Kadernota Sport en Bewegen 2013-2018 – sportnota Verleiden tot Bewegen

Sportnota

Oftewel : hoe het allemaal begon. In deze nota uit 2012  wordt ingegaan op de ruimtetekorten van hockeyvereniging Roomburg.

In de Samenvatting staat daarover: “Een specifiek aandachtspunt is het ruimtetekort bij de hockeyvereniging Roomburg. De afgelopen jaren zijn verschillende mogelijkheden onderzocht om extra hockeyvelden te realiseren op nieuwe sportlocaties (Roomburg, Matilopark, Oostvlietpolder), maar dat heeft uiteindelijk niets opgeleverd.
Wij zien daarom af van de uitbreiding van het totale sportareaal om de aanleg van extra hockeyvelden te realiseren, omdat dit ruimtelijk en praktisch niet mogelijk is of in strijd met andere bestemmingen en belangen. Wij zullen in overleg met de betrokken verenigingen uitbreiding van de hockeyvelden realiseren op bestaande sportaccommodaties die met onderbespeling te maken hebben. Door de concentratie van korfbal op een beperkt aantal (kunstgras)velden is het mogelijk capaciteit vrij te spelen voor andere sporten.
Dezelfde oplossing geldt voor de ruimteproblemen bij tennis.

Oftewel: plannen waarin hockeyvereniging Roomburg uitbreidt in het Roomburgerpark zijn strijdig met de uitgangspunten uit de Sportnota. Waarvan akte.

 

Wij voetballen in het Roomburgerpark (2)

Het park moet er voor de kinderen zijn om lekker vrij te kunnen spelen en voor mannen als wij, dat we lekker kunnen ballen.

Dit interview is opgenomen in 2015 naar aanleiding van plannen om de hockeyclub uit te laten breiden in het park.

Wij voetballen in het Roomburgerpark

Deze 3 jongens leggen uit waarom het belangrijk is dat je in het park een veldje hebt om te voetballen.

Dit interview is opgenomen in 2015 naar aanleiding van plannen om de hockeyclub uit te laten breiden in het park.

Haalbaarheidsonderzoek uitbreiding hockey – (10 maart 2015)

Haalbaarheidsonderzoek

In dit onderzoek worden 6 varianten beoordeeld voor uitbreiding van de hockeyclub. In alle varianten wordt in meer of mindere mate openbaar groen ingeleverd in het Roomburgerpark. Klik op de afbeelding om de varianten te bekijken.

 

Plan voor Leijsure-park Roomburg

Leijsure-park Roomburg

Dit is nu het beruchte plan voor het Leijesure-park Roomburg.  Extra hockeyvelden, tennisvelden, skatebaan, clubhuis, korfbalveld, basketballveld. Klik op de afbeelding om de kaart te bekijken.

Waar is dat groen eigenlijk gebleven?

Het bestand dat je kunt downloaden komt uit het “grijze circuit”. De initiatiefnemer stuurde het ons niet toe ondanks eerdere toezegging.

 

Persbericht: Buurtbewoners verzetten zich tegen aantasting van het park (23 maart 2015)

Roomburgerpark

Buurtbewoners verzetten zich tegen aantasting van park
Het Roomburgerpark is van ons allemaal!

Omwonenden van Het Roomburgerpark verzetten zich fel tegen de plannen van de hockeyclub en de tennisclub om het sportpark uit te breiden ten koste van openbaar groen. Zij noemen zichzelf de Vrienden van het Roomburgerpark. Zij zeggen over deze plannen: “Er wordt gedaan alsof het om een wijkinitiatief gaat maar eigenlijk gaat het om een lobby van de hockeyclub en de tennisclub. Er is geen enkel draagvlak voor de plannen in deze wijk. Mensen die wij spreken zijn juist boos en gefrustreerd over de zoveelste poging het groen in het park in te ruilen voor een andere bestemming. Daarom ook heeft de wijkvereniging kort geleden besloten niet in te stemmen met de plannen.”

Ruim 10 jaar geleden kwamen de Vrienden van Roomburg ook al in actie toen er plannen waren om een school in het park te huisvesten. Zij verzamelden destijds in korte tijd 2000 handtekeningen voor behoud van het park. Hierna werden de plannen afgeblazen. Hierna werden de plannen gelukkig en terecht afgeblazen. Nu lichten zij hun standpunten toe op hun website roomburgerpark.nl en op de bijbehorende Facebook-pagina.