Groen Links: Groene Stad

Onderstaande tekst komt integraal uit het verkiezingsprogramma van 2018. Bron: https://leiden.groenlinks.nl/standpunten/groene-stad

Groene Stad

Natuur is goed voor de gezondheid en het welzijn van mensen. Daarom wil GroenLinks meer ruimte voor groen in de stad, zoals parken, bomen en stadstuinen. Dat zorgt voor een mooie en prettige leefomgeving. Wij kiezen voor vergroening, biodiversiteit en voor behoud van bomen. Daarnaast wil GroenLinks ruimte bieden aan initiatieven voor stadslandbouw en natuureducatie.

Groen in de stad

Nieuwe natuur is een investering die tijd nodig heeft. Op een eenvoudige en goedkope manier zorgen we daarvoor, door het planten van struiken en bomen en het aanleggen van parken en grasvelden. In een dichtbebouwde stad als Leiden zijn parken een plek om buiten te bewegen, te spelen en te recreëren. Ook inwoners hebben daar een stem in. Zij kunnen plekken aandragen die vergroend kunnen worden.

Samen Leiden groen maken

Een groene stad die rijk is aan diverse natuur, is een gezonde stad voor mens en dier. Daarom willen we groen in plaats van steen. We nodigen Leidenaren uit om hun stad groener te maken. Bijvoorbeeld door gratis tuinadvies, groene daken en gevels, boomtuinen rond straatbomen, meer plantenbakken of door tegels in te ruilen voor planten.

Bouwen en groen

Er is grote behoefte naar meer, met name betaalbare woningen in Leiden. Er moet dus goed gekeken worden waar en hoe we in Leiden woningen kunnen toevoegen. Het behoud van waardevol groen vinden wij erg belangrijk. Binnenstedelijk bouwen houdt de waardevolle groene gebieden om ons heen open. Wij bouwen niet in de Leidse bossen, polders en parken.

Wij hopen dat Groen Links zich zal laten inspireren door deze groene standpunten en het Roomburgerpark groen zal houden.

5 gedachten over “Groen Links: Groene Stad”

 1. Elders? Elders waar groen ligt mag wel weg?

  Het Roomburgerpark kan heringericht worden, zodat er minimaal zoveel groen blijft bestaan als dat er nu is; Stukken weg / parkeerplaatsen kunnen worden omgevormd tot groene stroken, dat bij het Roomburgerpark getrokken wordt.

  In het beleidsakkoord van B&W (D’66, GL en PvdA) staat o.a. het volgende (letterlijk overgenomen!);

  Uit: Beleidsakkoord – college 2018 – 2022

  * Sport en Bewegen *
  Wij willen dat iedereen in Leiden kan sporten, vooral de Leidse jeugd. Sport en bewegen zijn onontbeerlijk voor inwoners van een gezonde stad. Om de sport voor iedereen toegankelijk te maken streven we naar multifunctionele en duurzame sportaccommodaties. De openbare ruimte richten we zo in dat deze uitnodigt tot bewegen.
  Wijksportparken maken we zoveel mogelijk multifunctioneel. Dan kunnen niet alleen verenigingen, maar ook overige sportaanbieders, individuele sporters, scholen en buurtbewoners daar terecht. Zo willen we meer mensen in beweging brengen. Meer beweging vinden we belangrijker dan strikt vasthouden aan een aantal vierkante meters voor Sport A of vereniging B.
  Voor sporten en sportverenigingen die groeien, hebben we meer ruimte nodig. Dat kan betekenen dat op sportcomplexen verschuivingen, verhuizingen en andere creatieve oplossingen nodig zijn.

  * Vergroening *
  Ook in kleinschalige projecten leggen we meer nadruk op vergroening. Bij elke herinrichting van een straat of een buurt beginnen we met de vraag hoe we zoveel mogelijk groen en water kunnen toevoegen. Ook gaan we meer bomen planten. We maken de ecologische waarde en de belevingswaarde zo groot mogelijk. We gebruiken bijvoorbeeld veel verschillende boom- en plantensoorten. We gaan verharding tegen. Ook maken we ruimte voor openbare pluktuinen.
  Daar waar de parkeerdruk laag is, gaan we parkeerplaatsen vervangen door planten en bomen. Dit pakken wij projectmatig aan, altijd in overleg met de buurtbewoners.
  Autoluwe binnenstad met meer autovrije straten.
  In gebieden waar veel bezoekers wandelen heffen we parkeerplaatsen op. Zulke straten sluiten we ook af voor autoverkeer buiten de venstertijden (hulpdiensten uitgezonderd).

  Herkavel & breng groen en sport en vooral de mensen dichterbij elkaar in deze wijk…!

 2. Wij bouwen niet in Leidse parken. Houd je daar dan ook aan! Uitbreiding clubhuizen rn kunstgrasvelden moeten elders!!!

  1. Er wordt ook niet gebouwd in parken. ER is ook geen uitbreiding van clubhuizen, integendeel twee clubhuizen gaan in één gebouw deels onder de grond. Drie fietsenstallingen die na elkaar gebruikt worden kunnen samengevoegd worden, tennis, school en hockey.

   De gemeenteraadsleden moeten een afweging maken waarbij ze rekening moeten houden met groen (weinig in Leiden), sport en gezondheid (veel te weinig in Nederland, in Leiden nog minder) en bijvoorbeeld ouderen en eenzaamheid (met een vergrijzende bevolking een steeds groter probleem).

   Met logische keuzes die de beperkte ruimte optimaal gebruiken is het mogelijk om alle functies van het park te optimaliseren.

Laat een reactie achter op Wijkbewoner aan de rand van het Roomburgerpark Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *