Wat kan beter?

Auteur / maker : Dirk Vooren

Het park in zijn huidige vorm vind ik absoluut niet waardeloos. Wel zijn er verbeteringen mogelijk: 1) aanpak van afval door meer afvalbakken te plaatsen en 2) aanpak van de geluids- overlast door de hangjongeren (brommers, radio’s). Veel omwonenden hebben daar last van.
De best denkbare verbetering is natuurlijk: uitbreiding van het groen.

Extra prullenbakken

Auteur / maker : Ilse

Waardeloos is een groot woord, maar het zou fijn zijn als aan de ‘ingangen’ van het park een paar extra (of grotere) prullenbakken zouden worden geplaatst. De huidige prullenbakken zitten vaak vol en dit kan ertoe leiden dat mensen hun afval ernaast gooien.

Verbetering in balans met alle belanghebbenden

Auteur / maker : Ad

Het hele park biedt ruimte en ontspanning voor iedereen. Wandelaars, kinderen, sporters enzovoort iedereen vindt zijn plek. Iedereen zijn alle mensen die gebruik maken van het park, niet alleen de sporters, de wandelaars etc. die om het park of in de wijk wonen, maar iedereen die gebruik maakt van het park. Het Japanmusuem is immers ook niet alleen van en voor de mensen van het Rapenburg.
Er is behoefte aan meer sportmogelijkheden en niet allern tennis en hockey maar ook voor ouderen en gehandicapten, er is behoefte aan meer contact in de buurt, er is behoefte aan meer groen enz. Het lijkt moeilijk al die behoeften samen te brengen, maar er over nadenken en praten heeft ons altijd verder gebracht. Er zullen dan veranderingen kunnen komen die voor heel Leiden een verbetering en leerschool kunnen zijn. Daarom is het goed dat hier behoeften en ideeën worden gewisseld.