Nieuw Roomburgpark: Oude wijn in nieuwe zakken?

De initiatiefnemers van het Third Place plan hebben een glossy website gemaakt voor de promotie van hun plan: nieuwroomburgpark.nl.

Enkele citaten van de website

 •  “Door de bestaande ruimte in Roomburgpark slimmer in te richten kunnen we ruimte vrij maken. Deze ruimte benutten we om een extra hockeyveld aan te leggen en nieuwe kleinere sportvoorzieningen voor ongebonden sporten en de tennis te creëren.”
 • “De verbinding (tussen Lorentzschool en park) kan versterkt worden door de aangelegen van Vollenhovenkade te laten vervallen en de speelomgeving direct aan te sluiten op het park. Hierdoor ontstaat extra ruimte voor groen.”
  N.B. Cursieve tekst is door ons voor de leesbaarheid toegevoegd
 • “Er moet in deze situatie een andere oplossing worden gekozen voor het schoolgerelateerde verkeer. Bijvoorbeeld in de vorm van een verkeerslus en/of Verkeer en Parkeren via ingang Kanaalweg”.
 • “Aanvullend op het verplaatsen van de ingang naar de Kanaalweg is er een mogelijkheid om een parkeergarage onder het park te realiseren en deze ook te voet bereikbaar te maken via de van Vollenhovenkade.”
 • “Een centrale ondergrondse sportzaal te realiseren het centrale hart van de wijk, en de toegang voor auto’s vanuit de kanaalweg realiseren.”

De plantekening

De getoonde plantekening op de website is exact dezelfde als de tekening die is gebruikt in het third place plan dat vorig jaar is gepubliceerd, inclusief de annexatie van de private binnentuinen tussen de Oppenheimstraat, Moddermanstraat en Scholtenstraat. Alle hierboven geciteerde punten stonden er al in. Alleen het laatste punt, de ondergrondse sportzaal, is toegevoegd. Dit oogt als een poging bewoners van de Oppenheimstraat te winnen voor het plan (hier staan nu 2 nieuwe gymzalen gepland op de oude locatie van de Josephschool).

Onze conclusie: oude wijn in nieuwe zakken.

Kijkt u ook nog eens naar onze ideeën voor een mooier park die wij vorig jaar hebben gepresenteerd.

 

 

14 gedachtes over “Nieuw Roomburgpark: Oude wijn in nieuwe zakken?”

 1. De private gebieden die door de initiatief nemers geannexeerd zijn in hun plan zullen niet opgenomen kunnen worden tenzij de eigenaren daar volledig en voor 100% mee instemmen (Dat is een bijkomend voordeel van VvE’s). Dit zal (dus) niet gebeuren. Onteigening lijkt mij een leuke zaak: langdurig en slepend want er is geen noodzaak dus is onteigening ook niet haalbaar. Dit betekend dat het plan voor het groen voor een groot deel niet uitgevoerd kan worden. Het bevreemd mij zeer dat, dit wetende, dat het college dus geld spendeert aan een haalbaarheidsonderzoek. Geld van de burger wat weer over de balk gesmeten wordt. Daar schijnt het college in Leiden goed in te zijn.

  1. Nog even een kleine aanvulling. Het getuigd niet van erg netjes gedrag van diegene die het plan hebben opgesteld door, zonder de bewoners te informeren, privéterrein in hun plannen op te nemen. De betrouwbaarheid komt daardoor ook in het geding. Ook hier had de gemeente op in moeten grijpen. Jammer gemiste kans.

 2. Maak op de plek van TC Roomburg een ondergrondse tennishal ipv een parkeergarage met op het dak het vierde hockeyveld. Na het hockey seizoen kan er op de velden buiten getennist worden.

 3. Nee, ik doe niet aan hockey en ook niet meer aan tennis.
  Sporten die veel ruimte vragen horen niet meer thuis in de prof/burgwijk. Drie, uit de kluiten gewassen, lagere scholen, recht tegenover het Roomburger parkje, drukken al een stempel op de wijk.
  In deze hectische samenleving is ruimte en rust een groot goed.
  Als oudere wijkbewoonster voel ik me “vergeten” in dit plan van een Nieuw Roomburg.
  Veranderingen zijn niet altijd verbeteringen.

  1. #Netty. Het is jammer dat u zich als oudere wijkbewoonster vergeten voelt. Ik denk dat het ook niet nodig is wanneer ik de plannen lees. Plannen voor een duurzaam buurthuis met ruimte voor maatschappelijke activiteiten en wijkinitiatieven voor jong en oud wordt nadrukkelijk benoemd.

   En ik ben het met u eens dat veranderingen niet altijd verbeteringen zijn. Maar ze zijn ook niet altijd tegen te houden (hockey gaat uitbreiden of weg, sowieso veranderingen). Dan kunnen we beter als belanghebbenden overleggen en proberen een positieve bijdrage te leveren aan alle functies van het park, groen, recreëren, sporten en ontmoeten.

 4. Ik probeerde te reageren op een aantal reacties, maar merk dat de knop “beantwoord” het antwoord niet neerzet bij de reactie, maar als losse opmerking neergezet wordt. Daarom een reactie die antwoord geeft op een aantal reacties op deze site.
  #Soeter
  Op de site http://nieuwroomburgpark.nl/ wordt aangegeven dat de plannen voor een nieuw park een verrijking voor iedereen moet worden, rekening houdend met alle belangen. Sport, recreatie, groen en veiligheid. Specifiek is er ook aandacht voor de speeltuin. De initiatiefnemers nodigen alle organisaties uit om mee te denken en te doen over de inrichting van het park. Bovendien zijn zij via twitter, facebook prima aanspreekbaar en kan ook een ander geluid gehoord worden.
  En #Soeter, nee ik doe niet aan hockey, wel aan tennis.

  #Laura, verwijzend naar dezelfde site, er wordt in de plannen rekening gehouden met alle belanghebbenden, dus ook hondenuitlaters, er is -meer- groen en waterpartijen om kikkervisjes te vangen en zeker zo belangrijk, er is ruimte voor kinderen om te spelen, volwassen om bootcamps te organiseren, tennis en hockey kunnen uitbreiden en het wordt veiliger met minder autoverkeer.
  #Rémon, de enquête is meen ik gehouden in de Professorenwijk-oost? Het park wordt door veel meer belanghebbenden bezocht dan deze bewoners. B&W moeten rekening houden met alle belanghebbenden en belangen. Zij kunnen en mogen niet alleen naar de burgers van Professorenwijk-oost luisteren, maar ook niet naar die van de hele Professoren-Burgermeesterwijk. Zij moeten afwegingen maken die de belangen van alle burgers van Leiden behartigen.

  #Dirk, juist, de betaalbaarheid is één van de belangen die B&W moet wegen. Het plan kan prachtig zijn of juist niet, wanneer het financieel niet haalbaar is, is de uitvoering niet mogelijk

  #Karni, het groen is zeker niet verdwenen, anders ingericht dat wel. In de plannen lees je dat er rekening gehouden wordt met alle belangen. Voorschoterweg is zeker een optie voor de sportclubs, maar bedenk wel dat er dan een groot risico is dat er (hoog)bouw plaats gaat vinden op de plaats van de hockeyvelden.

  Volgens mij gaan de plannen over verbeteringen, meer recreatiemogelijkheden, meer en kwalitatief beter groen, meer sport en ontspanning, een park waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, waar gespeeld kan worden en waar van groen genoten kan worden. Natuurlijk is het moeilijk voor te stellen dat alles beter kan worden, maar als we slim na denken, luisteren naar elkaar zijn wij (voor- en tegenstanders) tot heel veel in staat.

  Laten we proberen elkaar te vinden in een streven naar verbetering.

 5. Geachte lezer,

  Mijns inziens is dit plan niet goed. Het lijkt volkomen ingegeven door de hockeyclub en de tennisclub die meer ruimte willen hebben. Er wordt op hun website van alles en nogwat bijgehaald om te doen geloven dat dit een verbetering is voor de gebruikers van het park. Ik kan u verzekeren dat dit niet het geval zal zijn. Het wordt een groot sportpark zonder ruimte voor recreatie, natuur, honden, spelende kinderen (denk aan de speeltuin). Tot slot wil ik u erop wijzen dat de website van het ‘voor kamp’ erg zijn best doet om zieltjes te winnen en geen mogelijkheid biedt om een tegengeluid te laten horen.

  Dit plan is een verarming voor dit mooie park!

 6. Waar is het groen gebleven? Waar kunnen de veelal oudere mensen hun hondjes uitlaten? Waar kunnen de kinderen kikkervisjes met hun klas vangen. Waar kunnen mensen lekker van het zonnetje en groen genieten zonder naar de herrie van geschreeuw en tikkende ballen te luisteren? Zitten zeker leden van de hockey of tennis vereniging in de gemeenteraad? Want dit park word met dit plan zeker niet van iedereen.

 7. Uit de enquête bleek dat 90% van de mensen in de wijk geen veranderingen wil aan het park. Wanneer gaat de gemeente nou eens écht naar de burgers luisteren.

  1. Ik woon in de wijk, ken veel mensen, velen vinden veranderingen als het verbeteringen zijn prima. Gek genoeg niemand gesproken die aan de enquete meegedaan heeft, maar los daarvan, het park is niet van de wijk, maar van de gemeente.
   B@W moeten afwegingen maken en rekening houden met alle belangen, buurtbewoners, ouders en hun wens om kinderen veilig te laten sporten, groenvoorzieningen, financiën enzovoort enzovoort.
   “Eindelijk eens luisteren naar de burgers” (welke burgers, heel Leiden, of de burgermeesterwijk, of alleen de straten rondom het park?) is niet de opdracht aan B@W.
   Keuzes maken waarbij zo ged mogelijk rekening gehouden wordt met alle belangen en belanghebbenden wel.

 8. Ingrijpend plan. Hoe kunnen de bedenkers van dit plan volhouden dat dit niet ten koste gaat van het groen in het park. Het park wordt veranderd in een sportveld!
  Ook een onrealistisch plan: de kosten voor een parkeergarage en een ondergrondse gymzaal zijn aanzienlijk. Wie gaan die betalen?

 9. Ik zie op de tekening van Nieuw Roomburgpark alleen hockey- en tennisvelden. Het groen is verdwenen. Dit plan is helemaal vanuit de sportclubs gedacht. Hoge kosten (ondergrondse parkeergarage!), alles op de schop. Terwijl de Gemeente een prachtige nieuwe sportlocatie aan het inrichten is aan de Voorschoterweg.
  Overigen: Als je goed naar de door hen aangeleverde tekening kijkt kun je een octopus herkennen die zijn tentakels naar de buurt uitstrekt.

 10. Goed idee. Mooie aanvulling op het originele plan. Sport, groen en ontspanning geconcentreerd in de wijk. Veel jongeren die je sport en ontspanning biedt. Minder en minder gevaarlijk autoverkeer van ouders die kinderen naar school brengen. Prachtig.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *