Winnaar van het beste idee voor een mooier park

En de winnaar is … Liesbeth Mens met De Heemtuin voor de Natuur. Liesbeth wint een goede fles wijn of een boekenbon ter waarde van 15 euro.

Op 16 oktober 2017 riepen wij omwonenden van het Roomburgerpark op om ideeën in te dienen voor een mooier Roomburgerpark. Er zijn 5 ideeën ingediend die je hier kunt nalezen.

Een deskundige jury heeft uit deze 5 ideeën er 2 voorgedragen als kandidaten voor beste idee. Beiden ideeën zijn uitgewerkt op deze website:

 1. De Natuurspeelplaats voor de Kinderen
 2. De Heemtuin voor de Natuur

Uit deze 2 ideeën konden leden van de Facebook-groep BOP Bewonersplatform Oost Professorenwijk het beste idee kiezen. Er werden 9 stemmen op de Heemtuin (Liesbeth Mens) en 5 op de Natuurspeelplaats(Rutger prins), waarmee Liesbeth Mens heeft gewonnen. Overigens vinden wij de Natuurspeelplaats nog steeds een heel goed idee.

We willen iedereen bedanken die de moeite heeft genomen om een idee in te dienen.

 

Ideeën voor een mooier park (prijsvraag 2017)

In 2017 organiseerden wij een prijsvraag voor ideeën om het park te verbeteren. Onderstaande ideeën werden ingezonden door buurtbewoners.

We selecteerden twee ideeën voor verdere uitwerking (de natuurspeeltuin en heemtuin) en kozen de heemtuin als beste idee.

Ideeën die u heeft ingediend:

 1. Natuurspeeltuin
  Rutger Prins: “Ik vind een natuurspeeltuin erg leuk voor de buurt, zoiets als bij de tuin van de smid.” (bron: Facebook BOP).
  Wij hebben dit idee verder uitgewerkt en op deze site gepubliceerd als De Natuurspeelplaats voor de kinderen.
 2. Heemtuin
  Liesbeth Mens: “Mijn idee is een Heempark met paddenpoel bij de vijver en een overloopgebied voor inheemse moerasplanten. Belangrijk ook water behouden voor de koppel zwanen. Een bijenstal, insectenhotel etc. We kunnen de IVN erbij betrekken? Misschien een klein theehuisje waar buurtgenoten en vrijwilligers elkaar kunnen vinden en informatie kan worden gegeven, ook nodig voor opslag van gereedschap. Verder kunnen we de kinderen/scholen erbij betrekken door bv een blotevoetenpad. https://www.hofvantwello.nl/blotevoetenpad/Het allerbeste zou zijn het park zoals het is, kost weinig maar ja, natuur moet tegenwoordig recreatie zijn.”
  Wij hebben dit idee verder uitgewerkt en op deze site gepubliceerd als De Heemtuin voor de Natuur. Dit idee is op 24 november 2017 gekozen als mooiste ingezonden idee voor het park.
 3. Mozaik en wandelroute
  Walter Schrader: “ Als onderdeel van een wandelroute met verbinding naar Matilo een Mozaik plaatsen om het park te beschermen. Een mogelijk mozaik wordt gevormd door de woorden PARK en KRAP , binnen het vierkant vormen de woorden AMOR en ROSA enerzijds de verbinding met het park Matilo anderzijds een ode aan de bloemen, in het bijzonder de Roos als symbool van de liefde voor elkaar en voor de natuur. www.matilo.nl” (bron: Facebook BOP)
 4. Hondenspeeltuin
  Ineke van der Mast: “Een gedeelte inrichten als hondenspeeltuin, zie voorbeeld in Rotterdam.” (bron: Facebook Vrienden)
 5. Park zo laten
  Valentine Petit: “Waarom moet iets wat goed is naar de verdoemenis geholpen worden?! Elke paar jaar opnieuw gelazer omtrent het park 😔 Het is een een klein stukje groen, maar elke dag opnieuw druk bezocht door jong en oud. Laat ons park met rust het is de afgelopen jaren al genoeg geweld aangedaan en is mooi zoals het is!” (bron: Facebook Vrienden)
  Katinka van Duijn: “Laat het een mooi stadspark zijn waarin je kunt wandelen en genieten van het groen. Een stukje oase in een drukke buurt. Niet nog meer gaan vullen met sportverenigingen. Het is een park voor iedere burger waarin jong en oud elkaar ontmoeten.” (bron: Facebook Vrienden)