Verslag van de Werkgroepbijeenkomst 17 september 2018

Op 17 september kwam de Werkgroep Haalbaarheidsonderzoek Wijksportpark Roomburg voor het eerst bij elkaar in de Vredeskerk. Vooraf moesten de deelnemers 5 vragen voorbereiden over het park.

Samenvatting

Hieronder een kort (cursief) citaat uit het verslag dat de bijeenkomst treffend samenvat:

Punten die veelvuldig genoemd zijn, zijn onder andere;

 • Het belang van het Groen. Het park als intrinsieke waarde, de rust de ontspanning en ruimte.
 • Verkeersoverlast en parkeren.
 • Overlast van het jeugdhonk
 • Meer variatie zoals biodiversiteit, andere inrichting.
 • Multifunctioneel gebruik van ruimtes, combineren, slim ruimtegebruik
 • Waterhuishouding

Daarnaast zijn er dilemma’s;

 • Verschillende doelgroepen die gebruik maken van het park en hun eigen belangen hebben.
 • Sport versus het groen.
 • Reuring versus rust.

Meer informatie

Via onderstaande links vindt u:

 1. De voorbereidingsopdrachten van de deelnemers
 2. Het volledige verslag van de bijeenkomst
 3. De projectsite van de Gemeente waar alle informatie is verzameld

Wat zijn goede voorbeelden voor een multifunctioneel gebouw?

Wij vroegen u eerder om parken te noemen die een goed voorbeeld vormen voor de toekomst van het Roomburgerpark. Hier zijn leerzame reacties op gekomen. Zie deze link.

Twee ideeën hadden betrekking op een uitspanning in het park. Wij legden deze ideeën weer aan u voor. Uitgangspunt van de Gemeente is dat in het wijksportpark een multifunctioneel gebouw komt. Dit moet de bestaande clubgebouwen vervangen en ook toegankelijk zijn voor de buurt.

Wij vroegen u aan te geven welke van de twee voorbeelden u het meest aanspreekt in een reactie op dit bericht en uw keuze kort toe te lichten. Via de hyperlinks kon u meer informatie vinden over de ideeën.

1. Theehuis Leidse Hout (Leiden)

Theehuis in landschappelijke stijl met rieten dak.

 

 

2. Uitspanning in Van der Werf park (Leiden)

Groene uitspanning in de stijl van een Franse brasserie.

Wat zijn goede voorbeelden voor beplanting en inrichting?

Wij vroegen u eerder om parken te noemen die een goed voorbeeld vormen voor de toekomst van het Roomburgerpark. Hier zijn leerzame reacties op gekomen. Zie deze link.

Wij vroegen u daarna om hier een keuze uit te maken. We hadden 4 voorbeelden uitgekozen die iets zeggen over de inrichting en het type beplanting van het park. Wij vroegen u aan te geven welk voorbeeld of welke voorbeelden u het meest aanspraken en uw keuze kort toe te lichten in een reactie op dit bericht.

1. Burgemeester Berkhoutpark (Voorschoten)

Een gevarieerd park met waterpartijen, veel bomen- en plantensoorten en niveauverschillen.

 

2. Polderpark Cronesteyn (Leiden)

Een polderlandschap met weiden, sloten en bomengroepen.

 

3. Buurttuin Zoete Aarde (Zoetermeer)

Een stadstuin met o.a. een boomgaard en een bloemen- en kruidentuin.

 

4. Heempark Het Dr. J.P. Thijssepark (Amstelveen)

Een heempark met een inheemse wilde flora en fauna en waterpartijen. Bevat veel zeldzame plantensoorten.

 

Korte terugkoppeling werkgroepbijeenkomst 17 september

Maandag 17 september heeft de 1e werkgroepbijeenkomst plaatsgevonden van het Haalbaarheidsonderzoek Wijksportpark Roomburg, zeer toepasselijk in de Vredeskerk. In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van de wijk, de sportclubs, de Gemeente en andere belanghebbenden die meedenken over de plannen.

Tijdens deze bijeenkomst werd ingegaan op 3 vragen:

 1. Wat vindt u goed aan het park en wilt u behouden?
 2. Wat vindt u waardeloos aan het park en wilt u verbeteren?
 3. Wat mist u aan het park en moet worden toegevoegd?

Alle werkgroepdeelnemers hadden deze vragen voorbereid en konden deze tijdens de bijeenkomst toelichten. De Wijkvereniging, de Vrienden van het Roomburgerpark en de Initiatiefgroep Nieuw Roomburgpark hadden hun input vooraf gepubliceerd op hun websites. Ook bewoners uit de wijk hadden van tevoren over de vragen nagedacht. Een inhoudelijk verslag verschijnt binnenkort op de website van de Gemeente. Het verslag zullen we ook via onze website toegankelijk maken.

De volgende bijeenkomst zal eind oktober / begin november plaats vinden. Tijdens deze bijeenkomst zal de Gemeente scenario’s presenteren voor de toekomst van het park. Wij kunnen hiervoor nog beperkte input leveren waarop we terugkomen in een apart bericht op deze site.

Bijstelling Projectopdracht Haalbaarheidsonderzoek

De projectopdracht voor het haalbaarheidsonderzoek Wijksportpark Roomburg is herschreven en opnieuw vastgesteld door het College. Belangrijkste wijziging is dat scenario de Vliet niet meer wordt onderzocht. Ook de planning is geactualiseerd. Zie:

Visie van Nieuw Roomburgpark op het park

De initiatiefnemers van Nieuw Roomburgpark hebben in de Wijkkrant van september onderstaande visie op het Roomburgerpark gepubliceerd. In hetzelfde nummer is ook de visie van de Vrienden van het Roomburgerpark te vinden. Klik voor het complete artikel op deze link.

Op papier ziet de visie van Nieuw Roomburgpark er best aardig uit. Je kunt je bijna niet voorstellen dat de auteurs met deze visie in de hand bedenken dat er in dit kleine park 1 extra hockeyveld en 3 extra tennisbanen moeten komen, met een gezamenlijke oppervlakte van 23 tiny forests. Dat zijn “details” die in de tekst van de visie niet zijn te vinden. Kijkt nog eens naar de uitwerking in de schets van Nieuw-Roomburgpark, onderaan deze pagina.

Klik op de afbeelding om deze te vergroten
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Deze schets werd gepubliceerd in de presentatie van Nieuw Roomburgpark verzorgd op 23 mei 2018 in een bijeenkomst georganiseerd door de Wijkvereniging.

Groen voor de Toekomst

previous arrow
next arrow
Slider

Ons Roomburgerpark, wijkpark

Ons wijkpark is een oase van rust, ontspanning en recreatie voor onze buurt. Het zuivert onze lucht, verbetert onze waterhuishouding, verkoelt ons in de hitte, is mooi om naar te kijken, en huisvest vele planten- dieren- en vogelsoorten. Dit alles draagt bij aan ons welbevinden en onze gezondheid. Iedereen mag er van genieten op elk moment dat hij of zij dat wil.

Is ons wijkpark perfect? Dat niet, maar we geven het wel een dikke 8. Wat moeten we doen om een 9 of een 10 te scoren?

Hiervoor grijpen we graag terug op suggesties die gedaan zijn door wijkbewoners op onze website roomburgerpark.nl (Uw bijdrage aan het haalbaarheids-onderzoek). Wilt u weten hoe ons ideale park eruit ziet? Bezoek dan eens Het Burgemeester Berkhoutpark in Voorschoten of  neem een kijkje in Heempark het Dr. J.P. Thijssepark in Amstelveen.

Van sportpark naar wijksportpark

Het sportpark is op dit moment de locatie waar georganiseerde sportbeoefening aangeboden wordt door de hockeyvereniging en tennisclub. Het sportpark vervult een belangrijke maatschappelijke functie en draagt bij aan de volksgezondheid.

Is er wat te verbeteren? Zeker. Het sportpark heeft nu een gesloten karakter en de clubs zijn relatief in zichzelf gekeerd. Wat moet er gebeuren om van het sportpark een wijksportpark te maken?

Haal de hekken weg die het complex afsluiten en maak het toegankelijk voor de buurt. Zorg er voor dat de terreinen een groene uitstraling hebben met behulp van beplanting. Stel voorzieningen tijdens daluren open voor gebruik door buurtbewoners. De hockeyclub geeft hierin al het goede voorbeeld.

Kies voor een omvang en ambitie die passen bij de wijk. We weten dat de hockeyclub populair is in de hele stad maar grootstedelijke stadsambities passen helaas niet op deze locatie. Probeer niet van het wijksportpark een stadssportpark te maken.

Verbind wijkpark en wijksportpark

Verbind wijkpark en wijksportpark door de paden van beide parken op elkaar aan te sluiten. Zo kan de jogger eventueel in het wijksportpark een groter rondje maken en kan de hockey-ouder in het wijkpark de drukte even ontvluchten.

Vervang de clubkantines van beide sportclubs door 1 ontmoetingscentrum waarin de buurtbewoners zich welkom voelen. Denk qua uitstraling dan eerder aan een Engelse theetuin dan aan een Duitse bierkroeg.

Maak plannen voor het park niet alleen, maar samen!

Zorg goed voor ons ‘Roomburg forest’

Wij horen dat de Gemeente mooie stappen zet met de aanleg van ‘tiny forests’. Onze oproep luidt: behoud allereerst ook ons ‘Roomburg forest’!

 

 

Hockeyclub wil met 5e veld ledenaantal laten groeien

Klik op de afbeelding om het interview te lezen

Op de website van de hockeyclub is een duo interview te lezen met de bestuursleden Roelof Hol en Bas Pietersen van de hockeyclub.

Dit interview is van belang voor ons omdat het ingaat op de uitbreidingsplannen van de hockeyclub in het park.

Laten we starten met een citaat uit het interview :

Accommodatie
Roelof: “In 1996 hebben we één veld verkocht aan de gemeente, om als tegenprestatie kunstgras en verlichting te krijgen. Daar waren we toen ontzettend blij mee, want het was vaak baggeren in dat gras.”
Bas: “Haha, nu kun je je dat bijna niet meer voorstellen, dat je een veld van de hand doet! Ons ledenbestand blijft alsmaar groeien, dat verwacht ook de KNHB. We hebben echt behoefte aan een vierde veld om de trainingen optimaal te kunnen laten verlopen. En straks aan een vijfde veld voor de nieuwe leden die we nu ieder jaar teleur moeten stellen. We vinden dat Roomburg een onderdeel is van de wijk en willen dat ook blijven. Daarom hebben we de gemeente gevraagd te onderzoeken of we op deze locatie kunnen blijven en uitbreiden. Als onderdeel van een brede gebiedsontwikkeling, waarbij we ook willen kijken naar alle andere functies die dit park vervult en kan vervullen voor de omgeving.”

5e veld

Opvallend aan deze passage is dat de hockeyclub het 5e veld echt wil gebruiken om in ledenaantal te groeien. Tot nu toe werd altijd verkondigd dat 5 velden nodig waren om de bestaande leden goed te bedienen. Wij hadden al eerder onze bedenkingen bij de onderbouwing van het aantal van 5 velden. In de bijeenkomsten georganiseerd door de Wijkvereniging vertelde de hockeyclub dat de hockeybond een norm hanteert van maximaal 350 leden per veld (een norm die overigens door meerdere clubs in de regio overschreden wordt). Een simpele rekensom leert dat de hockeyclub aan 4 velden ruim voldoende zou moeten hebben, want de hockeyclub had in juni 2018 1293 leden (opgave hockeyclub). Dit toont wat ons betreft weer aan dat de hockeyclub meer vraagt dan zij nodig heeft.

For a fistful of dollars

In het interview is te lezen dat de hockeyclub oorspronkelijk 4 velden had in het park maar dat 1 veld in 1996 verkocht is aan de gemeente in ruil voor extra faciliteiten. Geen slechte deal voor de Gemeente want die heeft er vervolgens villa’s neergezet (Hazewinkelstraat). Nu moet de buurt kennelijk een deel van het park inleveren omdat de hockeyclub spijt heeft van de verkoop van het 4e veld.

Geen wijkclub maar een familieclub

Opvallend is dat de hockeyclub zich niet meer manifesteert als als wijkclub maar als familieclub. De mythe van de wijkclub is ook moeilijk vol te houden wanneer naar schatting 1 van de 4 leden uit de Professoren- en Burgemeesterswijk komt. Wanneer de hockeyclub alleen de wijk zou bedienen zou ze eigenlijk 2 velden in moeten leveren in plaats van 2 velden erbij. Ook een optie!

U kunt het interview op de website van de hockeyclub lezen via deze link.

U kunt het interview ook nalezen als pdf-document