Groen houden

Auteur / maker : Jeanette

Het park dient behouden te worden en groen te blijven, hockey moet elders uitbreiden en niet in het park.
Er zou een heemtuin aangelegd kunnen worden en meer ruimte voor recreatie ,een ruimte om tot rust te komen met meer bankjes of een picknick plek waar iedereen gebruik van kan maken. Meer ruimte voor vrije sportbeoefening, waterpartijen ,meer aandacht voor vogels e.d.
Geen loslopende honden in de buurt van de vijver, voor loslopende honden een apart gedeelte creëren .
Als ik denk aan het park zie ik een soort Japanse tuin met mooie planten,struiken en bomen waar het heerlijk is om in te wandelen en te recreëren waar iedereen tot rust kan komen en het een oase van rust is voor de hele wijk.
Een groene long in het druk bevolkte stukje wijk in een stad met veel te weinig openbaar groen.

612D76D3-5596-46CC-8354-226EB919A5D4.jpeg

Groene oase

Auteur / maker : Edward Pietersz

De gemeente is met de realisatie van het Singelpark voortreffelijk bezig met meer groenbeleving in de stad.
Helaas zal die beleving voor onze wijk kleiner worden, waar zoals bekend het minste openbare(!!!) groen van Leiden te vinden is, bij uitbreiding van hockey- en tennisvelden in het
Roomburgerpark!
Bij uitbreiding van sportvelden in het park zal er vooral ‘s-avonds en in het weekend (en door de nog steeds bestaande mogelijkheid van grondgebonden woningen op het Lorentzschoolspeelplein) voor de bewoners van de Asserstraat en omgeving extra overlast ontstaan door een wagenpark!
Vanaf het appartementengebouw aan het Van Vollenhovenplein is goed te zien hoe prachtig het park met de vijver er uit ziet!
Laat het park dan ook gezien de nu al optredende klimaatverandering in de nabije toekomst, een groene oase voor de omringende (vooral appartements-) bewoners blijven!

Wat met het park

Auteur / maker : Agnes

Opknappen tot een stuk plantaardig groen met bomen, planten en struiken en een vijver. Ruimte voor vogels (nestkastjes) en insecten (-hotels). Daardoor kleurvariatie, geurvariatie en klankvariatie (getjilp, gezoem, gefluit, gekwaak). Rustige paadjes en bankjes om van al dit moois lopend of zittend te genieten.