Roomburgerpark vraagt politieke stuurmanskunst

Op 18 mei verscheen onderstaande ingezonden brief in het Leidsch Dagblad, door de redactie gepromoveerd tot “opiniestuk”. Ik zag mij genoodzaakt hierop een reactie te schrijven onderaan deze pagina. Ik hoop dat het Leidsch Dagblad deze zal publiceren.

Leidsch Dagblad 18 mei 2019
(klik op de afbeelding om deze te vergroten)

Beste stuurlui staan aan wal?

Op 18 mei verscheen een ingezonden brief getiteld “Roomburgerpark vraagt politieke stuurmanskunst” van Fred van Haasteren en Jaap Kuiper in het Leidsch Dagblad, door de redactie gepromoveerd tot opiniestuk. Ik heb beide heren in 2018 en 2019 meermalen ontmoet in bijeenkomsten over de uitbreiding van de hockeyclub en de toekomst van het Roomburgerpark. Bij alle gelegenheden gedroegen zij zich als hartstochtelijke fans van de hockeyclub en pleitten zij voor uitbreiding van de hockeyclub in het park. Het gaat te ver om het hele stuk door te nemen maar ik wil op enkele opinies van de heren toch reageren:

  1. LEEFTIJD. Op schampere toon wijzen zij op de hogere leeftijd van insprekers die zich tegen de plannen voor uitbreiding van de hockeyclub in het park verzetten, alsof dat een reden is om ze minder serieus te nemen. Beide heren zelf schat ik zelf in als 70+-ers. Toch is dit voor mij geen reden om ze niet serieus te nemen. Liever ga ik in op de inhoud van hun argumenten.
  2. BEZOEKERS VAN HET PARK. Zij zijn zeer gecharmeerd van de bijdrage van één inspreker: zij had op een door haar gekozen moment meer sporters geteld dan bezoekers van het groene park. Wij zijn er van overtuigd dat bij metingen gedurende de hele dag het aantal bezoekers van het park veel groter is. De hockeyclub wordt alleen op piekmomenten bezocht. Misschien moeten we eens gaan tellen in de komende zomermaanden, wanneer de hockeyvelden maanden achter elkaar leeg staan.
  3. DE ROL VAN GROEN. Het gepraat over bezoekersaantallen wekt de suggestie dat het groene park alleen een recreatieve functie heeft. Dit is een te beperkte opvatting: groen zuivert onze lucht, dempt de effecten van te nat, te droog en te heet weer en draagt bij aan de biodiversiteit (veel in het nieuws de laatste tijd).
  4. BESCHIKBAARHEID VAN ALTERNATIEVEN. Met een verwijzing naar factcheck 071 betogen beide heren dat de hockeyclub niet buiten de wijk kan uitbreiden binnen het bestaande sportareaal. Zij hebben de factcheck echter niet goed gelezen. Deze betoogt dat de hockeyclub niet in haar geheel kan verhuizen. In hetzelfde stuk is echter ook te lezen dat er wel 2 velden beschikbaar kunnen zijn, precies het aantal dat de hockeyclub extra nodig heeft.
  5. DRAAGVLAK IN DE WIJK. Met een aanval op de geloofwaardigheid van meer dan 4.000 handtekeningen voor behoud van groen in de wijk proberen de heren de massale weerzin van buurtbewoners tegen de plannen in twijfel te trekken. Misschien goed om in herinnering te brengen dat in het haalbaarheidsonderzoek beide heren de enige bewonersvertegenwoordigers waren die achter de plannen stonden. Alle andere vertegenwoordigers, met een veel grotere achterban, waren faliekant tegen. Ook goed is het om te bedenken dat in een buurtenquête in de Professorenwijk-Oost meer dan 90 % bewoners heeft aangegeven tegen elke aantasting van groen in het park te zijn. Wanneer de Gemeente echt geïnteresseerd is in de mening van de buurtbewoners, daag ik haar uit om zelf een buurtenquête over deze plannen te organiseren (wel graag met objectieve vraagstelling). Dit heeft zij wel vaker gedaan bij moeilijke buurtkwesties (parkeerbeleid, verkeerscirculatie rond de scholen).

Bert Stemerdink
Vrienden van het Roomburgerpark

Dank aan Factcheck 071

In het Leidsch Dagblad van 11 februari 2019 verscheen dit artikel: Geen voetbalvelden over voor hockey Roomburg

Naar aanleiding daarvan schreef ik deze ingezonden reactie. De redactie koos er helaas voor deze niet te plaatsen, daarom langs deze weg:

Dank aan Factcheck 071

Op donderdag 9 mei kon worden ingesproken bij de Raadscommissie Onderwijs en Samenleving n.a.v.  plannen om de hockeyclub met 2 velden te laten uitbreiden in het  Roomburgerpark en Trigonpark. Vele insprekers betoogden dat uitbreiding in het groen niet nodig is omdat de hockeyclub kan uitbreiden op ongebruikte voetbalvelden.

Factcheck 071 onderzocht de claim en kwam tot de conclusie dat deze claim niet klopt: er is geen ruimte om de hockeyclub te laten verhuizen, want er is slechts een overschot van 2 voetbalvelden. Factcheck heeft hier echter de verkeerde claim onderzocht: de insprekers zeggen niet dat de hockeyclub moet kunnen VERHUIZEN naar onbespeelde voetbalvelden, maar hier moet kunnen UITBREIDEN.

Ik wil de factcheckers bedanken dat zij hebben aangetoond dat er ruimte is om de hockeyclub te laten uitbreiden met 2 velden op onbespeelde voetbalvelden. Dat die ruimte er is kan ook worden gelezen in de Beleidsnota Sport en Gezondheid die in april verscheen en nu ter inspraak ligt. Ik citeer: “Er is een overschot aan korfbal- en voetbalvelden en een tekort aan hockey- en rugbyvelden”.

Bert Stemerdink
Vrienden van het Roomburgerpark

PERSBERICHT: 4.069 handtekeningen voor behoud van groen in de wijk

Buurtbewoners uit de Professoren- en Burgemeesterswijk verzamelden met een petitie 4.069 handtekeningen om groen te behouden in hun wijk. Esther de Lange zal namens de Vrienden van het Roomburgerpark de handtekeningen op 9 mei overhandigen aan wethouder Dirkse in de Raadscommissie Onderwijs en Samenleving. De actie is gestart omdat de Gemeente in een haalbaarheidsonderzoek heeft geadviseerd de hockeyclub te laten uitbreiden in het Roomburgerpark en op het Trigonterrein.

Op 9 mei kan er worden ingesproken n.a.v. de resultaten van het Haalbaarheidsonderzoek Wijksportpark Roomburg dat de gemeente enkele weken geleden afrondde. De Vrienden van het Roomburgerpark hebben schriftelijk gereageerd op de resultaten van het onderzoek. Zij zeggen over het onderzoek dat het niet objectief is uitgevoerd en van begin af aan de intentie heeft gehad de hockeyclub te bevoordelen boven bewoners en andere belanghebbenden. Daarnaast reiken zij alternatieven aan voor uitbreiding van de hockeyclub die volgens hen groener zijn, op draagvlak in de wijk kunnen rekenen en miljoenen euro’s minder kosten dan de 7,4 miljoen die de Gemeente nu wil uittrekken voor de uitbreiding. De inspraakreactie van de Vrienden is na te lezen via deze link.

Op 20 juni neemt de gemeenteraad een besluit. Wij vragen alle raadsleden nog eens goed naar de groene standpunten te kijken in hun verkiezingsprogramma’s en vervolgens deze vraag te beantwoorden:

Kan de Raad het aan de Leidenaars uitleggen dat een sportclub voor veel geld mag uitbreiden in het groen terwijl er sportvelden leeg staan?

Lees de petitietekst na via deze link.