Kunst in het park

Mij zou het aanspreken als er een paar kunstwerken in het park zouden staan die je op een onverwacht moment even uit je concentratie halen en je een nieuwe blik op de wereld geven.
Het zou wisselende kunst kunnen zijn bv elk jaar, vijf andere werken en de makers geven het in bruikleen met een gepaste vergoeding.
De wijk zou ook bij de keuzes betrokken kunnen zijn. In de periode van Kunst in de wijk de buitenkunst hierbij betrekken.

2 gedachtes over “Kunst in het park”

  1. Kunst in het park!
    Het Roomburgerpark en het idee van Kunst in het park is uitdagend en inspirerend. Thematisch zou aansluiting kunnen worden gemaakt bij het Limes project. Het visueel en inhoudelijk tastbaar maken van onze Romeinse voorgeschiedenis en het voordragen van de Limes als Wereld Cultureel Erfgoed is een ambitieus maar reeds deels gerealiseerd doel van de Nederlandse overheid.
    Kunstwerken die bijdragen aan deze visuele en inhoudelijke ervaring van onze rijke Romeinse voorgeschiedenis komen in aanmerking voor subsidies. Het Roomburgerpark kan worden opgenomen in een wandelroute met thematische kunstwerken die refereren aan het Limes Project.
    Het thema van magische vierkanten werd geinspireerd door het beroemde Sator/Rotas vierkant wat gevonden is in Pompei. Dit vierkant zegende de mensen die het land moesten bewerken en werd als Amulet gebruikt door soldaten. In Nijmegen is een stuk van een magisch Sator/Rotas vierkant gevonden. Deze zegening is heden ten dage van toepassing op de Vicus van Matilo waar sinds enige tijd kleinschalig agrarische activiteiten worden ontplooid.

    Magische vierkanten op een duurzame en vandaal bestendige wijze vormgegeven op het historische Matilo terrein en omliggende historische plekken kan een project worden van allure. Het Sator/Rotas vierkant leent zich uitstekend als startpunt van een cultuurhistorische puzzeltocht door het Matilopark, Cronesteyn en het Roomburgerpark. De letterraadsels die verbonden zijn aan de kunstwerken kunnen met gebruikmaking van TAGS worden opgelost. Bovendien kan er budget worden gegenereerd waarmee het onderhoud van het park mede kan worden gefinancierd. De technische verwezenlijking is duurzaam, bestendig tegen vandalisme, cultuurhistorisch zeer verantwoord en mijns inziens vanuit de vierkanten uniek en zal bijdragen tot een diepere beleving van de omgeving en de cultuur-historische context.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *