Reactie Wijkvereniging op het haalbaarheidsonderzoek Wijksportpark Roomburg

Teken onze petitie: https://geenkunstgrasleiden.petities.nl/

Hieronder de reactie van de Wijkvereniging Professoren- en Burgemeesterswijk op het haalbaarheidsonderzoek en de plannen. Ook de Wijkvereniging plaatst kanttekeningen bij de plannen en het gevolgde proces.

https://www.profburgwijk.nl/#lb79537/update-park-roomburg

Inspraak bij de Commissie Onderwijs en Samenleving 21 maart

Teken onze petitie voor behoud van groen in de wijk! https://geenkunstgrasleiden.petities.nl/

Op 21 maart spraken Bert Stemerdink (Vrienden van het Roomburgerpark) Siebrand van der Ploeg (Het Zoete Land) en Theo Uittenhout (VVE Vollenhovenplein) in bij de Raadscommissie Onderwijs en Samenleving bij agendapunt “Burger aan het Woord”. Het verslag zal worden gepubliceerd op de website van de Gemeente. Hier zal ook een videoverslag te zien zijn.

Bert Stemerdink bracht de motie van de Raadscommissie uit 2017 in herinnering waarmee het haalbaarheidsonderzoek Wijksportpark Roomburg is gestart. Hij vertelde wat daarvan terecht is gekomen en vroeg de Commissie om in te grijpen. Hij reikte daarbij alternatieven voor uitbreiding van de hockeyclub aan. Lees het na in de inspraakreactie van Bert Stemerdink.

Siebrand van der Ploeg ging in op de ecologische en maatschappelijke waarde van het Zoete Land. Hij betoogde dat de plannen van de Gemeente de doodsteek betekenen voor het Zoete Land en vroeg het College en de raadsleden van deze plannen af te zien. Lees het na in de inspraakreactie van Siebrand van der Ploeg.

Theo Uittenhout bracht de motie uit 2015 in herinnering waarin de toenmalige sportwethouder werd opgeroepen uitbreidingsruimte voor de hockeyclub te zoeken in bestaand sportareaal. Hij maakte daarbij een mooie vergelijking tussen de waterpolosport, waarin Theo actief is, en de hockeysport. Hij riep de Commissie op de hockeyclub te laten groeien, maar niet ten koste van het Roomburgerpark of het Zoete Land. Lees het na in de inspraakreactie van Theo Uittenhout.

Na afloop van de inspraak stelde Famke Guler van Partij Sleutelstad, mede namens de SP, kritische vragen over het participatietraject aan wethouder Dirkse. Zij vroeg: Kan er meer tijd worden gestoken om het draagvlak van de buurt werkelijk mee te nemen in het haalbaarheidsonderzoek? Wethouder Dirkse antwoordde dat hij eerst het onderzoek wil afronden volgens de oorspronkelijke opzet en de resultaten wil terugrapporteren aan de Commissie. Daarna kan worden bekeken hoe het verder moet.

Na afloop van de inspraak hadden Siebrand van der Ploeg van het Zoete Land en Bert Stemerdink van de Vrienden van het Roomburgerpark een kort radio-interview met Chris de Waard van Sleutelstad.nl.

Luister naar:

Het radio-interview met Siebrand van der Ploeg

Het radio-interview met Bert Stemerdink

Sport of groen? Sport en groen!

In de zoektocht naar uitbreidingsruimte voor de hockeyclub denken velen dat er moet worden gekozen tussen sport of groen. Waarom eigenlijk? Wij laten u zien dat het mogelijk is zowel de hockeyclub te laten groeien als het groen voor onze wijk te behouden en zelfs te versterken. Wij geven u 3 alternatieven.

Lees verder Sport of groen? Sport en groen!

Vragen van de PvdA over uitbreidingsplannen van de hockeyclub

Kortgeleden heeft Martijn Otten van de PvdA 2 technische vragen gesteld over de uitbreidingsplannen van de hockeyclub. Deze zijn deze week door het College beantwoord.

Lees verder Vragen van de PvdA over uitbreidingsplannen van de hockeyclub

Het Groene Wijksportpark voor de Ongeorganiseerde Sporter

Een alternatief scenario voor het Roomburgerpark

Op initiatief van de Bomenbond ontwikkelden wij samen met bewoners uit de wijk dit plan voor het Groene Wijksportpark voor de Ongeorganiseerde Sporter. Dit plan combineert groen en sport op een wijze die aantrekkelijk is voor de wijkbewoners.

Wij zijn erg benieuwd naar uw mening over dit plan. Laat in een reactie op deze pagina weten:

  • Welke punten u positief vindt in het plan
  • Welke punten u negatief vindt
  • Welke verbeterpunten u wilt inbrengen
  • Wat uw overall-oordeel is
  • Vanuit welke hoedanigheid u de reactie geeft (wijkbewoner, lid tennisclub, schoolouder, etc.)

U kunt het plan lezen via deze link

Verkenning mogelijke Herinrichting Roomburgerpark

Update van de Wijkvereniging over het haalbaarheidsonderzoek, gepubliceerd in de Wijkkrant van december 2018.

Voor de volledigheid melden we dat aan het onderzoek naast de vertegenwoordigers genoemd in het artikel ook deelnemen: het Zoete Land, de Vrienden van het Roomburgerpark en Wijkvereniging Roomburg. Lees meer via deze link.

Tweede werkgroepbijeenkomst Haalbaarheidsonderzoek 19 november 2018

Beste Parkvrienden, U heeft enige tijd niets van ons gehoord maar er is wel een hoop gebeurd.

Op 19 november was de 2e werkgroepbijeenkomst van het Haalbaarheidsonderzoek Wijksportpark Roomburg. Het verslag van de Gemeente vind je via deze link.

Het Haalbaarheidsonderzoek verkeert in een spannende fase. Op de agenda van 19 november stonden 3 onderwerpen:

  1. Terugblik op de excursie naar voorbeeldparken. Wij hebben een eigen excursie georganiseerd en daarvan verslag gedaan op Park TV
  2. Bespreken van beoordelingscriteria waarop scenario’s voor het park moeten worden beoordeeld.
  3. Bespreken van scenario’s voor de toekomst van het park

Lees verder Tweede werkgroepbijeenkomst Haalbaarheidsonderzoek 19 november 2018