Zienswijze van de Vrienden van het Roomburgerpark, ingediend bij de Raadscommissie (23 april 2015)

Roomburgerpark

Geachte leden van de raad, geachte wethouder,

Klik op Download om de zienswijze te lezen

PERSBERICHT: Plannen voor uitbreiding hockeyvereniging in Raadscommissie (21 april 2015)

11150245_1106426176039654_6017764159681065456_n

PERSBERICHT: Plannen voor uitbreiding hockeyvereniging in Raadscommissie

Vrienden van Roomburgerpark spreken in

Op 23 april 2015 bespreekt de Raadscommissie Onderwijs en Samenleving om 20:45 de plannen voor uitbreiding van hockeyclub Roomburg. De Vrienden van het Roomburgerpark zullen inspreken tijdens deze vergadering.

De Vrienden zullen bepleiten dat de buurt behoefte heeft aan groen dat voor iedereen toegankelijk is. Zij roepen de wethouder daarom op plannen te ontwikkelen binnen de kaders van het huidige bestemmingsplan. Daarnaast herinneren zij de wethouder  aan eerdere afspraken vastgelegd in de Sportnota. Hierin staat dat uitbreiding van de hockeyclub moet worden gerealiseerd op basis van ruilverkaveling van de bestaande sportaccommodaties in Leiden. Geen van de planvarianten die de gemeente nu onderzocht heeft voldoet volledig aan dit criterium.

De Vrienden zullen samen met hun zienswijze reacties overhandigen die buurtbewoners hebben geplaatst op het forum van de website roomburgerpark.nl en op de Facebook-pagina. Hierin leggen bewoners uit, vaak met veel emotie, wat het park voor hen betekent. Verder brengen zij interviews op Youtube onder de aandacht die gehouden zijn met bezoekers van het park.

Wij wandelen in het Roomburgerpark (2)

Ik ben voor behoud van dit mooie park!

Dit interview is opgenomen in 2015 naar aanleiding van plannen om de hockeyclub uit te laten breiden in het park.

Groen goed voor u (uit het bestemmingsplan Zuidelijke schil)

bestemmingsplan foto

Wij verzinnen dat niet, dat staat allemaal in het bestemmingsplan:

“Een gezonde en gevarieerde stadsnatuur vervult belangrijke functies voor de stadsbewoner en draagt bij aan een prettige en gezonde leefomgeving. De functie van natuur in de stad valt uiteen in drie categorieën: de sociale functie, de economische functie en de fysieke, ofwel regulerende functie.

Verder lezen Groen goed voor u (uit het bestemmingsplan Zuidelijke schil)

Wij voetballen in het Roomburgerpark (3)

Waar moeten wij dan voetballen? Dit is het enige veldje in de buurt.

Dit interview is opgenomen in 2015 naar aanleiding van plannen om de hockeyclub uit te laten breiden in het park.

Wij wandelen in het Roomburgerpark

Plannenmakers: denk er nog een keer over na!

Dit interview is opgenomen in 2015 naar aanleiding van plannen om de hockeyclub uit te laten breiden in het park.

Wij wonen in het Roomburgerpark

Wij dieren hebben ook recht op een stukje natuur. Het Roomburgerpark is van ons allemaal!

Dit interview is opgenomen in 2015 naar aanleiding van plannen om de hockeyclub uit te laten breiden in het park.

Wat zegt het bestemmingsplan over het Roomburgerpark?

Plankaart bestemmingsplan Roomburgerpark

De bestemming van het Roomburgerpark is vastgelegd in het bestemmingsplan Zuidelijke Schil. Deze is op 12 november 2009 vastgesteld.

Op de plankaart zijn 2 bestemmingen te zien: Groenvoorzieningen (artikel 21) en Sport en Recreatie (artikel 15). Uit de kaart blijkt ondubbelzinning dat het sportpark niet uitgebreid kan worden in het parkgedeelte met de bestemming Groenvoorzieningen (Je kunt een uitsnede uit de plankaart bekijken door op de afbeelding te klikken).

Verder lezen Wat zegt het bestemmingsplan over het Roomburgerpark?