PvdA: We werken aan een prettige groene stad

Verkiezingsprogramma 2018

Leiden maken we samen groener. Daarom zijn wij voor 1000 extra bomen in de stad, investeren wij in de aanleg van het Singelpark, transformeren we ongebruikte parkeerplaatsen in groen en ontmoedigen wij volledig betegelde tuinen.

Bron: https://leiden.pvda.nl/standpunten/groen/

Verkiezingsenquête 2018

In verkiezingstijd is aan de PvdA gevraagd wat zij met het Roomburgerpark van plan is.

Antwoord: Het park moet te allen tijde behouden blijven met een groene bestemming

Toelichting: Onze wijkparken zijn de groene longen van de stad. Dat wil de PvdA zo houden.

Bron: Stemwijzer Professorenwijk-Oost

Wij hopen dat de PvdA zich zal laten inspireren door deze groene standpunten en het Roomburgerpark groen zal houden.

5 gedachtes over “PvdA: We werken aan een prettige groene stad”

 1. Het verkiezingsprogramma van de PvdA geeft niet alleen een groen beeld af, maar ook een sportbeeld. Dat in combinatie met het haalbaarheidsonderzoek laat bij mij de indruk achter dat de PvdA zich aardig moeten kunnen vinden in de plannen van het Nieuw Roomburgpark. Om een aantal punten te benoemen en de lezer volledig te informeren (overigens, voor volledige inzage in het programma zou ik graag willen verwijzen naar de website van de PvdA, http://leiden.pvda.nl):

  Allemaal letterlijke quotes uit het programma PvdA:

  – De groene gebieden in de stad zijn divers en sportparken kunnen zowel sportief als recreatief gebruikt worden.
  – We sporten, recreëren, spelen en genieten in onze groene woonomgeving.
  – Wijkvoorzieningen worden gebruikt voor zorg, cultuur, ondernemerschap, sport en spel. Jongeren kunnen elkaar op meerdere geschikte plekken in de stad ontmoeten. Leiden is daarnaast een stad waar alle kinderen gezond kunnen opgroeien en ouderen gezond ouder kunnen worden in hun eigen huis. Er is genoeg plek voor beweging en sport, zowel bij verenigingen als in de openbare ruimte. Iedereen in Leiden is in staat om gezond op te groeien. Onze sportvoorzieningen zijn zo goed dat Leiden in de top van Nederland staat met vijf verschillende sporten. 
  – We houden onze sportparken groen en zorgen dat buurtbewoners hier meer gebruik van kunnen maken. 
  – We investeren via topsport in breedtesport.
  – We zorgen voor 100 Leidse ‘Sleutelbanen’, zoals klassenassistenten, conciërges, voedingshulpen en beheerders van sportclubs en buurthuizen.
  – Om Leiden samen mooier te maken ondersteunen we starters op de woningmarkt door de doorstroming op de woningmarkt op gang te brengen. Hier maken we structureel geld voor vrij. Daarnaast investeren we in leefbare wijken, <> en extra bestrijding van criminaliteit. 

  Verder staat onder groen: Sportparken zijn onze toekomstige wijkparken. Daarom zijn wij tegen het bebouwen van sportparken en willen we groene sportparken in elke buurt.
  Voorbereid op het veranderende klimaat. Daarom maken we een nattevoetenkaart van de stad en zorgen we voor voldoende waterberging en waterafvoer (overeenkomstig het plan Nieuw Roomburgpark). Sport verbroedert en verbindt. Nieuwe sportvoorzieningen zijn hoog nodig.

  Groen en sport samen – het kan echt!

  1. Tussen stond sportvoorzieningen. Bovenstaande standpunten in combinatie met het haalbaarheidsonderzoek en de factcheck071 maken dat de PvdA politiek gezien toch een keuze zal moeten maken in hun standpunten, wellicht een keuze waarbij sport uitgebreid kan worden en er minimaal evenveel groen kan bestaan.

  2. Neemt niet weg dat de PvdA in verkiezingstijd heeft verklaard dat het Roomburgerpark te allen tijde groen moet blijven en geen andere bestemming mag krijgen zoals sport of wonen.

 2. Belofte maakt schuld.
  Wat van de burger wordt gevraagd wordt ook gevraagd van de politieke partijen. Ook politici zijn burgers! Vers groen is niet alleen een belofte, je moet het doen!

Laat een reactie achter op Janine Melai Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *