gezamenlijk een behandelvoorstel ingediend. Dat zullen zij bij aanvang toelichten.
De commissie was unaniem in haar oordeel dat de uitbreiding van het hockey binnen de gestelde kaders moet gebeuren.

Lees verder Verslag van de behandeling in de Raadscommissie op 23 april 2015

Raadscommissie blokkeert plannen voor uitbreiding hockey in het park (24 april 2015)

inspraak

Gisteren (23 april) besprak de Raadscommissie Onderwijs en Samenleving de haalbaarheidsstudie van wethouder de Wit voor uitbreiding van hockeyclub Roomburg. In de studie zijn 6 varianten onderzocht voor het aanleggen van extra hockeyvelden in het Roomburgerpark.

Yvonne van Delft van Groen Links en Martine van Schaik van de Partij voor de Dieren dienden een motie in waarin de wethouder werd opgeroepen:

  1. Uitbreidingsruimte voor de hockeyvereniging te zoeken op bestaande sportaccommodaties in Leiden, zoals afgesproken in de Sportnota.
  2. De hockeyvereniging niet te laten uitbreiden ten koste van openbaar groen in het Roomburgerpark.

De motie werd gesteund door alle fracties in de Raadscommissie. De wethouder zegde toe de motie te zullen uitvoeren en verwachtte rond de zomer met een voorstel te kunnen komen.

Voorafgaand aan de behandeling werd ingesproken door Bert Stemerdink (Vrienden van het Roomburgerpark), Ad van der Waals (buurtbewoner), Klaas-Jan Doeven (initiatiefnemer van het plan “Leisurepark Roomburg”) en Roelof Hol (voorzitter van hockeyvereniging Roomburg). Regine Scholten had namens de wijkvereniging een schriftelijke reactie gestuurd. U kunt de zienswijze van de Vrienden van het Roomburgerpark downloaden via deze link.

Wij, Vrienden van het Roomburgerpark, vinden dit uiteraard een positieve uitkomst. We zullen de ontwikkelingen aandachtig volgen en u op de hoogte houden.