Kappen met kappen in Het Roomburgerpark

Voor de realisatie van het inrichtingsplan Wijksportpark Roomburgerpark moeten 67 bomen worden gekapt in het Roomburgerpark en bij de Lorentzschool. Wij hebben samen met de Bomenbond Rijnland en met de Partij voor de Dieren de actie “Kappen met kappen in het Roomburgerpark” georganiseerd. De actie vond plaats op zondag 11 oktober in het park. Vanwege corona was gekozen voor een kleinschalige opzet.

De actie hield in dat alle bomen die op de nominatie staat om gekapt te worden gemarkeerd zijn met een gekleurd lint. en borden. Daarnaast waren er toespraken van Bert Stemerdink (Stichting Vrienden van het Roomburgerpark), Martine van Schaik (Partij voor de Dieren), Ries van Walraven (Socialistische Partij) en Rinny Kooi (bioloog die veel voor het park heeft gedaan).

Lees de toespraak van de Vrienden van Het Roomburgerpark via deze link.

Extra bezuinigen voor het duurste hockeyveld van Nederland?

Het inrichtingsplan Roomburgerpark is door het College gepromoveerd tot speerpunt van nieuw beleid. In de concept-programmabegroting die op 12 november wordt behandeld in de gemeenteraad is te lezen dat dit plan (met een investering van 5,9 miljoen het duurste hockeyveld van Nederland) vanaf 2023 de gemeente jaarlijks 346.000 euro zal kosten. Om plannen van deze categorie door te laten gaan zullen bovenop de bestaande bezuinigingen extra bezuinigingen nodig zijn.

Hieronder een selectie van de extra bezuinigingen die nodig zijn. De complete lijst is te lezen via deze link. Opvallend in onderstaande tabel is dat dit allemaal bezuinigingen zijn op sport, cultuur, onderwijs en maatschappelijke dienstverlening. In de complete lijst is te zien dat er ook gekort wordt op budgetten vanwege historische onderbesteding, terwijl het de vraag is of in de toekomst er ook sprake zal zijn van onderbesteding als gevolg van de coronacrisis (o.a. schuldhulpverlening, ondersteuning niet-actieven).

Vierde hockeyveld in Roomburgerpark overbodig

Wie de inspraak in de Raadscommissie van 22 september heeft bekeken zou bijna vergeten dat er ook hele goede videoboodschappen zijn ingediend. We zullen er een paar publiceren. Allereerst de videoboodschap van Martijn Epskamp die hij toelicht in zijn begeleidende brief.

Klik op de afbeelding om de video te spelen