Wijksessie Roomburgerpark 2

Op 23 mei is de 2e bijeenkomst gehouden waarbij wijkgroeperingen onder leiding van de Wijkvereniging hebben gepraat over het Roomburgerpark. Deze bijeenkomst maakt geen deel uit van het haalbaarheidsonderzoek van de Gemeente maar is daar wel een voorbereiding op.

In deze bijeenkomst stonden 2 presentaties centraal waarin 2 visies op het park werden gepresenteerd en besproken.

Verder lezen Wijksessie Roomburgerpark 2

Wijksessie Roomburgerpark 1

De Wijkvereniging Professoren- en Burgemeesterswijk heeft het initiatief genomen om gesprekken te organiseren tussen de verschillende wijkgroeperingen die iets met het Roomburgerpark willen. Deze gesprekken maken geen onderdeel uit van het haalbaarheidsonderzoek van de Gemeente naar uitbreidingsruimte voor de hockeyclub. Zij moeten worden gezien als een poging de partijen nader tot elkaar te brengen.

De 1e bijeenkomst werd georganiseerd op 23 april 2018. Hierbij waren de Vrienden van het Roomburgerpark niet aanwezig omdat zij er van uit gingen dat het haalbaarheidsonderzoek van de Gemeente elk moment kon starten, waarbij de zelfde partijen met elkaar in gesprek zouden gaan. Bij de 2e en 3e  bijeenkomst zijn de Vrienden van het Roomburgerpark wel aangeschoven omdat het haalbaarheidsonderzoek van de Gemeente zo lang op zich liet wachten.

De 1e bijeenkomst is gebruikt om te inventariseren wat iedereen met het park wil. Zie voor meer informatie het Verslag van de wijkvereniging

Richting gevende keuze inrichting Sportpark de Vliet

Richting gevende keuze inrichting Sportpark de Vliet (Raadscommissie O&S)

Op 14 juni 2018 heeft de Raadscommissie Onderwijs en Samenleving ingestemd met het voorstel van de wethouder om het scenario verhuizen van hockeyclub Roomburg naar de Vliet niet verder te onderzoeken. Bij de behandeling is uitgebreid stilgestaan bij de consequenties voor het Roomburgerpark. Uitkomst is dat de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek worden afgewacht.

Je kunt de behandeling terugzien op de website van de Gemeente, agendapunt 7.

Aanvullende technische vragen van GL, CU en PvdA over besluit de Vliet

Christen Unie en PvdA hebben vragen gesteld over de consequenties voor het haalbaarheidsonderzoek uitbreiding hockey (vraag 5 en 6). Interessant om na te lezen. In de beantwoording houdt de wethouder alle opties open. Je kunt het nalezen via deze link.

Aanvullende technische vraag van de PvdA over besluit de Vliet

PvdA legt de vraag voor of verhuizing van tennisclub Roomburg naar sportpark de Vliet onderzocht is. De wethouder antwoordt dat dit niet geval is maar dat dit een variant zou kunnen zijn in het haalbaarheidsonderzoek uitbreiding hockey. Je kunt het nalezen via deze link.

Roomburg kan blik weer vernauwen

Onderstaand artikel verscheen in het Leidsch Dagblad van 2 juni 2018. Omdat de inhoud mogelijk misverstanden kan opwekken over onze standpunten hebben we een toelichting geschreven aan het eind van dit bericht.

(Klik op de afbeelding om het artikel te lezen)

In het artikel staat dat over de toevoeging van een 4e veld voor de hockeyvereniging mogelijk gepraat kan worden. Hiermee bedoelen wij een 4e veld in de wijk in scenario’s waarbij ook het Trigonterrein en het terrein voor de Lorentzschool worden betrokken. Men kan bijvoorbeeld kiezen voor een 4e veld op het Trigon-terrein of men kan het 4e veld aanleggen op het huidige terrein van de tennisclub en de tennisclub laten verhuizen naar Trigon. Ook is het denkbaar dat een 4e en 5e veld worden aangelegd bij de Vliet zodat er uitwijkruimte is op piekmomenten.

Voorzitter Hol van de hockeyclub heeft in het artikel goed begrepen dat voor de buurt afname van verkeersoverlast een belangrijk punt is. Met name de verkeerscirculatie bij de scholen aan de Van Vollenhovenkade en de Oppenheimstraat zijn nu zeer problematisch. Wij kennen geen plannen van de hockeyclub waarin de verkeerscirculatie verbetert. Integendeel: wij kennen alleen plannen van de hockeyclub waarin de Van Vollenhovenkade geheel of gedeeltelijk worden afgesloten met een averechts effect. Als hij over een plan beschikt waarin de verkeerscirculatie verbetert, hopen we dat hij dat snel met ons wil delen, want daarin zijn wij bijzonder geïnteresseerd.

Nawoord op inrichtingsbesluit De Vliet

Geen verhuizing van de hockey naar de Vliet

Op 31 mei heeft wethouder Paul Dirkse zijn besluit toegelicht aan de Vrienden van het Roomburgerpark om verhuizing van de hockeyclub naar de Vliet als variant te schrappen. Het besluit is daarna gecommuniceerd in een brief aan de raad met bijlage. Wij waarderen het zeer dat de wethouder ons vooraf op de hoogte heeft gesteld.

De haalbaarheidsstudie naar uitbreiding van de hockey zal worden uitgevoerd op basis van uitbreidingsscenario’s binnen de Professoren- en Burgemeesterswijk. Hierbij worden het Roomburgerpark, het Trigon-terrein aan de Cronesteynkade en het terrein bij de Lorentzschool betrokken (nu bestemd voor woningbouw).

Plussen en minnen

Het besluit heeft voor ons plussen en minnen.

Positief vinden wij dat uitbreiding naar 5 hockeyvelden geen hard uitgangspunt is voor de Gemeente. Uitbreiding naar 4 velden is ook een serieuze variant. Dit blijkt ook uit de variantenstudie die de Gemeente voor de Vliet heeft laten uitvoeren. Ook vinden wij het positief dat de wethouder ons heeft verteld dat draagvlak in de buurt zwaar zal meewegen bij het bepalen van de haalbaarheid.

Een minpunt vinden wij uiteraard dat scenario’s afvallen waarin het Roomburgerpark gespaard blijft.

Hoe nu verder?

De Gemeente zal voor de zomervakantie een kick-off -bijeenkomst organiseren waarin alle betrokken worden bijgepraat over de stand van zaken en de aanpak van het onderzoek. Na de vakantie gaat het onderzoek echt van start. De doorlooptijd is een half jaar. Een besluit wordt aan het eind van dit jaar verwacht. Het onderzoek wordt geleid door Peter Stokkermans die eerder projectmanager was van herinrichting van het winkelgebied bij de Aalmarkt.