D66: Vergroening van de stad

Allereerst 2 mooie citaten uit het partijprogramma:
(bron: https://leiden.d66.nl/standpunt-over/groen/

1.Vergroening van de stad

We koesteren al het groen zoals de Oostvlietpolder, park Cronesteyn, wijkpark Merenwijk en de Bult. D66 wil zoveel mogelijk groen in en om de stad. Groen in de stad voorkomt hittestress en verbetert de luchtkwaliteit en afwatering. Dit is hard nodig omdat Leiden erg versteend is. Er is in Leiden nog veel mogelijkheid voor meer groen.

2. Bij herinrichting wordt gebied groener (en/of blauwer)

Bij herinrichting van gebieden is het uitgangspunt voor D66 dat de buurt groener en/of blauwer wordt. Dit kan betekenen dat grachten terugkomen of waterbergingen worden aangelegd.

Wij hopen dat D66 zich zal laten inspireren door deze groene standpunten en het Roomburgerpark groen zal houden.

7 gedachten over “D66: Vergroening van de stad”

 1. Dat is nogal een uitspraak… Idealiter is een feit ondemocratisch – je kan het er niet mee eens of oneens zijn. Een feit is een feit. Punt.

  In de eerdere blog ‘Dank aan Factcheck071’ stellen de vrienden van het Roomburgerpark dat Factcheck071 een verkeerde claim heeft onderzocht om Factcheck071 vervolgens te bedanken… Respectloos.

 2. De factcheckers hebben fouten gemaakt! Nota Bene is de grond waar huizen op staan bij de molen verkocht door de Hockeyclub om water- en kunstgras velden aan te leggen.
  Breid ergens anders uit!

  1. @ Janine; het gaat hier niet om uitbreiden; maar om herkavelen. Er wordt vanuit de hockey grond ingeleverd voor groen, o.a. een inloopstrook, fietsenstalling, grond van het clubhuis, in ruil voor een groter “trapveld”. Ook de andere initiatiefnemers zien ruimte om grond in te leveren/ te vergroenen. Oppervlaktes zijn gemeten, en het is mogelijk meer groen over te houden dan het huidig groen in het park. Wellicht interessantere discussie om het met elkaar te hebben over hoe dat groen er straks uit moet komen te zien…

  2. De grond is nooit verkocht door de hockeyclub. De club is huurder van de grond. Misschien even facts checken voor je wat roept?

 3. Het woord sport komt zo’n 70 keer voor in het partijprogramma van D66, wellicht goed om een paar speerpunten m.b.t. dit thema ook te benoemen voor de volledigheid aan informatie aan de lezer. Overigens, het hele partijprogramma is te vinden op http://leiden.d66.nl

  Een aantal letterlijke quotes uit het verkiezingsprogramma van D66 2018-2022:
  – We zetten in op een gezonde stad door te zorgen voor goede sport- en beweegvoorzieningen, een zo groen mogelijke openbare ruimte en de kans voor alle kinderen om te sporten en te bewegen.
  – D66 ziet dat het bedrijfsleven en onderwijs elkaar versterken. Die samenwerking zien wij ook met sport en cultuur. Sport en cultuur dragen bij aan verbinding, inspiratie en plezier. D66 vindt het belangrijk dat sport en cultuur toegankelijk zijn voor alle inwoners van de stad. Wij streven naar een groene, gezonde leefomgeving, die mensen stimuleert om te bewegen en gezond te blijven.
  – D66 investeert in open wijksportparken
  – D66 wil Leiden als levendige stad verder versterken door een ruimhartiger evenementenbeleid en te investeren in cultuur en sportlocaties.
  – Komende periode zet D66 zich in voor buitensport. Wij willen buitensportfaciliteiten die passen bij de omvang van een stad als Leiden. Wij investeren in grote open wijksportparken, waarvan de hele dag gebruik gemaakt kan worden door sportverenigingen, scholen, buitenschoolse opvang en (wijk)bewoners.
  – D66 zet in op een gezonde stad, wil dat alle Leidse kinderen in groep 4 en 5 gratis kunnen sporten, zorgt voor sport- en beweegvoorzieningen op straat en in parken
  – D66 wil door de hele stad sportfaciliteiten op straat en in parken realiseren.
  – Bij het (her)inrichten van een buurt zien wij graag dat een gezonde leefomgeving, natuur, sport, vitaliteit en het ontmoeten van mensen nadrukkelijker met elkaar in verband worden gebracht. De nieuwe omgevingswet biedt hier kansen toe.

  Bovenstaande standpunten in combinatie met het haalbaarheidsonderzoek en de factcheck071 maken dat ook D66 politiek gezien toch een keuze zal moeten maken in al hun standpunten, wellicht een keuze waarbij sport uitgebreid kan worden en er minimaal evenveel groen kan bestaan.

Laat een reactie achter op A. Scheffer Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *