Kostbare natuur in de wijk opofferen voor plastic hockeyvelden?

De Gemeente Leiden wil hockeyclub Roomburg twee extra kunstgrasvelden geven in de Professoren- en Burgemeesterswijk. Eén veld zou in het Roomburgerpark moeten komen (samen met een extra parkeerterrein), het tweede op het huidige Trigon-terrein aan de Cronesteinkade. Op beide locaties zal hierdoor waardevolle natuur in de wijk moeten sneuvelen. Dit is na te lezen in het conceptrapport Wijksportpark Roomburg, dat de Gemeente op 18 maart presenteerde. Het mag geen verbazing wekken dat wij fel gekant zijn tegen deze plannen, evenals de VVE’s die deelnamen aan het haalbaarheidsonderzoek, de Bomenbond, het Zoete Land en Milieudefensie Leiden. Vooral ook omdat er goede alternatieven beschikbaar zijn die groen sparen. Lees meer in ons persbericht hierover.

Wil je ons steunen? Teken dan onze on-line-petitie voor behoud van groen in de wijk: https://geenkunstgrasleiden.petities.nl

Dossier haalbaarheidsonderzoek Wijksportpark Roomburg

In de zomer van 2018 startte het Haalbaarheidsonderzoek Wijksportpark Roomburg. Op deze pagina vindt u alle relevante documenten, ook informatie die niet is te vinden op de officiële projectsite van de gemeente. Het laat stap voor stap zien hoe de huidige plannen tot stand zijn gekomen.

Lees verder Dossier haalbaarheidsonderzoek Wijksportpark Roomburg

Sport of groen? Sport en groen!

In de zoektocht naar uitbreidingsruimte voor de hockeyclub denken velen dat er moet worden gekozen tussen sport of groen. Waarom eigenlijk? Wij laten u zien dat het mogelijk is zowel de hockeyclub te laten groeien als het groen voor onze wijk te behouden en zelfs te versterken. Wij geven u 3 alternatieven.

Lees verder Sport of groen? Sport en groen!

Vragen van de PvdA over uitbreidingsplannen van de hockeyclub

Kortgeleden heeft Martijn Otten van de PvdA 2 technische vragen gesteld over de uitbreidingsplannen van de hockeyclub. Deze zijn deze week door het College beantwoord.

Lees verder Vragen van de PvdA over uitbreidingsplannen van de hockeyclub

Motie 2005: Belofte maakt schuld

In 2005 ontstond in de Raadscommissie Ruimte en Grond een discussie over de bouwplannen van het Kasteel. Een motie van Groen Links werd aangenomen om geen verdere afwijkingen van het bestemmingsplan toe te staan (er werd een “groene grens” getrokken).

Zie de motietekst hieronder en het verslag van de Commissievergadering, agendapunt 9.

Het Groene Wijksportpark voor de Ongeorganiseerde Sporter

Een alternatief scenario voor het Roomburgerpark

Op initiatief van de Bomenbond ontwikkelden wij samen met bewoners uit de wijk dit plan voor het Groene Wijksportpark voor de Ongeorganiseerde Sporter. Dit plan combineert groen en sport op een wijze die aantrekkelijk is voor de wijkbewoners.

Wij zijn erg benieuwd naar uw mening over dit plan. Laat in een reactie op deze pagina weten:

  • Welke punten u positief vindt in het plan
  • Welke punten u negatief vindt
  • Welke verbeterpunten u wilt inbrengen
  • Wat uw overall-oordeel is
  • Vanuit welke hoedanigheid u de reactie geeft (wijkbewoner, lid tennisclub, schoolouder, etc.)

U kunt het plan lezen via deze link