Brief van wijkbioloog Rinny Kooi

In deze serie publiceren we de brief van onze wijkbioloog Rinny Kooi die zij 2 juni stuurde naar alle fractievoorzitters. Wilt u een bijdrage leveren aan een groen en toegankelijk park? Stuur een mail naar roomburgerpark@outlook.nl

Brief aan de fractievoorzitters

Aan de fractievoorzitters in de Gemeenteraad

Betreft: Roomburgerpark

Sinds ik in de Professoren en Burgemeesterswijk woon (dat is ca 33 jaar) houd ik mij al bezig met bescherming van groen en behoud van de biodiversiteit in de wijk en in de stad. Heel vaak heb ik naar de gemeente gereageerd als er ergens iets mis ging m.b.t. groen, waar dan ook in de stad.

Talloze keren ben ik in het geweer gekomen als er iets gebeurde wat leek op een aanslag op de kwaliteit van het groen in de woonomgeving. Me beperkend tot het Roomburgerpark: ik herinner me de volstrekt mislukte renovatie rond 1998 omdat er verkeerde en vervuilde grond werd aangebracht, ik herinner me de onverantwoorde snoei op plekken waar het juist niet moest. Verkeerde aanplant etc. Ik herinner me het gebrek aan onderhoud van groen, paden en waterpartij en de verwaarlozing van het gebied rondom de speeltuin. In veel gevallen deed ik een beroep op de gemeente, bracht mijn kennis in en kennelijk werd dat ook wel gewaardeerd.
Dat het uiteindelijk goed gekomen is, is te danken aan de aandacht van betrokken omwonenden en soms begrip vanuit de gemeente. Het Roomburgerpark ligt er nu goed bij, is een parel in de stad en vervult een belangrijke ecologische functie.

Ik ben ook wel vaak moedeloos geworden van het gebrek aan belangstelling van de kant van de gemeente. Ik klaagde over de intensieve snoei van struiken rond de hockeyvelden. Het argument was dat er teveel bladeren op de hockeyvelden waaiden. Als puntje bij paaltje kwam trok het sportbedrijf namens de hockeyvereniging dan aan het langste eind. Het groen zat vaak in de weg. De houtwal (ook wel houtsingel genoemd) tussen het hockey terrein en de Kanaalweg werd sindsdien steeds minder dicht. Ter hoogte van de tennisvelden (en het park) is dat nu overigens veel beter. Ook dit voorjaar is er afschuwelijk gesnoeid en gekapt in die houtwal. Een kapvergunning is niet aangevraagd. Ik ontdekte dat op 4 februari en schreef dadelijk een brief naar de gemeente. Ik kreeg 18 februari de reactie dat dit een maal per 10 ȧ 11 jaar gedaan wordt en dat na 3 maanden alles weer zou zijn hersteld. Er werd ontkend dat er bomen gekapt waren terwijl de resten daarvan goed te zien waren. Aan de stammen is nog te zien hoe hoog de bomen mogelijk zijn geweest. Ik nodigde de gemeente uit om te komen kijken maar ik wacht nog steeds op antwoord. Een voorbode dat het onderhoud over een tijdje wordt overgelaten aan het zgn. burgerinitiatief Nieuw Roomburg, dat alles wil verduurzamen, behalve vrees ik het groen.

Nu er sprake is van een nieuw hockeyveld in het park maak ik me grote zorgen. Maar er is volgens de plannen veel meer aan de hand, waarmee het werk van de afgelopen 25 jaar compleet wordt vernietigd.
De schade door de aanleg van een extra hockeyveld, het mogelijk verplaatsen van tennisbanen, de bouw van een grote centrale accommodatie en de aanleg van parkeerterreinen heeft tot gevolg dat alles op de schop gaat. Samen met Helias Udo de Haes heb ik het groen in het park in kaart gebracht. Ons rapport zou na de aanslag nog wel eens aangemerkt kunnen worden als een document van historische betekenis. Het wordt na een aantal jaren tevoorschijn gehaald; voor de een met de verzuchting: wat hebben ze nu allemaal in dat gebied uitgehaald en vernield en voor de ander: gelukkig dat we ons niet meer druk hoeven te maken om die fanatieke natuurhobbyisten, die de sporters steeds weer in de weg liepen.

Het unieke molenbiotoop met een hoge biodiversiteitswaarde gaat er met deze plannen aan op gezag van projectmedewerkers die volstrekt niet in de gaten hebben wat ze aan het doen zijn.
Maar een park is meer dan alleen gras, water, struiken en bomen en andere beplanting! Er zijn toch ook vogels, insecten, vleermuizen en andere dieren als muizen en egels die er slapen, eten en zich voortplanten? Zij maken deel uit van en bepalen de diversiteit van het Roomburgerpark. Als dat park eerst kaalgeslagen wordt – en dat gebeurt met deze plannen! – komt er kunststof, asfalt en steen voor in de plaats. Voor al het andere levende in de natuur zal er geen plaats meer zijn, definitief niet!

Het aantal vogels, insecten, vleermuizen en egels in ons land gaat de laatste jaren al achteruit. Het voornemen van het groenste Leidse college ooit zal daar een stevige bijdrage aan leveren. De illusie is dat al dat kwaad over is als er gecompenseerd wordt in het zelfde gebied. Maar wat wil en kan het college? Hooguit wat herplanten maar diversiteit laat zich niet of pas na heel veel jaren herstellen. En ja, lees ik: misschien een Tiny Forest bij de school, waar de kinderen doorheen kunnen lopen. Alsof dat een compensatie zou kunnen zijn voor al het verlorene! Niets van begrepen dus, College!

Als vrijwilliger heb ik mij op allerlei plaatsen in de stad bezig gehouden met het groen. In de eigen wijk maar de laatste jaren vooral ook met het Singelpark. Dat moest ook omdat Leiden laag scoort als gekeken wordt naar de hoeveelheid openbaar groen in de stad. Mij wordt als botanisch curator van het Singelpark wel eens gevraagd of dat project bedoeld als om verlies van groen elders te compenseren. Dat wordt nooit zo gezegd maar wie weet dat binnenkort dat met terugwerkende kracht door College of Gemeenteraad als argument in stelling wordt gebracht. Zoals er af en toe ook discussie ontstaat over de daadwerkelijke bedoeling van geveltuintjes.

Als de plannen doorgaan ervaar ik dat als een signaal dat ik jaren paarlen voor de zwijnen heb gegooid. Verspilde tijd want het gemeentebestuur is bezig in een klap een belangrijk groen stuk van de stad te verkwanselen. Ik weet nog niet welke conclusie ik daar dan aan moet verbinden.

Ik blijf nog een beetje hopen dat het onheil voorkomen wordt.

Met vriendelijke groet,

Rinny Kooi

als vrijwilliger Botanisch curator van het Singelpark

Idee van een betrokken buurtouder

Van een betrokken buurtouder die liever anoniem wil blijven kregen we onderstaand idee toegezonden. Wil je ook iets delen dat bijdraagt aan een groen en toegankelijk park mail dan roomburgerpark@outlook.com

Idee

Hallo Bert,

Via een van onze kinderen die gaat studeren, kregen wij informatie over studentensportverenigingen in Leiden. Zo kwam ik erachter dat er een Leidse Studenten Hockeyclub is (genaamd Thor) met een eigen hockeyveld bij de Einsteinweg. Op de website van Thor kun je zien dat zij daar alleen in de avond trainen. Ik vroeg mij dus af, of er niet een samenwerking mogelijk is met die club. Misschien kan het veld overdag gebruikt worden voor jeugdtrainingen van Roomburg?

Ik weet niet of dit een reeële optie is. Misschien is het veld overdag allang in gebruik bij anderen. Maar ik heb dit idee nog niet voorbij horen komen in alle discussies, dus ik geef het toch maar aan je door.

Zie: http://www.lshthor.nl/

Groeten,

Brief van een hockey-ouder

We starten met een nieuwe rubriek: “U bent aan het woord”. Hierin kunnen vrienden van het groene park een bijdrage zetten die zij willen delen met de andere bezoekers van deze site. Wilt u hier ook iets delen? Stuur uw bijdrage naar roomburgerpark@outlook.com. Onderstaande opvallende brief stuurde Sander van Opstal aan een aantal raadsleden.

Brief aan de raadsleden

Geachte raadsleden,

Binnenkort gaat u een standpunt innemen inzake de uitbreidingsplannen van hockeyclub Roomburg.

Als wijkbewoner (niet direct betrokken) doe ik een dringend appel op u om deze plannen niet goed te keuren. Ik sluit mij van harte aan bij de actie van wijkhuisarts Jeroen Birnie die strijdt voor het behoud van het toch al zo schaarse groen in de stad Leiden en onze wijk in het bijzonder. Daar waar de plannen van Roomburg een beperkt aantal mensen ten goede komt (het betreft uitbreiding van de bestaande velden) treft het grotendeels verdwijnen van het roomburg park alle inwoners van de stad. Daarnaast staan de verwachte kosten van het “ ombouwen” van het park en de velden (rond de 8 miljoen) in geen enkele verhouding tot de opbrengsten. Tenslotte is ook de noodzaak van uitbreiding discutabel. Er zijn in de directe omgeving van Roomburg verschillende andere hockeyclubs die prima als alternatief kunnen fungeren.

Laten we zuinig zijn op de Leidse stadsparken!

Voor de goede orde: ik draag Roomburg een warm hart toe (alledrie mijn kinderen hebben bij Roomburg gespeeld) maar vind dat het belang van alle inwoners van Leiden zwaarder weegt dan een uitbreiding van een sportvereniging waarvan slechts een klein deel van de bevolking profiteert.

Met vriendelijke groet,

Sander van Opstal

Beslissend eindspel voor het Roomburgerpark

Voor het Roomburgerpark breekt nu een beslissende fase aan. Het groenste college in Leiden ooit heeft het plan bedacht om voor uitbreiding van de hockeyclub 6.300 m2 park te ruilen voor kunstgras, asfalt en stenen. Op 6 en 20 juni beslist de gemeenteraad over deze plannen. Wij hebben op onze website alle groene verkiezingsstandpunten verzameld om raadsleden te herinneren aan de beloften aan de kiezer. Ook wijzen wij raadsleden op standpunten die partijen eerder innamen over het park.

In 2018 waren de PvdA, het CDA, de SP, de PvdD, PS en de CU van mening dat het Roomburgerpark te allen tijde groen moest blijven en geen andere bestemming mocht krijgen, ook niet sport. Wij rekenen erop dat zij deze verkiezingsbelofte nakomen. D66, Groen Links en de VVD hebben in 2018 aangegeven de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek Wijksportpark Roomburg te willen afwachten. Die liggen er nu. Over het proces en eindproduct van het onderzoek is in de wijk en in de stad veel discussie.

Om twijfelende raadsleden te inspireren bij hun keuze wijzen wij ze hieronder op relevante delen uit hun partijprogramma’s:

‘Mensen zijn gelukkiger in een groene omgeving. Het draagt bij aan de leefbaarheid van de stad en is nodig om met de gevolgen van het veranderende klimaat om te gaan. Groen in de stad verbetert het milieu, vermindert luchtvervuiling, zorgt voor waterberging, dempt geluidshinder en verkoelt in warme periodes. Daarom willen wij het aantal planten en bomen in de stad en haar wijken uitbreiden. Ideeën van inwoners om hun buurt groener te maken, krijgen van ons volop de ruimte.’ (bron: VVD)

‘We koesteren al het groen zoals de Oostvlietpolder, park Cronesteyn, wijkpark Merenwijk en de Bult. D66 wil zoveel mogelijk groen in en om de stad. Groen in de stad voorkomt hittestress en verbetert de luchtkwaliteit en afwatering. Dit is hard nodig omdat Leiden erg versteend is. Er is in Leiden nog veel mogelijkheid voor meer groen.’ (bron: D66)

‘Natuur is goed voor de gezondheid en het welzijn van mensen. Daarom wil GroenLinks meer ruimte voor groen in de stad, zoals parken, bomen en stadstuinen. Dat zorgt voor een mooie en prettige leefomgeving. Wij kiezen voor vergroening, biodiversiteit en voor behoud van bomen. Daarnaast wil GroenLinks ruimte bieden aan initiatieven voor stadslandbouw en natuureducatie.’ (bron: Groen Links)

Bedenk tot slot dat het anders kan. In 2005 trok de Raadscommissie Ruimte en Grond in een motie de groene grens: geen verdere aantasting van het groen in het Roomburgerpark!

Meer informatie over de verkiezingsstandpunten vindt u op onze pagina Groene beloften aan de kiezer. De woordenwolk in de kop van dit bericht is samengesteld uit de groene verkiezingsprogramma’s van alle partijen.

Kom op 6 juni naar de Raadscommissie Onderwijs en Samenleving en kijk wat er met uw stem gebeurt (Stadhuis, aanvang 19:30).
Zie voor meer informatie de Website van de Gemeente.

Groene beloftes aan de kiezer

Op 20 juni zullen de raadsleden de plannen bespreken voor uitbreiding van de hockeyclub in het Roomburgerpark ten koste van openbaar groen. Om ze te helpen bij hun keuzeproces hebben we een bloemlezing gemaakt van groene thema’s uit hun verkiezingsprogramma’s. Indien zij in verkiezingstijd uitspraken hebben gedaan over het Roomburgerpark dan zullen wij deze ook in herinnering brengen.

1. D66: Vergroening van de stad

2. PvdA: We werken aan een prettige groene stad

3. Groen Links: Groene stad

4. CDA: Omdat het een groene stad is

5. VVD: Groen om van te genieten

6. Partij voor de Dieren: Natuurlijk: plaats het kost­baarste wat er is centraal

7. SP: Een groene leefomgeving

8. Partij Sleutelstad: Meer vergroening

9. ChristenUnie: Een groene en gezonde leefomgeving

ChristenUnie: Een groene en gezonde leefomgeving

Verkiezingsprogramma 2018

Vergroening!

Een groene stad en groene buurten zijn van groot belang voor een fijne leefomgeving. Groen in de stad is echter ook duurzaamheid bij uitstek: het haalt verontreiniging uit de lucht en zorgt voor een goede afvoer van regen. Groen is goed voor het welzijn van mensen, voor ontspanning en de stad wordt er mooier van. Groen is vaak het thuis van allerlei dieren die ook thuis horen in de stad en belangrijk zijn voor de biodiversiteit.

De ChristenUnie wil een radicale vergroening van de versteende stad. Het stadsbestuur heeft de afgelopen jaren bij herinrichtingen te weinig gedaan aan vergroening. De ChristenUnie ziet juist veel kansen voor groen in de stad …

Daarnaast vindt de ChristenUnie dat plastic kunstgras in de stad geen goede vervanging is voor echt gras. Hier en daar kan een kunstgrasveld een oplossing zijn voor sportverenigingen, maar de gemeente moet zich veel meer inspannen voor echt gras, zeker waar het speelplaatsen in de openbare ruimte betreft.

Het reeds bestaande groen moet veel beter worden beschermd. De ChristenUnie vindt het onverteerbaar dat voor de Rijnlandroute 9.000 bomen gekapt moeten worden en heeft zich hier tot het einde tegen verzet. Ook in de wijken, bijvoorbeeld in Nieuw Leyden, het Houtkwartier, Leiden Noord en veel andere plekken in de stad is de gemeente niet zuinig omgesprongen met het schaarse groen. Dat is ook te zien in het zogenaamde bomenfonds, waar de gemeente geld
in moet storten voor iedere boom die wordt gekapt. Met dit geld moet het groen worden gecompenseerd. Het bomenfonds wordt echter steeds voller en de Leidse straten worden langzaam maar zeker steeds grijzer. Dat moet stoppen!

Bron: Verkiezingsprogramma ChristenUnie

Verkiezingsenquête 2018

In verkiezingstijd is aan de ChristenUnie gevraagd wat zij met het Roomburgerpark van plan is.

Antwoord: Het park moet te allen tijde behouden blijven met een groene bestemming

Toelichting: Leiden is een versteende stad en we moeten het groen beschermen. Dat is niet uit een soort hobbyisme, dat is gewoon hard nodig. Groen zorgt voor een betere luchtkwaliteit, een fijnere buurt, en bovendien een stad die klaar is voor een toekomst met klimaatverandering doordat water beter weg kan en er minder hittestress is.

Bron: Stemwijzer Professorenwijk-Oost

Wij hopen dat het CDA zich zal laten inspireren door deze groene standpunten en het Roomburgerpark groen zal houden.