Opheffing Leidsche Boys kans voor LHC Roomburg

Maandag 20 januari besloten de leden van voetbalclub Leidsche Boys hun club op te heffen (zie sleutelstad.nl). Teruglopende ledenaantallen droegen bij aan dit besluit. Hierdoor komen deze zomer twee voetbalvelden vrij op Sportpark de Vliet. Deze ontwikkeling biedt een uitgelezen kans aan de hockeyclub Roomburg die naarstig op zoek is naar ruimte voor twee extra velden!

Zal het College volharden in haar pogingen de hockeyclub te laten uitbreiden in het groene Roomburgerpark, tegen de zin van de buurt? Blijft zij voortgaan op een lange weg die de gemeenschap veel geld kost, met een onzekere uitkomst, en slechts gedeeltelijke invulling van de uitbreidingsbehoefte van de hockeyclub met één extra hockeyveld?
Of kiest zij voor een snelle oplossing (twee extra velden), met weinig kosten voor de gemeenschap en met een zekere uitkomst die de komende decennia volledig tegemoet komt aan de uitbreidingsbehoefte van de hockeyclub? En dat alles op een afstand van slechts negen minuten fietsen van de huidige locatie van LHC Roomburg, via een veilige route!

Deze nieuwe ontwikkeling biedt een kans voor alle betrokkenen om uit de huidige impasse te komen. En dat alles met behoud van groen in het park, hergebruik van sportvelden en –faciliteiten en tegen minimale kosten. College, Raad en hockeyclub: grijp uw kans!

18 gedachtes over “Opheffing Leidsche Boys kans voor LHC Roomburg”

 1. Het is al eerder uitgelegd maar voor alle duidelijkheid nog een keer:

  De hockeyclub opsplitsen naar 2 locaties betekent de dood van de vereniging. Bij LHC Roomburg draait alles op vrijwilligers: van training geven tot organisatie, bar, en alles daar omheen.

  Oudere jeugd traint de jongere jeugd voorafgaande aan of na hun eigen training: logistiek onhaalbaar wanneer er op 2 locaties wordt getraind. Spelers fluiten elkaars wedstrijden voorafgaande aan of na hun eigen wedstrijd: logistiek onhaalbaar wanneer er op 2 locaties wordt gespeeld.
  Twee locaties betekent dubbele behoefte aan trainingsmaterialen, barbezetting, coördinerende en superviserende rollen (wedstrijdtafel, trainerscoördinator en -begeleiders), schoonmaak, etc…: allemaal financiële en logistieke consequenties die maken dat een vooruitstrevende en financieel gezonde hockeyclub, een thuisbasis voor 1300 leden en hun ouders, niet meer kan functioneren. En dan nog maar niet te spreken over de sociale gevolgen… (Het is als je familie kerstdiner opsplitsen naar twee locaties omdat iemand de tuintafel te vies vindt om binnen te staan…)

  Laat LHC Roomburg alsjeblieft één vereniging blijven anders verliezen we hockey in Leiden en moet iedereen naar Oegstgeest, Leiderdorp of Voorschoten!

 2. Prima ruimte voor 2 velden bij de Vliet.
  Overigens, iemand roept hierboven iets over 90% van de velden zijn voor hockeyclub uitbreiding… Inderdaad, 90% van de leden van de hockeyclub. Opmerkelijk dat 10% van de club ook tegen de uitbreiding is, dus.

 3. Beste wijkbewoners,

  het idee van de “vrienden” van het roomburgerpark is oude wijn in nieuwe zakken. Het is allang bekend dat dit gebied een bestemming heeft en het is allang bekend opsplitsing van de hockeyclub niet mogelijk is. In de gemeenteraad is besloten dat twee partijen constructief met elkaar in overleg moeten gaan over hoe een vierde veld gecombineerd kan worden met een groen park. Een initiatief wat in mijn ogen heel goed mogelijk is, mits er van beide kanten de bereidheid is om met elkaar in gesprek te gaan. Uit het verspreiden van bovenstaande onjuiste en misleidende informatie blijkt niet dat die bereidheid er is bij de “vrienden” van het Roomburgerpark.

  Het is zo zonde dat de zogenaamde vrienden deze kans tot participatie niet willen grijpen. Hoe mooi zou het zijn als er over een paar jaar een park ligt waar iedereen zijn input voor heeft gegeven en waar alle partijen gelukkig mee zijn?

 4. Er is zoals ook bij “de vrienden” bekend door de gemeenteraad allang een bestemming gegeven aan dit gebied; Zwembad en schaatsbaan. Er is noch voor de raad, noch voor het college en zeker noch voor de hockeyclub daar een kans te grijpen.. De informatie die nu gegeven wordt klopt dus niet, mensen worden op het verkeerde been gezet door dit soort berichten!

  De raad en het college geven de burgers de verantwoordelijkheid mee te denken in het proces om van het Roomburgpark een echt open wijksport te maken. Voor alle bewoners en betrokkenen. Met meer sport, minder verkeer en meer biodiversiteit. Grijp die kans!

   1. @Bert; In alle discussies met en tussen de gemeenteraad en het college is duidelijk geworden dat iedereen sterke clubs wil. Dat weet ik en dat weten jullie. Clubs opdelen past daar niet bij. De gemeenteraad en het college hebben bovendien gekozen voor een open wijksportpark Roomburg, voor groen, sport en ontmoeting. Daar gaan we nu mee aan de slag.
    Dat is de vraag en de opdracht van raad en college. De eindsituatie is nog niet duidelijk. Een multifunctioneel veld erbij is niet zeker. Er moet aan randvoorwaarden voldaan worden, verkeer, biodiversiteit, parkbeleving, klimaatadaptatie etc.
    Stop met het geven van misinformatie, en het frustreren van het participatieproces en pak de kans van burgerparticipatie. Verantwoordelijkheid krijgen is ook verantwoord er mee omgaan.

     1. Misinformatie? De huidige impasse, welke impasse er is een besluit, we gaan het traject van inrichting in ➡️ in co-creatie. Het idee om een deel van de hockeyclub naar de Vliet over te brengen, is lang geleden besproken en afgeschoten. Ook het plaatsen van de ingezonden brieven in het LD zonder enig commentaar is een vorm van misinformatie; 90% van de ondervraagden is NIET tegen uitbreiding van de hockeyvelden, 90% is voor groen houden van het park. En zo kan ik nog wel even doorgaan..

      Nu is de tijd om mee te gaan in het verzoek van onze volksvertegenwoordiging en samen te kijken hoe we er een mooi park van kunnen maken dat aan alle wensen van de gebruikers voldoet.

 5. Ik zou willen voorstellen van die twee voetbalvelden een mooi en ecologisch verantwoord natuurgebied te maken, inclusief lekker veel biodiversiteit. Kunnen we van dat flutparkje met al die NIMBY-mensjes eromheen een fijn sportpark maken.

  1. het is wat erger dan NIMBY. Het is bewust foute informatie geven. Er is daar een zwembad gepland onder andere. Daar is geen plek voor voetbal meer en dus ook geen hockey. En dat is ook allang bekend bij de zogenaamde vrienden. En op sleutelstad is dat ook verteld, https://sleutelstad.nl/2020/01/23/bestuurslid-ed-sanders-unaniem-besluit-om-leidsche-boys-op-te-heffen/.

   Maar er wordt bewust gekozen om de discussie hier feitenloos te houden. Jammer.

   Ik hoop van harte dat in het proces van co-creatie mensen komen die naar oplossingen en mogelijkheden willen kijken.

    1. @bert Dat dacht ik toch niet. Er is geen ruimte daar voor een club met vier velden. En verder verwijs ik maar naar het antwoord van Arianne hierboven.

     1. Beste Ad, kennelijk communiceer ik niet duidelijk genoeg. Ik pleit er niet voor om 4 velden aan de Vliet aan te leggen maar 2 EXTRA velden (voor alle duidelijkheid in een dependance-constructie). Daarom wijs ik u er op dat er na aanleg van de ijshal en het zwembad nog 2 voetbalvelden leeg staan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *