83 gedachten over “Waarom ik vind dat het Roomburgerpark groen en voor iedereen toegankelijk moet blijven …”

 1. Wat een goede uiteenzetting van Wil, zeer goed overdacht met uitstekende argumenten, kan ik mij helemaal in vinden.
  Laat het park zo blijven als het is, geen verdere uitbreidingen maar inderdaad sport spreiden over meerdere plaatsen in Leiden.

 2. Hans
  Ik ben het met de meeste reacties eens en wil er de nadruk opleggen dat de hockey club zoveel leden buiten de wijk heeft dat zij in de Roodenburgerstraat, waar zij doorheen fietsen, vaak overlast geven.

  Meer hockeyclubs, bv. in het noorden van de stad, zou de beste oplossing zijn.

 3. Het staat hierboven allemaal al: waarom het Roomburgerpark moet blijven zoals het is. Hopelijk luistert de politiek naar zoveel goede argumenten. Laat Leiden niet verder verstenen en stop de groei van kunstgras!

 4. Het Roomburgerpark moet in de huidige samenstelling behouden blijven.
  Hot item bij campagne gemeenteraadsverkiezing: GROEN. Er wordt zelfs een singelpark gerealiseerd. Het Kooipark is er. Dit is er om verkoeling te brengen bij verstening en verdichting van de stad. Hitte blijft hangen, afvoer van regenwater wordt moeizaam.
  Wat is nu belangrijker bij hitteperiode, extreme regenval, een verkoelingsplek en goede afwatering te hebben. Zuivering van de lucht. Het weer zal veel extremer worden. Een groene long!
  Het is vreemd dat het uitbreiding aantal velden hockeyclub en tennisclub meer is dan eerder is aangegeven. Groen wordt opgeofferd.
  Uitbreiding van de hockeyclub en tennisclub geeft meer verkeer, parkeerdruk, geluid, gevaarlijke situaties in combinaties van de vele scholen die er zijn met brengen en halen van kinderen, etc.
  Veel gemeenschapsgeld is hiermee in het geding. Alleen maar om de sporters tegemoet te komen?
  Het park is niet alleen voor sporters. Veel wandelaars, er wordt gerecreëerd en gespeeld. Een optie een 2e locatie hockeyclub elders in Leiden zou een oplossing kunnen zijn. Bij opoffering van groen en het aanleggen velden en verplaatsen van speeltuin, etc. is veel gemeenschapsgeld in het geding.
  Groen moet behouden blijven.

 5. Het Roomburgerpark dient in zijn geheel groen te worden. Dus geen hockeyvelden met kunstgras e.d. De hockeyclub dient naar elders in of buiten de stad te verhuizen.

  Geen loslopende honden in het park, ook geen aparte plek waar dat wel kan. Er dient streng gehandhaafd te worden op dat punt. Nu ligt de vogelvijver er meestal verlaten bij, omdat honden de vogels, en wandelaars, verjagen.

  De tennisclub zou kunnen blijven, mits ze geen uitbreiding van velden claimt.De club veroorzaakt geen overlast en is geen belasting voor het milieu.

  De speeltuin dient eveneens gehandhaafd te blijven, evenals een redelijk,open, vrij aktiviteiten en of sportterrein voor de wijkbewoners.

  Er kan een grote, goed ingerichte, goed onderhouden heemtuin aangelegd worden. Naar voorbeeld van die in Leiderdorp. Goed voor recreatie en educatie van de scholen,en voor de wijkbewoners natuurlijk.
  Nu zijn alle voorzieningen in het park halfslachtig of is er geen voldoende ruimte voor.

  De hockeyclub heeft kunstgrasvelden aangelegd, waarvan het vervuilde afvoerwater loost op de omringende slootjes.

  `Wijksportpark` is een onzalig idee, bedacht door ambtenaren en politiek om zoveel mogelijk aktiviteiten op een klein oppervlak te proppen. Aktiviteiten, die niet bij elkaar passen.

  De hockeyclub is geen wijkgebonden voorziening, ondanks wat het bestuur van die vereniging ons wil laten geloven. Het is een stedelijke voorziening en kan dus best naar een andere plek verhuizen, waar ze geen overlast veroorzaken, en kunnen uitbreiden zoveel ze willen.

  1. ik sluit mij helemaal aan bij de reactie van Hans Hardonk.
   In deze wijk woon ik al 47 jaar en heb al veel van het park zien veranderen maar de plannen van de hockeyclub moeten we nooit
   toestaan.

 6. Waarom het Roomburgerpark groen en voor iedereen toegankelijk moet blijven
  Er zijn al vele tientallen reacties met goede argumenten aangevoerd voor het behoud van het park.
  We willen 1 argument extra benadrukken. Na de hitte-ervaring van de afgelopen weken en de te verwachten hogere frequentie van dergelijke hittegolven is in Leiden grote behoefte aan verkoelingsplekken. Het Roomburgerpark in zijn huidige vorm voorziet daarin maar een uitbreiding met meer kunstgras-hockeyvelden en gravel-tennisbanen verkleint alleen maar het groene koelingseffect. Een adequate toekomstvisie zou juist een uitbreiding van het park vereisen en niet een inkrimping.
  Helmke en Frits Berends

 7. Leiden scoort slecht op het gebied van groen in de stad. Het Roomburgerpark is heel belangrijk voor omwonenden en voor iedereen die de stad leefbaar en gezond wil houden. Er wordt in het park gewandeld, gespeeld, gerecreëerd en genoten door jong en oud. Het Roomburgerpark met zijn unieke, hoge bomen is prachtig aangelegd, het is een lust voor het oog. Hou het zo, bewaar het voor de toekomst – de mens heeft de natuur heel hard nodig! (En dat hebben we in de afgelopen hittegolfdagen nog weer eens extra goed kunnen zien!)

 8. Waarom weer een aanval op ons park, het park is belangrijk voor de buurtbewoners en niet alleen voor de hockyers en tennissers.
  Wanneer er een sportpark van wordt gemaakt blijft er geen groen meer over voor de vrije recreanten die gebruik maken van het park.
  Wat mij het meest stoort is de houding van de voorstanders van het nieuw Roomburgerpark, dat er voorbij wordt gegaan aan de kosten die moeten worden gemaakt om het park te transformeren in een sportcomplex.
  We praten hier over heel ,heel veel gemeenschapsgeld wat gebruikt gaat worden voor een toch relatief klein aantal mensen die er gebruik van gaat maken en niet eens heel veel wijkgenoten. Nog niet de helft van het ledenaantal van de verenigingen komt uit onze wijk.
  Er wordt voorbij gegaan aan de belangen van omwonende die in dit buurtje wonen, leven en recreëren.
  De overlast van verkeer en parkerende bezoekers is al enorm. Niet alleen van de sporters maar ook van de 3 basisscholen in dit kleine stukje van de wijk.
  Wanneer er een sportcomplex gaat komen in het park en in de Oppenheimstraat het bouwen van de twee sportzalen gerealiseerd wordt gaat het woon en leefcomfort van de omwonende drastisch veranderen.
  Het is heel belangrijk om groen in de wijk te hebben, het is belangrijk als wateropvang voor de stortregens die er zijn en wellicht vaker voorkomen. De bomen die in het park staan zijn eigenlijk een grote CO2 fabriek die belangrijk zijn voorbehoud klimaat.
  Nu met de relatief hoge temperaturen geeft het enigszins verkoeling in de wijk.
  Kunststof matten maken dat de temperatuur hoger is dan groen.
  Het park in zijn huidige vorm is een oase van rust en geeft ontspanning in de wijk.
  Veel vrije recreanten maken er gebruik van, wat niet meer mogelijk is wanneer alles in beslag wordt genomen door de sportverenigingen.
  Er is geen vrije toegang meer , rondom de velden komen hekken en lichtmasten wat een enorme lichtvervuiling geeft.
  Dat heeft gevolgen voor de volgens in het park, de vijver met kikkers ,de zwanen e.d. verdwijnen bij zoveel activiteit in het park.
  Even een spontaan wandelingetje in het park is er niet meer bij als dit sportcomplex wordt gerealiseerd.
  Ik ben niet tegen sport en zeker niet tegen de hockey vereniging .
  Waar ik wel tegen ben is de uitbreiding van het aantal velden in het park, daar zijn andere oplossingen voor te bedenken die net zo effectief zijn en naar mijn mening een stuk goedkoper voor de belasting betaler .
  De gemeente Leiden is nu in heel de stad een singel
  park aan het realiseren omdat het belangrijk is om zoveel mogelijk groen in Leiden te hebben.
  Vreemd, dat dan het Roomburgerpark moet worden opgeofferd voor een steeds maar groeiende sportclub.
  In de wijk Noord-Kooi is het Kooipark in ere hersteld omdat het zo belangrijk is voor de wijk.
  Onze wijk komt er wel heel beroerd vanaf als deze plannen doorgang vinden.
  Daarom vindt ik dat het park moet worden behouden.

 9. Het is nodig dat het roomburgerpark openbaar groen blijft.
  Vooral nu het met deze klimaatverandering .
  Door heftige stortregens en extreme droogte is een openbaar park belangrijk.
  Laat het roomburgerpark voor de hele wijk beschikbaar zijn.
  Voor iedereen ,ouderen en jongeren.
  Iedereen staat achter de gemeente slogan ,
  Leiden is voor groen.
  Helemaal mee eens.

 10. Moet het Roomburgerpark worden ingericht uitsluitend voor sport?
  De Hockeyclub wil er velden bij want er is een wachtlijst. Ik vraag mij af, waarom is er een wachtlijst. Die is er omdat er in Leiden maar een hockeyclub is. Voor een stad van meer dan honderdduizend inwoners! Stel je voor dat er maar een voetbalclub was in Leiden. De wachtlijst zou voor die sport nog veel langer zijn. Gelukkig zijn er meerdere voetbalclubs, zodat alle inwoners van Leiden niet al te ver van hun woning kunnen voetballen. Dat zou ook voor de hockeyclub veel beter zijn. Hoeven de hockeyers en vooral de kinderen niet al te ver te fietsen/autorijden om hun sport te beoefenen. Het argument dat de meeste leden van de hockeyclub in de wijk woonachtig zijn gaat niet op . Meer dan de helft van de hockeyers wonen buiten de wijk. Zeker, dichtbij sporten heeft altijd de voorkeur. Was er een hockeyclub in de Merenwijk of de Stevenshof, dan zouden vooral de jongeren in die wijken daar graag gaan hockeyen. Alleen is die er (nog) niet.
  Dan het argument van de vrijwilligers die nodig zijn. Elke sportvereniging heeft problemen bij het werven van vrijwilligers als trainers en coaches etc. Maken we de hockeyclub tweemaal zo groot, dan zullen er ook tweemaal zo veel uren moeten worden gestoken in het trainen en coachen etc. Zelfs de kantine zal vaker moeten worden bemand. Ouders moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Het kan toch niet zo zijn dat het Roomburgerpark moet worden heringericht omdat de ouders van de hockeykinderen geen zin hebben hun tijd op te offeren aan het begeleiden van hun kinderen? Overigens, met meer hockeyclubs verspreid over de stad zal met de auto halen en brengen minder worden. Kinderen en jongeren kunnen fietsen. Nog goed voor het milieu ook.
  Dan het Roomburgerpark zelf. In het park zijn thans voorzieningen voor jonge kinderen (speeltuin en opvang) scholieren (hockeyvelden en tennisbanen) volwassenen (idem) en ouderen. De ouderen wandelen graag in het resterende groene deel van het park. Zij genieten daar van het groen en de rust. Zij sporten er ook samen, tegenwoordig elke ochtend. Zo is het park prachtig verdeeld voor alle groepen. In de wijk wonen veel ouderen, voor wie het rondje door het park precies de juiste afstand is, dicht bij huis, die ze nog kunnen afleggen. De Gemeente heeft de laatste tijd meer aandacht voor de ouderen. Het wegjagen van de ouderen door hun parkdeel af te nemen en toe te wijzen aan de jongeren en de volwassenen lijkt mij in tegenspraak hiermee. Het argument dat het nieuwe sportpark open wordt, zodat iedereen overal door de diverse velden kan wandelen gaat niet op. Een sportpark vol activiteiten van sporters die af en aan fietsen door het park, waar de ballen je om de oren vliegen en het getik van hockeysticks en tennisrackets voortdurend te horen is, dat is geen prettige omgeving voor ouderen die rustig willen wandelen en bewegen.
  Conclusie: Laat het park zoals het is, met ruimte voor alle groepen. Richt eventueel een dependance op van de hockeyclub in een ander deel van Leiden, waar nog ruimte is. Misschien zelfs ruimte voor een parkeerterrein, zodat het geen probleem is voor de ouders met de auto te komen. Bij het Roomburgerpark is nauwelijks parkeerruimte, hetgeen in de huidige situatie geregeld problemen geeft in de buurt rondom het park. In elk geval, neem de ouderen niet het laatste, goed bereikbare stukje groen af.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *