Onze alternatieven

Na de Commissievergadering van 6 juni lijkt er een patstelling te ontstaan, waaruit moeilijk een uitweg te vinden is. Toch denken wij dat er een vervolg mogelijk is, dat recht doet aan alle belangen. In bijgesloten brief met bijlage doen wij een voorstel voor het vervolg van de zoektocht naar een acceptabele oplossing voor sportclubs en bewoners en doen wij suggesties voor extra scenario’s, die in onze ogen kansrijk zijn. Wij hebben deze brief gestuurd naar het College, de Gemeenteraad en de belangrijkste belanghebbenden.

Vrienden van het Roomburgerpark
VVE Van Vollenhovenplein 1-108
VVE Moddermanstraat Oppenheimstraat Burggravenlaan
VVE Scholtenstraat
VVE Moddermanstraat 1-83
VVE Asserstraat 50-104
VVE Vridemo (Burggravenlaan 72-118 en Scholtenstraat 2-36)
VVE Neptunuskade
Bomenbond Rijnland
Zoete Land
Milieudefensie Leiden